Univ & Högsk

Psykologi / Klinisk psykologi - vuxna

Sortera på
 • Våldsutsatta kvinnor
  Bok

  Våldsutsatta kvinnor

  Heimer, Gun (red.)

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som påverkar kvinnors hela...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Somatisk sjukdom
  Bok

  Somatisk sjukdom

  Sarkohi, A - Andersson, G (red.)

  Människans nyfikenhet och kreativitet har banat väg för att bättre förstå och förklara olika fenomen, bland...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Självkänsla och perfektionism
  Bok

  Självkänsla och perfektionism

  Makower, Irena

  Bristande självkänsla och perfektionism har kommit att bli centrala begrepp för hur vi ska förstå den ökande...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Den rättspsykiatriska vården
  Bok

  Den rättspsykiatriska vården

  Strand, S - Holmberg, G

  Knutby, NK, Gamla stan och Varberg är några av de platser som har varit föremål för massmedias och...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Dynamiska korttidsterapier
  Bok

  Dynamiska korttidsterapier

  Argus-Zivaljic, Viola

  Dynamiska korttidsterapier – En introduktion är den första boken i sitt slag på svenska. I boken skildras den...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Mentaliseringsbaserad gruppterapi
  Bok

  Mentaliseringsbaserad gruppterapi

  Karterud, Sigmund

  Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har vunnit internationellt erkännande som en effektiv behandling för...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Klinisk forensisk psykologi
  Bok

  Klinisk forensisk psykologi

  Eriksson, Å - Sturidsson, K (red.)

  I skärningspunkten mellan psykologi och juridik finns spännande och komplexa kunskapsområden. Klinisk...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Stress- och utmattningsproblem
  Bok

  Stress- och utmattningsproblem

  Almén, Niclas

  Detta är en handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan analyseras och interveneras. Författaren...

  472 kr Köp
  500 kr inkl. moms
 • Sexualitet och sexuella problem
  Bok

  Sexualitet och sexuella problem

  Ekdahl, Johanna

  Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  337 kr Köp
  357 kr inkl. moms
 • Hatrelaterade trauman
  Bok

  Hatrelaterade trauman

  Svensson, Anneli

  Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Psykologins grunder
  Bok

  Psykologins grunder

  Karlsson, Lars

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia...

  571 kr Köp
  605 kr inkl. moms
 • Psykopati
  Bok

  Psykopati

  Kreis, Mette m.fl. (red.)

  Psykopati har i dagligt tal kommit att förknippas med människor som begår kallblodiga och fasansfulla...

  343 kr Köp
  364 kr inkl. moms
 • Krishantering i arbetslivet
  Bok

  Krishantering i arbetslivet

  Brolin, Magnus m.fl.

  Varför reagerar människor så olika på allvarliga händelser? Hur bemöter vi bäst de krisdrabbade, deras chefer...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Narcissistens speglar
  Bok

  Narcissistens speglar

  Nilson, G - Silfving, T

  De som speglar en narcissistisk person dras lätt in i förföriska, snärjande och utnyttjande situationer....

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Psykologi för sjuksköterskor
  Psykologi för sjuksköterskor
  Bok + Digital produkt

  Psykologi för sjuksköterskor

  Wiklund Gustin, Lena

  Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för...

  422 kr Köp
  447 kr inkl. moms
 • Åter till kontrollerat drickande
  Bok

  Åter till kontrollerat drickande

  Hammarberg, A - Wallhed Finn, S

  Trots att det i över 50 år varit känt att alkoholberoende personer kan återgå till kontrollerat drickande är...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Klinisk neuropsykologi
  Bok

  Klinisk neuropsykologi

  Nyman, H - Bartfai, A (red.)

  Klinisk neuropsykologi är en grundbok om sambandet mellan beteendet och hjärnans funktioner. Denna andra,...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Personlighetspsykiatri
  Bok

  Personlighetspsykiatri

  Karterud, Sigmund m.fl.

  Personlighetspsykiatri är ett helt nytt fält, och detta är den första läroboken i sitt slag. Boken...

  554 kr Köp
  587 kr inkl. moms
 • Integrerad Psykiatri
  Bok

  Integrerad Psykiatri

  Brain, Cecilia m.fl. (red.)

  Dagligen möter hälso- och sjukvårdspersonalen inom psykiatrin utmaningen att ge bästa möjliga vård till varje...

  404 kr Köp
  428 kr inkl. moms
 • Att förstå patienter med smärta
  Bok

  Att förstå patienter med smärta

  Linton, Steven James

  Smärta är ett stort problem för många människor. I Sverige finns det över 1 250 000 personer som lider av...

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • Beteendets ABC
  Bok

  Beteendets ABC

  Ramnerö, J - Törneke, N

  På senare år har intresset för inlärningspsykologi ökat inom kliniska områden. Det har inneburit såväl ett...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Att förstå kroppens budskap
  Bok

  Att förstå kroppens budskap

  Biguet, Gabriele m.fl. (red.)

  Ohälsa kan spegla en människas hela livssituation och symtom är ofta ett uttryck för bristen på begriplighet,...

  474 kr Köp
  502 kr inkl. moms
 • Psykiska funktionshinder
  Bok

  Psykiska funktionshinder

  Lundin, L - Mellgren, Z (red.)

  Psykiska funktionsnedsättningar kan uppstå som en följd av allvarlig psykisk sjukdom och finns vid olika...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text