Univ & Högsk

Psykologi / Klinisk psykologi - barn och ungdom

Sortera på
 • KBT i socialt arbete med barn och unga
  Bok

  KBT i socialt arbete med barn och unga

  Nylén, M K - Fäldt, J

  KBT i socialt arbete med barn och unga beskriver hur kognitiv beteendeterapi på ett konkret sätt kan användas...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna
  Bok

  Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna

  Börjesson, Mia

  Vilka copingstrategier, friskfaktorer och färdigheter behöver ungdomar för att vara väl rustade i mötet med...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
  Bok

  Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

  Hejlskov Elvén, Bo

  Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende som bygger på grundtankar om att...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bok

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

  Bühler, Maria m.fl.

  Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Att möta människor i trauma
  Bok

  Att möta människor i trauma

  Cajvert, Lilja

  Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelser om svåra livserfarenheter såsom våld,...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Flickor med ADHD
  Bok

  Flickor med ADHD

  Nadeau, Kathleen G m.fl.

  Flickor med adhd blir ofta feldiagnostiserade och missförstådda. Under de femton år som gått sedan den första...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Barnsamtal
  Bok

  Barnsamtal

  Kinge, Emelie

  Hur blir vi bättre på att tala med och inte bara till barn? Förmågan att ”se”, känna empati och föra nära...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Desorganiserad anknytning
  Bok

  Desorganiserad anknytning

  Shemmings, D - Shemmings, Y

  Desorganiserad anknytning, den mest extrema formen av otrygg anknytning, kan utvecklas hos ett barn om den...

  331 kr Köp
  351 kr inkl. moms
 • Psykologins grunder
  Bok

  Psykologins grunder

  Karlsson, Lars

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia...

  571 kr Köp
  605 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Exekutiva funktioner hos barn och unga
  Bok

  Exekutiva funktioner hos barn och unga

  Fleischer, A V - From, K

  Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar
  Bok

  Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar

  Alexander, James F. m.fl.

  Det finns många olika benämningar eller etiketter på ungdomar med relationsförsvårande beteende: Ungdom på...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Utvecklingspsykologi
  Bok

  Utvecklingspsykologi

  von Tetzchner, Stephen

  Utvecklingspsykologi är den svenska versionen av den andra utgåvan av det norska standardverket om...

  559 kr Köp
  593 kr inkl. moms
 • Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna
  Bok

  Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna

  Brown, Thomas E

  I över 100 år har adhd i första hand beskrivits som en beteendestörning. I senare tids forskning har ett nytt...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar
  Bok

  Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar

  Diamond, Guy m.fl.

  Med den unika betoningen av deprimerade ungdomars behov av både närhet och självständighet visar den här...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Psykolog i skolan
  Bok

  Psykolog i skolan

  Schad, Elinor (red.)

  Att det ska finnas en psykolog i skolans elevhälsa är numera lagstadgat. Att psykologen ska finnas...

  332 kr Köp
  352 kr inkl. moms
 • Aspergers syndrom, universum och allt annat
  Bok

  Aspergers syndrom, universum och allt annat

  Hall, Kenneth

  Aspergers syndrom, universum och allt annat ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga...

  146 kr Köp
  155 kr inkl. moms
 • Deprimerade och självmordsnära tonåringar
  Bok

  Deprimerade och självmordsnära tonåringar

  Brent, David A. m.fl.

  Tonårsdepression är ett utbrett och allvarligt problem som innebär en oerhörd utmaning för all personal. Den...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  Bok

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

  von Knorring, Anne-Liis

  Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosociala svårigheter bland barn och ungdomar har under de...

  377 kr Köp
  400 kr inkl. moms
 • Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet
  Bok

  Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet

  Hejlskov Elvén, Bo m.fl.

  De flesta människor klarar sig bra i livet. De skaffar sig utbildning och jobb, får barn och blir gamla utan...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • ADHD hos barn och vuxna
  Bok

  ADHD hos barn och vuxna

  Almer, G M - Sneum, M. M.

  Via media känner vi alla till de hyperaktiva, oroliga och okoncentrerade barn som vi i Norden länge kallat...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Autismspektrum
  Bok

  Autismspektrum

  Wing, Lorna

  Tyngdpunkten i boken ligger på praktiskt tillämpbara kunskaper och strategier som kan underlätta...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Mer än blyg
  Bok

  Mer än blyg

  Svirsky, L - Thulin, U

  En del barn är blyga, framförallt i nya situationer och tillsammans med främmande människor. Oftast är det...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Icke-verbala inlärningssvårigheter
  Bok

  Icke-verbala inlärningssvårigheter

  Urnes, A G - Eckhoff, G (red.)

  Icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn och unga är ett problem som inte tidigare finns beskrivet på...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text