Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Kirurgi

Sortera på
 • Omvårdnad & kirurgi
  Omvårdnad & kirurgi
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  622 kr Köp
  659 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

  Gottberg, Kristina (red.)

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor
  Bok

  Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor

  Cox, Carol

  En omfattande bedömning av hela patientens hälsostatus är den grund på vilken vårdbeslut baseras. Detta...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi
  Digital produkt

  Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & kirurgi. Materialet är gratis och kan endast...

 • Medicinsk teknik
  Medicinsk teknik
  Bok + Digital produkt

  Medicinsk teknik

  Boman, L - Wikström, C

  Boken behandlar de vanligaste medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna som ligger inom sjuksköterskans...

  399 kr Köp
  423 kr inkl. moms
 • Medicinsk teknik för sjuksköterskor
  Bok

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor

  Björkman, E - Karlsson, K

  Denna bok tydliggör och lyfter fram, både teoretiskt och praktiskt, sjuksköterskans tekniska kunskaper och...

  433 kr Köp
  459 kr inkl. moms
 • Ortopedisk vård och rehabilitering
  Bok

  Ortopedisk vård och rehabilitering

  Hommel, A - Bååth, C (red.)

  Rörelseorganens sjukdomar och skador spänner över ett brett fält och för att vården ska fungera behövs hela...

  679 kr Köp
  720 kr inkl. moms
 • Sjukdom och ohälsa
  Sjukdom och ohälsa
  Bok + Digital produkt

  Sjukdom och ohälsa

  Ørn, Stein m.fl. (red.)

  Sjuksköterskans grundläggande kunskap om sambanden mellan sjukdom och sjukdomsprocesser är central för...

  669 kr Köp
  709 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar

  Lindwall, Lillemor (red.)

  Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar visar på hur aktuell, kunskapsbaserad omvårdnad kan bidra till att...

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Operationssjukvård
  Bok

  Operationssjukvård

  Myklestul Dåvøy, Grethe m.fl. (red.)

  God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda...

  593 kr Köp
  629 kr inkl. moms
 • Sår
  Bok

  Sår

  Lindholm, Christina

  Ny upplaga utkommer vecka 35. Patienter med sår finns inom alla sektorer av hälso- och sjukvården. Sår ger...

  418 kr Köp
  443 kr inkl. moms
 • Kirurgiska sjukdomar
  Kirurgiska sjukdomar
  Bok + Digital produkt

  Kirurgiska sjukdomar

  Andersson, Roland m.fl. (red.)

  Detta är den andra, reviderade och uppdaterade utgåvan av Kirurgiska sjukdomar. Denna nya version har...

  555 kr Köp
  588 kr inkl. moms
 • Vård och behandling vid kärlsjukdomar
  Bok

  Vård och behandling vid kärlsjukdomar

  Wann-Hansson, Christine m.fl. (red.)

  Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Undersökning vid sjukdom
  Undersökning vid sjukdom
  Bok + Digital produkt

  Undersökning vid sjukdom

  Stokke, O - Hagve, T-A (red.)

  Undersökning vid sjukdom beskriver en mängd undersökningar som används som supplement till den kliniska...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Perioperativ vård
  Bok

  Perioperativ vård

  Lindwall, L - von Post, I

  Detta är en bok om det perioperativa vårdandet och hur en vårdteori kan berika anestesi- och...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Stomi- och tarmopererad
  Bok

  Stomi- och tarmopererad

  Persson, Eva m.fl. (red.)

  Denna bok har som syfte att behandla den tarm- och stomiopererade patientens situation utifrån ett...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Neurokirurgisk vård
  Bok

  Neurokirurgisk vård

  Blommengren, A - Ohlgren, B (red.)

  Detta är den första svenska boken inom neurokirurgisk vård med omvårdnad i fokus. Den beskriver framför allt...

  331 kr Köp
  351 kr inkl. moms
 • Uroterapi
  Bok

  Uroterapi

  Hellström, A-L - Lindehall, B (red.)

  Denna bok, som är den första i ämnet på svenska, ger en grund för förståelsen för uroterapins möjligheter....

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • Njursjukvård
  Bok

  Njursjukvård

  Nyberg, G - Jönsson, A (red.)

  Detta är den första bok på svenska som belyser vården av njursjuka personer. I centrum är den njursjuka...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Kristina Gottberg

  Författare

  Kristina Gottberg

  Kristina Gottberg är leg. sjuksköterska, med.dr och universitetslektor vid sektionen för omvårdnad,...

 • Kerstin Hedborg

  Författare

  Kerstin Hedborg

  Kerstin Hedborg är leg. sjuksköterska, med.dr och universitetslektor vid Akademin för hälsa- och arbetsliv,...

 • Helena Sunvisson

  Författare

  Helena Sunvisson

  Helena Sunvisson är leg. sjuksköterska och har sin huvudsakliga forskning och sina populärvetenskapliga...

 • Tuula Lumikukka

  Författare

  Tuula Lumikukka

  Tuula Lumikukka är leg. sjuksköterska och arbetar sedan 1995 som epilepsi­inriktad sjuksköterska på...

 • Anneli Ozanne

  Författare

  Anneli Ozanne

  Anneli Ozanne är leg. sjuksköterska, med.dr och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid...

Visa fler resultat