Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Kirurgi

Sortera på
 • Omvårdnad & kirurgi
  Omvårdnad & kirurgi
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  633 kr Köp
  671 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

  Gottberg, Kristina (red.)

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor
  Bok

  Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor

  Cox, Carol

  En omfattande bedömning av hela patientens hälsostatus är den grund på vilken vårdbeslut baseras. Detta...

  394 kr Köp
  418 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi
  Digital produkt

  Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & kirurgi. Materialet är gratis och kan endast...

 • Medicinsk teknik
  Medicinsk teknik
  Bok + Digital produkt

  Medicinsk teknik

  Boman, L - Wikström, C

  Boken behandlar de vanligaste medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna som ligger inom sjuksköterskans...

  403 kr Köp
  427 kr inkl. moms
 • Medicinsk teknik för sjuksköterskor
  Bok

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor

  Björkman, E - Karlsson, K

  Denna bok tydliggör och lyfter fram, både teoretiskt och praktiskt, sjuksköterskans tekniska kunskaper och...

  437 kr Köp
  463 kr inkl. moms
 • Ortopedisk vård och rehabilitering
  Bok

  Ortopedisk vård och rehabilitering

  Hommel, A - Bååth, C (red.)

  Rörelseorganens sjukdomar och skador spänner över ett brett fält och för att vården ska fungera behövs hela...

  691 kr Köp
  732 kr inkl. moms
 • Sjukdom och ohälsa
  Sjukdom och ohälsa
  Bok + Digital produkt

  Sjukdom och ohälsa

  Ørn, Stein m.fl. (red.)

  Sjuksköterskans grundläggande kunskap om sambanden mellan sjukdom och sjukdomsprocesser är central för...

  681 kr Köp
  722 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar

  Lindwall, Lillemor (red.)

  Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar visar på hur aktuell, kunskapsbaserad omvårdnad kan bidra till att...

  371 kr Köp
  393 kr inkl. moms
 • Operationssjukvård
  Bok

  Operationssjukvård

  Myklestul Dåvøy, Grethe m.fl. (red.)

  God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda...

  604 kr Köp
  640 kr inkl. moms
 • Sår
  Bok

  Sår

  Lindholm, Christina

  Patienter med sår finns inom alla sektorer av hälso- och sjukvården. Sår ger lidande, och skapar stora...

  422 kr Köp
  447 kr inkl. moms
 • Kirurgiska sjukdomar
  Kirurgiska sjukdomar
  Bok + Digital produkt

  Kirurgiska sjukdomar

  Andersson, Roland m.fl. (red.)

  Detta är den andra, reviderade och uppdaterade utgåvan av Kirurgiska sjukdomar. Denna nya version har...

  565 kr Köp
  599 kr inkl. moms
 • Vård och behandling vid kärlsjukdomar
  Bok

  Vård och behandling vid kärlsjukdomar

  Wann-Hansson, Christine m.fl. (red.)

  Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som...

  400 kr Köp
  424 kr inkl. moms
 • Undersökning vid sjukdom
  Undersökning vid sjukdom
  Bok + Digital produkt

  Undersökning vid sjukdom

  Stokke, O - Hagve, T-A (red.)

  Undersökning vid sjukdom beskriver en mängd undersökningar som används som supplement till den kliniska...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Perioperativ vård
  Bok

  Perioperativ vård

  Lindwall, L - von Post, I

  Detta är en bok om det perioperativa vårdandet och hur en vårdteori kan berika anestesi- och...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Stomi- och tarmopererad
  Bok

  Stomi- och tarmopererad

  Persson, Eva m.fl. (red.)

  Denna bok har som syfte att behandla den tarm- och stomiopererade patientens situation utifrån ett...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Neurokirurgisk vård
  Bok

  Neurokirurgisk vård

  Blommengren, A - Ohlgren, B (red.)

  Detta är den första svenska boken inom neurokirurgisk vård med omvårdnad i fokus. Den beskriver framför allt...

  331 kr Köp
  351 kr inkl. moms
 • Uroterapi
  Bok

  Uroterapi

  Hellström, A-L - Lindehall, B (red.)

  Denna bok, som är den första i ämnet på svenska, ger en grund för förståelsen för uroterapins möjligheter....

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • Njursjukvård
  Bok

  Njursjukvård

  Nyberg, G - Jönsson, A (red.)

  Detta är den första bok på svenska som belyser vården av njursjuka personer. I centrum är den njursjuka...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Kristina Lämås

  Författare

  Kristina Lämås

  Kristina Lämås, är undersköterska, disputerade 2009 med avhandlingen Magmassage vid förstoppning –...

 • Lena Gunningberg

  Författare

  Lena Gunningberg

  Lena Gunningberg, är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet med...

 • Cecilia Teledahl

  Författare

  Cecilia Teledahl

  Cecilia Teledahl, är leg. sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom...

 • Karin Eklund

  Författare

  Karin Eklund

  Karin Eklund, är leg. röntgensjuksköterska, Magister inom omvårdnad. Har arbetat vid Skånes...

 • Kajsa Rosén

  Författare

  Kajsa Rosén

  Kajsa Rosén, är leg. sjukgymnast, M.Sc. Arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ortopedklinikens...

Visa fler resultat

Original text