Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Informatik

Sortera på
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  Bok

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Hommel, A - Andersson, Å (red.)

  Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella förening, som sedan 1910 har arbetat för god...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Omvårdnadsdiagnoser
  Bok

  Omvårdnadsdiagnoser

  NANDA International

  Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser som...

  477 kr Köp
  506 kr inkl. moms
 • Nya VIPS-boken
  Bok

  Nya VIPS-boken

  Ehnfors, Margareta m.fl.

  VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal
  Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal
  Bok + Digital produkt

  Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal

  Legl, Elisabeth

  Vet du vad intensiven, vårdcentral och BB heter på engelska? Skulle du kunna fråga en engelskspråkig patient...

  306 kr Köp
  324 kr inkl. moms
 • Patient.nu
  Bok

  Patient.nu

  Eriksson, H - Majanen, P

  Vad händer om en professor i medicin och en framtidsforskare skriver en bok om framtidens patient och vård?...

  370 kr Köp
  392 kr inkl. moms
 • Sjuksköterskans journalföring och informationshantering
  Bok

  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering

  Björvell, Catrin

  Sverige är världsledande när det gäller datoriserad journalföring inom sjukvården, 99% av slutenvården och...

  277 kr Köp
  294 kr inkl. moms
 • Handbok i att använda ICF och ICF-CY
  Bok

  Handbok i att använda ICF och ICF-CY

  Pless, M - Granlund, M (red.)

  Det har hittills saknats en bok för alla som vill veta mer om ICF (International Classification of...

  292 kr Köp
  310 kr inkl. moms
 • Psyk-VIPS
  Bok

  Psyk-VIPS

  Björkdahl, Anna

  VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Ulf Hallgårde

  Författare

  Ulf Hallgårde

  Ulf Hallgårde, överläkare och specialist i Öron- näs- och halssjukdomar, ÖNH-kliniken, Helsingborgs lasarett....

 • Rune Simeonsson

  Författare

  Rune Simeonsson

  Rune J. Simeonsson, Professor of School Psychology and Early Childhood Education, School of Education,...

 • Margareta Adolfsson

  Författare

  Margareta Adolfsson

  Margareta Adolfsson, doktorand i handikappvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i...

 • Ann-Helene Almborg

  Författare

  Ann-Helene Almborg

  Ann-Helene Almborg, fil.dr, arbetsterapeut, utredare/delprojektledare inom projektet Nationellt fackspråk för...

 • Rita Ehrenfors

  Författare

  Rita Ehrenfors

  Rita Ehrenfors, doktorand, sektionen för arbetsterapi, Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och...

 • Peter Majanen

  Författare

  Peter Majanen

  Peter Majanen har en bakgrund som idrottsman, musiker, forskare och konsult, är expert på framtidsfrågor och...

 • Anna Niia

  Författare

  Anna Niia

  Anna Niia, fil.mag. i psykologi, doktorand i socialt arbete vid Forskarskolan hälsa och välfärd,...

 • Patrik Arvidsson

  Författare

  Patrik Arvidsson

  Patrik Arvidsson, doktorand i medicinska handikappvetenskaper vid Institutet för Handikappvetenskap, Örebro...

 • Håkan Eriksson

  Författare

  Håkan Eriksson

  Håkan Eriksson, läkare, forskare och professor emeritus vid Karolinska institutet och Baylor College of...

 • Margareta Ehnfors

  Författare

  Margareta Ehnfors

  Margareta Ehnfors, professor emerita, Örebro universitet, och internationellt engagerad som expertkunnig inom...

 • Ingrid Thorell-Ekstrand

  Författare

  Ingrid Thorell-Ekstrand

  Ingrid Thorell-Ekstrand, sjuksköterska, dr med. vet. och f.d. klinisk lektor vid Röda Korsets Högskola och...

 • Catrin Björvell

  Författare

  Catrin Björvell

  Catrin Björvell, sjuksköterska, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Har sedan...

 • Mia Pless

  Författare

  Mia Pless

  Mia Pless, fysioterapeut, med.dr, utvecklingschef vid förvaltningen Habilitering och hjälpmedel, Landstinget...

 • Åsa Andersson

  Författare

  Åsa Andersson

  Åsa Andersson är leg. sjuksköterska och medicine licentiat. Hon är strategisk rådgivare vid Svensk...

 • Anna Björkdahl

  Författare

  Anna Björkdahl

  Anna Björkdahl är kliniskt verksam sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Hon har främst arbetat med...

Visa fler resultat

Original text