Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Hälso- och friskvård

Sortera på
 • Idrottsskada
  Bok

  Idrottsskada

  Rasmussen Barr, E - Heijne, A (red.)

  Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, så som...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad
  Bok

  Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad

  Todaro-Franceschi, Vidette

  Samvetsstress kan drabba sjuksköterskor och deras kollegor oavsett vårdmiljö och det har blivit ett problem...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande omvårdnad
  Bok

  Hälsofrämjande omvårdnad

  Willman, A - Gustafsson B

  Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
  Bok

  Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

  Bramhagen, A-C - Carlsson, A (red.)

  Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar....

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Sexuell hälsa i vården
  Bok

  Sexuell hälsa i vården

  Sundbeck, Mats

  Sexuell hälsa är för de flesta människor mycket betydelsefullt. Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
  Bok

  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  Clausson, E K. - Morberg, S (red.)

  Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Samarbetshälsa
  Bok

  Samarbetshälsa

  Sandberg, Håkan

  Samarbetshälsa är ett övergripande begrepp som ger uttryck för de hälsomässiga resurser som individer...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad
  Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad
  Bok + Digital produkt

  Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad

  Grafström, M - Nilsson, L (red.)

  Läkemedel är i regel bra produkter, men det finns problem kring användningen. Patienter kan ha onödigt många...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
 • Taktil beröring och lätt massage
  Taktil beröring och lätt massage
  Bok + Digital produkt

  Taktil beröring och lätt massage

  Henricson, M - Billhult, A (red.)

  Taktil beröring eller lätt massage har på senare år blivit allt vanligare som komplement till traditionell...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i hälso- och sjukvård
  Bok

  Motiverande samtal i hälso- och sjukvård

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Ett stort och viktigt område i dagens hälso- och sjukvård är att hjälpa människor att hantera problem...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Hälsovägledning
  Bok

  Hälsovägledning

  Kostenius, C - Lindqvist, A-K

  Det finns idag många olika yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,...

  289 kr Köp
  306 kr inkl. moms
 • Pedagogik i hälsofrämjande arbete
  Bok

  Pedagogik i hälsofrämjande arbete

  Svederberg, Eva m.fl. (red.)

  Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Annelie Björkhagen Turesson

  Författare

  Annelie Björkhagen Turesson

  Annelie Björkhagen Turesson är socionom, familjeterapeut och disputerade 2009 vid Göteborgs universitet med...

 • Ann-Cathrine Bramhagen

  Författare

  Ann-Cathrine Bramhagen

  Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon...

 • Ingrid Plantin

  Författare

  Ingrid Plantin

  Ingrid Plantin är skolöverläkare och specialist i barn- och ungdomskirurgi. Medicinskt ledningsansvarig för...

 • Anna Angelin

  Författare

  Anna Angelin

  Anna Angelin är socionom och disputerade i socialt arbete 2009 med avhandlingen Den dubbla vanmaktens logik –...

 • Bim Riddersporre

  Författare

  Bim Riddersporre

  Bim Riddersporre är legitimerad psykolog, legitimerad logoped och doktor i psykologi. Hon arbetar som lektor...

 • Veronika Demmer Selstam

  Författare

  Veronika Demmer Selstam

  Veronika Demmer Selstam är skolsköterska och barnsjuksköterska. Hon har samordningsansvar för skolhälsovården...

 • Christel Larsson

  Författare

  Christel Larsson

  Christel Larsson är nutritionist, folkhälsovetare och filosofie doktor i kostvetenskap. Hon arbetar som...

 • Carl Åke Farbring

  Författare

  Carl Åke Farbring

  Carl Åke Farbring, FK, har 30 års erfarenhet av behandling i kriminalvård, bland annat det terapeutiska...

 • Siv Morberg

  Författare

  Siv Morberg

  Siv Morberg är leg. sjuksköterska, distriktssköterska, vårdlärare, magister i vårdpedagogik och...

 • Elisabeth Holmner

  Författare

  Elisabeth Holmner

  Elisabeth Holmner är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och...

 • Karin Andrén

  Författare

  Karin Andrén

  Karin Andrén, leg. barnmorska, fil.mag. i vårdvetenskap. Hon arbetar som barnmorska vid Kvinnokliniken,...

 • Ing-Britt Johansson

  Författare

  Ing-Britt Johansson

  Ing-Britt Johansson, barnsköterska och certifierad instruktör i spädbarnmassage (IAIM)som arbetar på...

Visa fler resultat

Original text