Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Hälso- och friskvård

Sortera på
 • Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad
  Bok

  Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad

  Todaro-Franceschi, Vidette

  Samvetsstress kan drabba sjuksköterskor och deras kollegor oavsett vårdmiljö och det har blivit ett problem...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande omvårdnad
  Bok

  Hälsofrämjande omvårdnad

  Willman, A - Gustafsson B

  Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
  Bok

  Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

  Bramhagen, A-C - Carlsson, A (red.)

  Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar....

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Sexuell hälsa i vården
  Bok

  Sexuell hälsa i vården

  Sundbeck, Mats

  Sexuell hälsa är för de flesta människor mycket betydelsefullt. Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
  Bok

  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  Clausson, E K. - Morberg, S (red.)

  Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Samarbetshälsa
  Bok

  Samarbetshälsa

  Sandberg, Håkan

  Samarbetshälsa är ett övergripande begrepp som ger uttryck för de hälsomässiga resurser som individer...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad
  Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad
  Bok + Digital produkt

  Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad

  Grafström, M - Nilsson, L (red.)

  Läkemedel är i regel bra produkter, men det finns problem kring användningen. Patienter kan ha onödigt många...

  237 kr Köp
  251 kr inkl. moms
 • Taktil beröring och lätt massage
  Taktil beröring och lätt massage
  Bok + Digital produkt

  Taktil beröring och lätt massage

  Henricson, M - Billhult, A (red.)

  Taktil beröring eller lätt massage har på senare år blivit allt vanligare som komplement till traditionell...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i hälso- och sjukvård
  Bok

  Motiverande samtal i hälso- och sjukvård

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Ett stort och viktigt område i dagens hälso- och sjukvård är att hjälpa människor att hantera problem...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Hälsovägledning
  Bok

  Hälsovägledning

  Kostenius, C - Lindqvist, A-K

  Det finns idag många olika yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Pedagogik i hälsofrämjande arbete
  Bok

  Pedagogik i hälsofrämjande arbete

  Svederberg, Eva m.fl. (red.)

  Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt...

  274 kr Köp
  290 kr inkl. moms
 • Pedagogik i hälsofrämjande arbete (e-bok)
  Digital produkt

  Pedagogik i hälsofrämjande arbete (e-bok)

  Svederberg, Eva m.fl. (red.)

  Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt...

  166 kr
  208 kr inkl. moms
 • Bim Riddersporre

  Författare

  Bim Riddersporre

  Bim Riddersporre är legitimerad psykolog, legitimerad logoped och doktor i psykologi. Hon arbetar som lektor...

 • Ingegerd Ericsson

  Författare

  Ingegerd Ericsson

  Ingegerd Ericsson är gymnastikdirektör, special- och idrottslärare samt filosofie doktor i pedagogik. Hon...

 • Annelie Björkhagen Turesson

  Författare

  Annelie Björkhagen Turesson

  Annelie Björkhagen Turesson är socionom, familjeterapeut och disputerade 2009 vid Göteborgs universitet med...

 • Ann-Cathrine Bramhagen

  Författare

  Ann-Cathrine Bramhagen

  Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon...

 • Ingrid Plantin

  Författare

  Ingrid Plantin

  Ingrid Plantin är skolöverläkare och specialist i barn- och ungdomskirurgi. Medicinskt ledningsansvarig för...

 • Anna Angelin

  Författare

  Anna Angelin

  Anna Angelin är socionom och disputerade i socialt arbete 2009 med avhandlingen Den dubbla vanmaktens logik –...

 • Veronika Demmer Selstam

  Författare

  Veronika Demmer Selstam

  Veronika Demmer Selstam är skolsköterska och barnsjuksköterska. Hon har samordningsansvar för skolhälsovården...

 • Barbro Gustafsson

  Författare

  Barbro Gustafsson

  Barbro Gustafsson var leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdforskning och blev...

 • Eva Svederberg

  Författare

  Eva Svederberg

  Eva Svederberg är fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning på folkhälsopedagogik vid...

 • Tina Kindeberg

  Författare

  Tina Kindeberg

  Tina Kindeberg är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Lunds...

 • Kerstin Liljedahl

  Författare

  Kerstin Liljedahl

  Kerstin Liljedahl är leg. psykolog, fil.dr i pedagogik och universitetslektor i pedagogik vid Lunds...

 • Anita Wester

  Författare

  Anita Wester

  Anita Wester är leg. psykolog och fil.dr i pedagogik. Hon disputerade 1988 på en avhandling om motion och...

Visa fler resultat

Original text