Kompetensutv

Skola / Grundskolans tidigare år

Sortera på
 • Mångfald och interkulturellt lärande i tidiga åldrar
  Bok

  Mångfald och interkulturellt lärande i tidiga åldrar

  Farrell , A - Pramling, I (red.)

  Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Det spelifierade klassrummet
  Bok

  Det spelifierade klassrummet

  Palmquist, Adam

  I Sverige spelar åtta av tio ungdomar spel dagligen. Spelens konstruktion engagerar deltagarna så att de blir...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Fritidshemmets didaktik
  Bok

  Fritidshemmets didaktik

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Att ständigt bli bedömd
  Bok

  Att ständigt bli bedömd

  Pérez Prieto, H - Löfgren, H (red.)

  Prov, betyg, mätningar, jämförelser och tävlingar har blivit en viktig del i styrningen av skolsystemen i...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Förskola för kvalitet och meningsskapande
  Bok

  Förskola för kvalitet och meningsskapande

  Dahlbeck, P - Lindgren, T (red.)

  Förskoleverksamheten ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa ses som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Fritidshemmet
  Bok

  Fritidshemmet

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i skolan
  Bok

  Motiverande samtal i skolan

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Att lyckas med kunskapsbedömning
  Bok

  Att lyckas med kunskapsbedömning

  Hopfenbeck Therese N.

  De senaste åren har bedömning av elevers prestationer fått ökad uppmärksamhet både nationellt och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Underlätta dokumentationen
  Underlätta dokumentationen
  Bok + Digital produkt

  Underlätta dokumentationen

  Gottberg, Melita

  Syftet med boken är underlätta dokumentationsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Innehållet i...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Grundläggande aritmetik
  Grundläggande aritmetik
  Bok + Digital produkt

  Grundläggande aritmetik

  Löwing, Madeleine

  Syftet med grundskolans matematikundervisning är att eleverna ska utveckla kunskaper inom matematik. De ska...

  382 kr Köp
  405 kr inkl. moms
 • Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  Bok

  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  Olsson, Staffan

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Föräldrasamverkan
  Bok

  Föräldrasamverkan

  Pihlgren, Ann (red.)

  Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Medkänslans pedagogik
  Bok

  Medkänslans pedagogik

  Gottberg, Maria-Pia

  Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lärarens handbok
  Bok

  Lärarens handbok

  Lundgren, Ulf P m.fl.

  Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Barnbokens byggklossar
  Bok

  Barnbokens byggklossar

  Nikolajeva, Maria

  Sedan Barnbokens byggklossar skrevs för tjugo år sedan har barnlitteraturens värld förändrats på ett sätt som...

  330 kr Köp
  350 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Fritidshemmets mål och resultat
  Bok

  Fritidshemmets mål och resultat

  Pihlgren, Ann

  Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla strukturerade och...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Professionell yrkesutövning i förskola
  Bok

  Professionell yrkesutövning i förskola

  Tallberg Broman, Ingegerd m.fl.

  Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • De första årens engelska
  Bok

  De första årens engelska

  Lundberg, Gun

  Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och samtala i alla ämnen
  Bok

  Läsa, skriva och samtala i alla ämnen

  Brock, Cynthia H. m.fl.

  Ämnesinriktad literacy, där läsning, skrivning och samtalande används som verktyg för lärande på...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning Seminarium

  Skrivligheter

  Sjöberg, Kim

  2018-11-14

  Göteborg

  2018-11-20

  Malmö

  2018-11-22

  Hässleholm

 • Undervisa i pedagogiskt drama
  Bok

  Undervisa i pedagogiskt drama

  Rasmusson, V - Erberth, B

  Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Mobbning i skolan
  Bok

  Mobbning i skolan

  Hallberg, Ulrika

  Trots att skolan vilar på en demokratisk värdegrund där alla individer har rätt att bli bemötta med respekt...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text