Kompetensutv

Skola / Grundskolans senare år och gymnasium

Sortera på
 • Att ständigt bli bedömd
  Bok

  Att ständigt bli bedömd

  Pérez Prieto, H - Löfgren, H (red.)

  Prov, betyg, mätningar, jämförelser och tävlingar har blivit en viktig del i styrningen av skolsystemen i...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att lyckas med kunskapsbedömning
  Bok

  Att lyckas med kunskapsbedömning

  Hopfenbeck Therese N.

  De senaste åren har bedömning av elevers prestationer fått ökad uppmärksamhet både nationellt och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Underlätta dokumentationen
  Underlätta dokumentationen
  Bok + Digital produkt

  Underlätta dokumentationen

  Gottberg, Melita

  Syftet med boken är underlätta dokumentationsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Innehållet i...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Grundläggande aritmetik
  Grundläggande aritmetik
  Bok + Digital produkt

  Grundläggande aritmetik

  Löwing, Madeleine

  Syftet med grundskolans matematikundervisning är att eleverna ska utveckla kunskaper inom matematik. De ska...

  382 kr Köp
  405 kr inkl. moms
 • Algebra för lärare
  Bok

  Algebra för lärare

  Bråting, Kajsa m.fl.

  Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  Bok

  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  Olsson, Staffan

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Lärarens handbok
  Bok

  Lärarens handbok

  Lundgren, Ulf P m.fl.

  Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Fysikens grunder för lärare
  Bok

  Fysikens grunder för lärare

  Månsson, Anders

  För blivande lärare i grundskolan finns den väsentliga kärnan i fysik samlad i denna bok. Fysikens...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Elevernas texter
  Bok

  Elevernas texter

  Nordenfors, Mikael

  Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Skolframgång i det mångkulturella samhället
  Bok

  Skolframgång i det mångkulturella samhället

  Lund, Anna - Lund, Stefan (red.)

  Skollagen och majoriteten av den svenska befolkningen är eniga. Unga människor ska oberoende av kön, social...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Samhällskunskapsdidaktik
  Bok

  Samhällskunskapsdidaktik

  Långström, S - Virta, A

  Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar....

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Mobbning i skolan
  Bok

  Mobbning i skolan

  Hallberg, Ulrika

  Trots att skolan vilar på en demokratisk värdegrund där alla individer har rätt att bli bemötta med respekt...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Bedömning i och av skolan
  Bok

  Bedömning i och av skolan

  Lundahl, C - Folke-Fichtelius, M (red.)

  I den här boken erbjuds en bred och forskningsbaserad presentation  av bedömningsfältet inom skola och...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Flyktens barn
  Bok

  Flyktens barn

  Elmeroth, E - Häge, J

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Skolans och förskolans matematik
  Bok

  Skolans och förskolans matematik

  Jahnke, Anette

  Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Rörelseförmåga i idrott och hälsa
  Bok

  Rörelseförmåga i idrott och hälsa

  Nyberg, G - Larsson, H

  I ämnet idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla sin rörelse­förmåga. Men vad är...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Etnicitet som resurs
  Bok

  Etnicitet som resurs

  Kasselias Wiltgren, Layal

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Matematikens grunder
  Bok

  Matematikens grunder

  Månsson, Anders

  Den väsentliga kärnan i matematiken för blivande lärare i grundskolan finns samlad i denna bok. Här finns...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Fysik i vardagen
  Bok

  Fysik i vardagen

  Hamrin, M - Norqvist, P

  
Många av oss har säkert undrat över varför smörgåsen alltid faller med smöret neråt, varför himlen är blå,...

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Bedömning, betyg och lärande
  Bok

  Bedömning, betyg och lärande

  Klapp, Alli

  Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Plats, identitet, lärande
  Bok

  Plats, identitet, lärande

  Sanderoth, Ingrid m.fl.

  Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text