Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Geriatrik och gerontologi

Sortera på
 • Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre
  Digital produkt

  Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & äldre. Materialet är gratis och kan endast...

 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & äldre
  Omvårdnad & äldre
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  ”Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst” skriver en av de före detta...

  633 kr Köp
  671 kr inkl. moms
 • Geriatrisk nutrition
  Bok

  Geriatrisk nutrition

  Faxén Irving, Gerd m.fl.

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Vårdmiljöns betydelse
  Bok

  Vårdmiljöns betydelse

  Wijk, Helle (red.)

  Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Socialgerontologi
  Bok

  Socialgerontologi

  Andersson, Lars (red.)

  Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då...

  408 kr Köp
  432 kr inkl. moms
 • Makt och vanmakt på äldreboenden
  Bok

  Makt och vanmakt på äldreboenden

  Harnett, Tove m.fl.

  Ordet makt ger bestämda associationer. Många tänker på våld eller politik. I denna bok om äldreboenden...

  191 kr Köp
  202 kr inkl. moms
 • Åldrande och omsorgens gestaltningar
  Bok

  Åldrande och omsorgens gestaltningar

  Jeppsson Grassman, E - Whitaker, A (red.)

  I vår tids diskussion om välfärd är omsorgsbegreppet centralt. Men vad är omsorg och på vilket sätt kommer...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Det goda åldrandet
  Bok

  Det goda åldrandet

  Norberg, Astrid m.fl. (red.)

  Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv...

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Att möta personer med demens
  Bok

  Att möta personer med demens

  Edberg, Anna-Karin (red.)

  Omvårdnad till personer som har en demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att försöka...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Värdighet i vården av äldre personer
  Bok

  Värdighet i vården av äldre personer

  Nordenfelt, Lennart (red.)

  I flera årtionden har livskvalitet varit ett vedertaget begrepp i den etiska diskussionen om hälso- och...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Dysfagi
  Bok

  Dysfagi

  Svensson, Per

  Sväljningssvårigheter är vanliga vid en lång rad olika sjukdomstillstånd. De kan medföra risk för allvarliga...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Äldres hälsa och ohälsa
  Bok

  Äldres hälsa och ohälsa

  Ekwall, Anna (red.)

  Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Geriatriska sjukdomar
  Bok

  Geriatriska sjukdomar

  Larsson, M - Rundgren, Å

  Boken belyser vanliga problem och tillstånd hos äldre med avseende på bakgrund, handläggning och...

  429 kr Köp
  455 kr inkl. moms
 • Trädgårdsterapi
  Bok

  Trädgårdsterapi

  Nilsson, Gunilla (red.)

  Kan trädgårdar läka människor? I vilka fysiska miljöer sker denna läkning, eller återhämtning, bäst? Och vad...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Demensboken
  Bok

  Demensboken

  Kjell Fahlander - Göran Karlsson - Dagny Vikström

  Hur kan man förbättra vardagens möten mellan personer med demenssjukdom och deras vårdare, och därigenom...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Ålderism
  Bok

  Ålderism

  Andersson, Lars

  Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre....

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Hemmets vårdetik
  Bok

  Hemmets vårdetik

  Silfverberg, Gunilla (red.)

  Vård i hemmet blir allt vanligare. Olika vårdformer utvecklas och professionella vårdare och medicinsk...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • Åldrandets betydelser (e-bok)
  Digital produkt

  Åldrandets betydelser (e-bok)

  Jönsson, L-E - Lundin, S (red.)

  I det västerländska samhället kämpar vi för att leva länge men mot att åldras. Åldrandets betydelser närmar...

  127 kr
  159 kr inkl. moms
 • Geriatrik
  Bok

  Geriatrik

  Bondevik, M - Nygaard, H A (red.)

  Symtom på akut sjukdom hos äldre är ofta vaga och okarakteristiska jämfört med dem man observerar hos yngre....

  411 kr Köp
  436 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • God palliativ vård (e-bok)
  Digital produkt

  God palliativ vård (e-bok)

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  122 kr
  153 kr inkl. moms
 • Över andras tröskel (e-bok)
  Digital produkt

  Över andras tröskel (e-bok)

  Lingås, Lars Gunnar

  Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem...

  114 kr
  143 kr inkl. moms
 • Över andras tröskel
  Bok

  Över andras tröskel

  Lingås, Lars Gunnar

  Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text