Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Geriatrik och gerontologi

Sortera på
 • Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre
  Digital produkt

  Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & äldre. Materialet är gratis och kan endast...

 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & äldre
  Omvårdnad & äldre
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  ”Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst” skriver en av de före detta...

  639 kr Köp
  677 kr inkl. moms
 • Geriatrisk nutrition
  Bok

  Geriatrisk nutrition

  Faxén Irving, Gerd m.fl.

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Vårdmiljöns betydelse
  Bok

  Vårdmiljöns betydelse

  Wijk, Helle (red.)

  Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Socialgerontologi
  Bok

  Socialgerontologi

  Andersson, Lars (red.)

  Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då...

  413 kr Köp
  438 kr inkl. moms
 • Makt och vanmakt på äldreboenden
  Bok

  Makt och vanmakt på äldreboenden

  Harnett, Tove m.fl.

  Ordet makt ger bestämda associationer. Många tänker på våld eller politik. I denna bok om äldreboenden...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Det goda åldrandet
  Bok

  Det goda åldrandet

  Norberg, Astrid m.fl. (red.)

  Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv...

  371 kr Köp
  393 kr inkl. moms
 • Att möta personer med demens
  Bok

  Att möta personer med demens

  Edberg, Anna-Karin (red.)

  Omvårdnad till personer som har en demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att försöka...

  360 kr Köp
  382 kr inkl. moms
 • Värdighet i vården av äldre personer
  Bok

  Värdighet i vården av äldre personer

  Nordenfelt, Lennart (red.)

  I flera årtionden har livskvalitet varit ett vedertaget begrepp i den etiska diskussionen om hälso- och...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Dysfagi
  Bok

  Dysfagi

  Svensson, Per

  Sväljningssvårigheter är vanliga vid en lång rad olika sjukdomstillstånd. De kan medföra risk för allvarliga...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Äldres hälsa och ohälsa
  Bok

  Äldres hälsa och ohälsa

  Ekwall, Anna (red.)

  Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • Geriatriska sjukdomar
  Bok

  Geriatriska sjukdomar

  Larsson, M - Rundgren, Å

  Boken belyser vanliga problem och tillstånd hos äldre med avseende på bakgrund, handläggning och...

  434 kr Köp
  460 kr inkl. moms
 • Trädgårdsterapi
  Bok

  Trädgårdsterapi

  Nilsson, Gunilla (red.)

  Kan trädgårdar läka människor? I vilka fysiska miljöer sker denna läkning, eller återhämtning, bäst? Och vad...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Demensboken
  Bok

  Demensboken

  Kjell Fahlander - Göran Karlsson - Dagny Vikström

  Hur kan man förbättra vardagens möten mellan personer med demenssjukdom och deras vårdare, och därigenom...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Ålderism
  Bok

  Ålderism

  Andersson, Lars

  Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre....

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Hemmets vårdetik
  Bok

  Hemmets vårdetik

  Silfverberg, Gunilla (red.)

  Vård i hemmet blir allt vanligare. Olika vårdformer utvecklas och professionella vårdare och medicinsk...

  283 kr Köp
  300 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Över andras tröskel
  Bok

  Över andras tröskel

  Lingås, Lars Gunnar

  Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Inger Wårdh

  Författare

  Inger Wårdh

  Inger Wårdh är ämnesföreträdare, universitetslektor och docent i gerodonti vid Institutionen för odontologi...

 • Carina Wahlgren

  Författare

  Carina Wahlgren

  Carina Wahlgren är legitimerad sjuksköterska med 10 års erfarenhet inom akutsjukvård, instruktör inom Trauma...

 • Karin Sjöström

  Författare

  Karin Sjöström

  Karin Sjöström är medicine doktor i psykosomatik och legitimerad psykoterapeut. Hon är verksam vid medicinska...

 • Åsa Lindberg

  Författare

  Åsa Lindberg

  Åsa Lindberg är medicine kandidat vid Linköpings universitet. Hon är medförfattare till en artikel om...

 • Kristiina Heikkilä

  Författare

  Kristiina Heikkilä

  Kristiina Heikkilä är medicine doktor och universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt...

Visa fler resultat

Original text