Univ & Högsk

Juridik

Sortera på
 • Barnkonventionen
  Bok

  Barnkonventionen

  Grahn Farley, Maria

  År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ”Barnkonventionen”, svensk lag. Det är första gången...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Förskolan
  Bok

  Förskolan

  Roslund. Helene

  Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Våldsutsatta kvinnor
  Bok

  Våldsutsatta kvinnor

  Heimer, Gun (red.)

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som påverkar kvinnors hela...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Sveriges författning
  Bok

  Sveriges författning

  Strömberg, H - Lundell, B

  Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Juridik för inspektörer
  Bok

  Juridik för inspektörer

  Isenstam, Tomas

  Inspektörens uppdrag är att kontrollera huruvida individer och företag följer den lagstiftning och de...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Den svenska marknadsföringslagstiftningen
  Bok

  Den svenska marknadsföringslagstiftningen

  Svensson, Carl Anders

  Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat 
nät av regler som syftar till en effektiv och...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Affärsrätten i ett nötskal
  Bok

  Affärsrätten i ett nötskal

  Kjellström, Anders

  En förståelse av de grundläggande rättsregler som gäller inom marknadsekonomin är nödvändig för var och en av...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Handlingsoffentlighet och sekretess
  Bok

  Handlingsoffentlighet och sekretess

  Strömberg, H - Lundell, B

  Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i...

  158 kr Köp
  167 kr inkl. moms
 • Arbetsmiljölagen
  Bok

  Arbetsmiljölagen

  Ericson, Bo

  Arbetsmiljölagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av lagens innehåll – paragraf...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Lösningar till övningsbok i beskattning
  Bok

  Lösningar till övningsbok i beskattning

  Edvardsson, L - Eriksson, A

  Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Praktisk beskattningsrätt
  Bok

  Praktisk beskattningsrätt

  Eriksson, Asbjörn

  Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskatt­nings­rätt med tyngdpunkten lagd på...

  433 kr Köp
  459 kr inkl. moms
 • Övningsbok i beskattning
  Bok

  Övningsbok i beskattning

  Edvardsson, L - Eriksson, A

  Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Juridiska grundbegrepp
  Bok

  Juridiska grundbegrepp

  Dahlman, C - Wahlberg, L

  Boken behandlar grundläggande juridiska begrepp som rätts­källa, prejudikat, rättighet och diskriminering....

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Inkomstskatt del 1
  Bok

  Inkomstskatt del 1

  Lodin, Sven-Olof m.fl.

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag....

  438 kr Köp
  464 kr inkl. moms
 • Inkomstskatt del 2
  Bok

  Inkomstskatt del 2

  Lodin, Sven-Olof m.fl.

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag....

  438 kr Köp
  464 kr inkl. moms
 • Barnrättens grunder
  Bok

  Barnrättens grunder

  Schiratzki, Johanna

  I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • EU:s grundfördrag och rättighetsstadga
  Bok

  EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

  Bergström, C F - Hettne, J

  
I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt: • Fördraget...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Fastighetsförmedling
  Bok

  Fastighetsförmedling

  Jingryd, O - Kjellström, A

  Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Sveriges Lag 2019
  Bok + Digital produkt

  Sveriges Lag 2019

  Sveriges riksdag

  Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd,lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk...

  1300 kr Köp
  1378 kr inkl. moms
 • Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt
  Bok

  Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt

  Heidbrink, Jakob

  Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Socialrätt 2019
  Bok

  Socialrätt 2019

  Sveriges riksdag

  Socialrätt 2019 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Anställningsskyddslagen
  Bok

  Anställningsskyddslagen

  Isenstam, Lena m.fl.

  Anställningsskyddslagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av lagen, paragraf för...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Medbestämmandelagen
  Bok

  Medbestämmandelagen

  Holke, D - Olauson, E

  Medbestämmandelagen är en praktiskt inriktad bok med en kort­­fattad och tydlig redogörelse för lagens...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Arbetsrätt i praktiken
  Bok

  Arbetsrätt i praktiken

  Viklund, L - Wästfelt, M

  Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som behöver grund­läggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text