Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Genus, etnicitet och mångfald

Sortera på
 • Ungdomar, sexualitet och relationer
  Bok

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  Häggström-Nordin, E - Magnusson, C (red.)

  I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Jämlik vård
  Bok

  Jämlik vård

  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth m.fl. (red.)

  Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Våldets kön
  Bok

  Våldets kön

  Nilsson, G - Lövkrona, I

  Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Kulturkompetent omvårdnad
  Bok

  Kulturkompetent omvårdnad

  Kersey-Matusiak, Gloria

  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Feministiskt tänkande och sociologi
  Bok

  Feministiskt tänkande och sociologi

  Hedenus, Anna m.fl. (red.)

  I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Våldsutsatta kvinnor
  Bok

  Våldsutsatta kvinnor

  Heimer, Gun m.fl. (red.)

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela...

  346 kr Köp
  367 kr inkl. moms
 • Migration och anpassning
  Bok

  Migration och anpassning

  Al-Baldawi, Riyadh

  Att skriva en bok om migration och anpassningsprocesser är ingen lätt uppgift. Varje immigrant och flykting...

  336 kr Köp
  356 kr inkl. moms
 • LHBTQ-personer och åldrande
  Bok

  LHBTQ-personer och åldrande

  Bromseth, J - Siverskog, A (red.)

  Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • The Right to Health
  Bok

  The Right to Health

  Backman, Gunilla (ed.)

  ”At a time when Health Systems around the world are under increasing pressure this book is a timely...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Bok

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad

  Strömberg, H - Eriksson, H (red.)

  Det finns rådande genusordningar som tilldelar kvinnor och män olika positioner och möjligheter i vård- och...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Omvårdnad i mångkulturella rum
  Bok

  Omvårdnad i mångkulturella rum

  Björngren Cuadra, Carin (red.)

  Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt....

  377 kr Köp
  400 kr inkl. moms
 • Kultur och hälsa
  Bok

  Kultur och hälsa

  Ahmadi, Fereshteh

  Hälsa är en viktig fråga för varje individ och varje samhälle. I ett land med invånare som har socialiserats...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
  Bok

  Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle

  Hanssen, Ingrid

  Hur ska vårdpersonalen förhålla sig till sjukdomsförklaringar och förväntningar på behandlingen som skiljer...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Bok

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad

  Strömberg, H - Eriksson, H (red.)

  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Birgitta Jordansson

  Författare

  Birgitta Jordansson

  Birgitta Jordansson, filosofie doktor i historia och verksam som universitets­lektor vid Institutionen för...

 • Daniel Tarantola

  Författare

  Daniel Tarantola

  Daniel Tarantola, MD, is a visiting professorial fellow at the Faculty of Medicine of the University of New...

 • Fereshteh Ahmadi

  Författare

  Fereshteh Ahmadi

  Fereshteh Ahmadi är docent, fil.dr i sociologi, sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Hon är...

 • Lisa Forman

  Författare

  Lisa Forman

  Lisa Forman, LLB, MA, SJD, is the Lupina Assistant Professor in global health and human rights at the Dalla...

 • Sivan Bomze

  Författare

  Sivan Bomze

  Sivan Bomze, MPH, is a doctoral student in sociology at Syracuse University. She has worked as a researcher...

 • Sofia Gruskin

  Författare

  Sofia Gruskin

  Sofia Gruskin, JD, MIA, is director of the Program on Global Health and Human Rights at the Institute for...

 • Shahira Ahmed

  Författare

  Shahira Ahmed

  Shahira Ahmed, MPH, is a doctoral student majoring in health systems at the Department of Global Health and...

 • Hans Hogerzeil

  Författare

  Hans Hogerzeil

  Hans V. Hogerzeil, MD, PhD, DSc, FRCP (Edin), is a medical doctor with a PhD in public health. He worked for...

 • Lance Gable

  Författare

  Lance Gable

  Lance Gable, JD, MPH, is an assistant professor of law at Wayne State University Law School, where he teaches...

 • Jan Stjernsvärd

  Författare

  Jan Stjernsvärd

  Jan Stjernswärd, MD, PhD, FRCP (Edin), LFS, earned his medical degree from the Karolinska Institute, where he...

Visa fler resultat

Original text