Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Genus, etnicitet och mångfald

Sortera på
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Bok

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad

  Strömberg, H - Eriksson, H (red.)

  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Ungdomar, sexualitet och relationer
  Bok

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  Häggström-Nordin, E - Magnusson, C (red.)

  I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Jämlik vård
  Bok

  Jämlik vård

  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth m.fl. (red.)

  Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Våldets kön
  Bok

  Våldets kön

  Nilsson, G - Lövkrona, I

  Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Kulturkompetent omvårdnad
  Bok

  Kulturkompetent omvårdnad

  Kersey-Matusiak, Gloria

  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens...

  302 kr Köp
  320 kr inkl. moms
 • Feministiskt tänkande och sociologi
  Bok

  Feministiskt tänkande och sociologi

  Hedenus, Anna m.fl. (red.)

  I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Våldsutsatta kvinnor
  Bok

  Våldsutsatta kvinnor

  Heimer, Gun m.fl. (red.)

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela...

  350 kr Köp
  371 kr inkl. moms
 • Migration och anpassning
  Bok

  Migration och anpassning

  Al-Baldawi, Riyadh

  Att skriva en bok om migration och anpassningsprocesser är ingen lätt uppgift. Varje immigrant och flykting...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • LHBTQ-personer och åldrande
  Bok

  LHBTQ-personer och åldrande

  Bromseth, J - Siverskog, A (red.)

  Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • The Right to Health
  Bok

  The Right to Health

  Backman, Gunilla (ed.)

  ”At a time when Health Systems around the world are under increasing pressure this book is a timely...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Omvårdnad i mångkulturella rum
  Bok

  Omvårdnad i mångkulturella rum

  Björngren Cuadra, Carin (red.)

  Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt....

  377 kr Köp
  400 kr inkl. moms
 • Kultur och hälsa
  Bok

  Kultur och hälsa

  Ahmadi, Fereshteh

  Hälsa är en viktig fråga för varje individ och varje samhälle. I ett land med invånare som har socialiserats...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
  Bok

  Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle

  Hanssen, Ingrid

  Hur ska vårdpersonalen förhålla sig till sjukdomsförklaringar och förväntningar på behandlingen som skiljer...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Margareta Lindholm

  Författare

  Margareta Lindholm

  Margareta Lindholm är fil.dr i sociolog och docent i genusvetenskap, har länge arbetat inom fältet för...

 • Eva Elmerstig

  Författare

  Eva Elmerstig

  Eva Elmerstig, är barnmorska, sexolog, med.dr, universitetslektor i sexologi vid Fakulteten för hälsa och...

 • Magdalena Mattebo

  Författare

  Magdalena Mattebo

  Magdalena Mattebo är barnmorska och med.dr. Hon är verksam som lektor vid barnmorskeprogrammet på Akademin...

 • Monica Ideström

  Författare

  Monica Ideström

  Monica Ideström är med.dr och utredare på Enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten. Enheten...

 • Mina Gäredal

  Författare

  Mina Gäredal

  Mina Gäredal är civilingenjör i molekylär bioteknik och kandidat i genusvetenskap. Mina har under tio år...

 • Johan Törnblom

  Författare

  Johan Törnblom

  Johan Törnblom är socionom och arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin. Han har många års erfarenhet...

 • Lina Norrman

  Författare

  Lina Norrman

  Lina Norrman är socionom och verksam inom kriminalvården i Umeå. Studien i denna antologi är sprungen ur...

 • Emma Vigren

  Författare

  Emma Vigren

  Emma Vigren är socionom med erfarenhet från äldreomsorgen, hon arbetar i skrivande stund som ombudsman i...

 • Christian Antoni Möllerop

  Författare

  Christian Antoni Möllerop

  Christian Antoni Möllerop har varit ordförande i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og...

 • Jens Vesterlund

  Författare

  Jens Vesterlund

  Jens Vesterlund är cand.mag. i religionssociologi, med Europæiske middelalderstudier och Kvinde- og...

 • Hans Wiggo Kristiansen

  Författare

  Hans Wiggo Kristiansen

  Hans Wiggo Kristiansen är socialantropolog och disputerade 2004 med...

Visa fler resultat

Original text