Original text


Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Förskola och grundskolans tidigare år

Sortera på
 • Det vet vi om - Språkstimulering i förskolan
  Bok

  Det vet vi om - Språkstimulering i förskolan

  Gjems, Liv

  Barn träder in i en språkmiljö i samma stund som de föds, och de utvecklar sitt språk i mötet med vuxna som...

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Skapande verksamhet i förskolan
  Bok

  Skapande verksamhet i förskolan

  Bendroth Karlsson, Marie m.fl.

  Ambitionen med denna bok är att synliggöra och inspirera till estetiskt skapande arbete i förskolepedagogisk...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Utvecklingssamtal
  Bok

  Utvecklingssamtal

  Markström, A-M - Simonsson, M

  Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan, vad handlar de om och vilka funktioner har dessa samtal? Boken...

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Textil som pedagogiskt redskap
  Bok

  Textil som pedagogiskt redskap

  Björkdahl, S - Eldholm, G

  På vad sätt kan man stimulera barns lärande genom textil? Textil som pedagogiskt redskap är en handbok som...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Utanförskap i skolan
  Bok

  Utanförskap i skolan

  Borg, A - Carlsson Kendall, G

  På jakt efter mening och sammanhang i skolan, arbetssättet som går under namnet Nytorpsmodellen har uppvisat...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Naturvetenskapliga experiment
  Bok

  Naturvetenskapliga experiment

  Almström, Marianne m.fl.

  Boken innehåller 25 experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren. Experimenten är lätta...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Etiskt ledarskap
  Bok

  Etiskt ledarskap

  Cronqvist, Marita

  Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Små barns kommunikation med vuxna
  Bok

  Det vet vi om - Små barns kommunikation med vuxna

  Hansen, Ole Henrik

  I den här boken beskrivs vikten av det lilla barnets anknytning till dess omsorgsperson och anknytningens...

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Goda rutinsituationer i förskolan
  Bok

  Det vet vi om - Goda rutinsituationer i förskolan

  Drugli, May Britt

  Rutinsituationer i förskolan, till exempel måltider, på- och avklädning, blöjbyte, middagsvila samt lämning...

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Barns lek och experimenterande verksamhet
  Bok

  Det vet vi om - Barns lek och experimenterande verksamhet

  Damgaard Warrer, S - Broström, S

  Barns lek och experimenterande verksamhet är ett rikt fält med många perspektiv, infallsvinklar och nyanser....

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Diagnoser och lärande
  Bok

  Det vet vi om - Diagnoser och lärande

  Overland, Terje

  Diagnoser och lärande handlar om förhållandet mellan psykiatriska diagnoser och lärande i förskola och skola....

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Den mångkulturella förskolan
  Bok

  Den mångkulturella förskolan

  Lunneblad, Johannes

  Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Att skapa språk och mening
  Bok

  Att skapa språk och mening

  Dahlbeck, P - Westlund, K (red.)

  Vilken verksamhet på en förskola kan medföra att barn skapar mening och utvecklar sina språkliga...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • När krisen drabbar förskolan
  Bok

  När krisen drabbar förskolan

  Hellberg, Anna

  Hur påverkas barn av svåra händelser och starka påfrestningar? När krisen drabbar förskolan är tänkt att...

  138 kr Köp
  146 kr inkl. moms
 • Lek och vänskap
  Bok

  Lek och vänskap

  Conn, Carmel

  Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Lekande rätt
  Bok

  Lekande rätt

  Davidsson, Fanny

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Mångfald i tidiga åldrar
  Bok

  Mångfald i tidiga åldrar

  Farrell , A - Pramling, I (red.)

  Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Fritidshemmets didaktik
  Bok

  Fritidshemmets didaktik

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Förskola för kvalitet och meningsskapande
  Bok

  Förskola för kvalitet och meningsskapande

  Dahlbeck, P - Lindgren, T (red.)

  Förskoleverksamheten ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa ses som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Fritidshemmet
  Bok

  Fritidshemmet

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i skolan
  Bok

  Motiverande samtal i skolan

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att förebygga läs- och skrivsvårigheter
  Bok

  Att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Pavey, Barbara

  Det finns ett växande intresse av att tidigt upptäcka barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet
  Bok

  Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet

  Eriksson Bergström, G -Yourston, H

  Barn som gått i förskolor med god kvalitet gynnas långt upp i skolåldern, både när det gäller skolarbete och...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Barns övergångar
  Bok

  Barns övergångar

  Lillvist, A - Wilder, J

  En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
Visa fler resultat