Kompetensutv

Förskola

Sortera på
 • Förskola för kvalitet och meningsskapande
  Bok

  Förskola för kvalitet och meningsskapande

  Dahlbeck, P - Lindgren, T (red.)

  Förskoleverksamheten ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa ses som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem
  Bok

  Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

  Håkansson, Jan

  Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet – men...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning Kurs

  Grej of the Day förskola

  Hermansson, Micke

  2018-02-13

  Göteborg

  2018-02-14

  Stockholm

 • Uppdragsutbildning

  Så utvecklar vi alla barns läs- och skrivutveckling

  Ekerstedt, A - Ehrnlund I

 • Uppdragsutbildning

  Programmering i förskolan

  Wahlström, Elisabet

 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Øksnes, M Sundsdal, E

  I Lärande presenterar nordiska forskare på förskoleområdet ny kunskap om barns lärande. Artiklarna i denna...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Etiska perspektiv på skolledares arbete
  Bok

  Etiska perspektiv på skolledares arbete

  Söderström, Åsa (red)

  Skolledares vardag kantas ofta av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Att förebygga läs- och skrivsvårigheter
  Bok

  Att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Pavey, Barbara

  Det finns ett växande intresse av att tidigt upptäcka barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet
  Bok

  Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet

  Eriksson Bergström, G -Yourston, H

  Barn som gått i förskolor med god kvalitet gynnas långt upp i skolåldern, både när det gäller skolarbete och...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Barns övergångar
  Bok

  Barns övergångar

  Lillvist, A - Wilder, J

  En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Projekt- och temaarbete i förskolan
  Bok

  Projekt- och temaarbete i förskolan

  Granberg, Ann

  Projekt- och temaarbete i förskolan vänder sig till alla som vill arbeta projektinriktat för att ge...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Barns möte med konst
  Bok

  Barns möte med konst

  Bendroth Karlsson, Marie

  – Ååhh, så spännande! säger en 5-årig flicka när hon kommer med sin förskolegrupp för att se en utställning...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Förskolepedagogik från A till Ö
  Bok

  Förskolepedagogik från A till Ö

  Smidt, Sandra

  I den här boken definieras och analyseras betydelsen av en rad aktuella och klassiska grundidéer om barns...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  Bok

  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  Olsson, Staffan

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Traumamedvetenhet i förskolan
  Bok

  Traumamedvetenhet i förskolan

  Hellberg, Anna

  Traumamedvetenhet i förskolan vänder sig till den som möter barn som varit utsatta för svåra påfrestningar...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Ny i förskolan
  Bok

  Ny i förskolan

  Letzén, Maria

  Inflyttningen till Sverige är omfattande och för många barn och deras vårdnadshavare sker den första...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning Kurs

  Medkänslans pedagogik

  Gottberg, Maria-Pia

  2018-03-07

  Malmö

  2018-03-08

  Göteborg

  2018-03-14

  Stockholm

 • Vänskap
  Bok

  Vänskap

  Øksnes, M - Greve, A

  Barns vänskap har på senare år varit föremål för ökad internationell forskningsmässig...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Medkänslans pedagogik
  Bok

  Medkänslans pedagogik

  Gottberg, Maria-Pia

  Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lärarens handbok
  Bok

  Lärarens handbok

  Lundgren, Ulf P m.fl.

  Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Pedagogens tysta kunskap
  Bok

  Pedagogens tysta kunskap

  Torro, Tuula - Lindgren, Camilla

  Relationsutvecklingsschemat är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. Fokus...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Diskrimineringslagen
  Bok

  Diskrimineringslagen

  Swanstein, F - Henrikz, K

  Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Förskolans läroplan i en sagobok

  Wahlström, Elisabet

Visa fler resultat

Original text