Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Forskningsmetod och vetenskapsteori

Sortera på
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Höglund-Nielsen, B - Granskär, M (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Vetenskaplig teori och metod
  Vetenskaplig teori och metod
  Bok + Digital produkt

  Vetenskaplig teori och metod

  Henricson, Maria (red.)

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende...

  518 kr Köp
  549 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
  Bok

  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  Wiklund Gustin, L - Bergbom, I (red.)

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver...

  460 kr Köp
  488 kr inkl. moms
 • Dags för uppsats
  Bok

  Dags för uppsats

  Friberg, Febe (red.)

  Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Kritiskt förhållningssätt
  Bok

  Kritiskt förhållningssätt

  Stenbock Hult, Bettina

  I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Evidensbaserad omvårdnad
  Bok

  Evidensbaserad omvårdnad

  Willman, Ania m.fl.

  Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process....

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Referera reflekterande
  Bok

  Referera reflekterande

  Erikson, Martin G.

  Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra...

  187 kr Köp
  198 kr inkl. moms
 • Statistiska metoder
  Bok

  Statistiska metoder

  Körner, S - Wahlgren, L

  Kan jag lita på statistiken? Vad mäter korrelationskoefficienten? Hur stor är den statistiska felmarginalen?...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Introduktion till medicinsk statistik
  Bok

  Introduktion till medicinsk statistik

  Bring, Johan m.fl.

  Den här boken ger grundläggande kunskaper inom medicinsk statistik, kunskaper som är väsentliga för såväl den...

  291 kr Köp
  308 kr inkl. moms
 • Forskningsetik
  Bok

  Forskningsetik

  Helgesson, Gert

  Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar,...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Vårdvetenskap och postmodernitet
  Bok

  Vårdvetenskap och postmodernitet

  Eriksson, Henrik (red.)

  Postmodernitet kan beskrivas både som en reaktion på modern kunskap och en tidsålder som vi i en allt...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter
  Bok

  Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter

  Greenhalgh, Trisha

  Oavsett professionstillhörighet eller akademisk nivå utgör denna bok en ständigt användbar följeslagare för...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Från datainsamling till rapport
  Bok

  Från datainsamling till rapport

  Dahmström, Karin

  Denna femte upplaga är en kraftigt utökad och helt aktualiserad genomgång av de olika stegen i en statistisk...

  442 kr Köp
  469 kr inkl. moms
 • Implementering
  Bok

  Implementering

  Nilsen, Per (red.)

  Frågor kring implementering av forskningsbaserad kunskap i hälso- och sjukvårdens verksamhet får allt större...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Reflective Lifeworld Research
  Bok

  Reflective Lifeworld Research

  Dahlberg, Karin et al.

  This book explicates a reflective lifeworld research approach, based on phenomenological philosophy. The...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Vetenskapsteori
  Bok

  Vetenskapsteori

  Nilstun, Tore m.fl.

  Vad är vetenskapsteori? Vad är skillnaden mellan bra och dålig forskning? Hur skeptisk bör man förhålla sig...

  250 kr Köp
  265 kr inkl. moms
 • Berättelsens praktik och teori
  Bok

  Berättelsens praktik och teori

  Skott, Carola (red.)

  Människan framställer världen och sig själv i de berättelser hon skapar tillsammans med andra. Narrativ...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Att förstå vårdvetenskap
  Bok

  Att förstå vårdvetenskap

  Dahlberg, Karin m.fl.

  Det har länge varit svårt att förstå vad vårdvetenskap egentligen är. Terminologin inom det vårdvetenskapliga...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Forskningsetik
  Bok

  Forskningsetik

  Forsman, Birgitta

  Vad beror forskningsfusk på och hur kan man hindra det? Vad krävs för att få vara medförfattare till en...

  252 kr Köp
  267 kr inkl. moms
 • Etnografi i det vårdpedagogiska fältet (e-bok)
  Digital produkt

  Etnografi i det vårdpedagogiska fältet (e-bok)

  Pilhammar Andersson, Ewa

  Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och...

  92 kr
  115 kr inkl. moms
 • Grunderna i biostatistik
  Bok

  Grunderna i biostatistik

  Hammar, N - Persson, G

  Boken beskriver grundläggande statistiska metoder utifrån ett modernt synsätt. Den innehåller beskrivande...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Helena Dahlberg

  Författare

  Helena Dahlberg

  Helena Dahlberg, philosopher and at present a doctoral student in History of Ideas at Göteborg...

 • Per Wikman

  Författare

  Per Wikman

  Per Wikman är statistiker med särskild inriktning mot medicinsk statistik och kliniska prövningar. Han har...

Visa fler resultat

Original text