Univ & Högsk

Psykologi / Forskningsmetod och vetenskapsteori

Sortera på
 • Gruppobservationer
  Bok

  Gruppobservationer

  Hammar Chiriac, E - Einarsson, C

  Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Psykologin som vetenskap
  Bok

  Psykologin som vetenskap

  Lundh, L-G - Nilsson, A

  Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar...

  450 kr Köp
  477 kr inkl. moms
 • Enkätmetodik med respondenten i fokus
  Bok

  Enkätmetodik med respondenten i fokus

  Wenemark, Marika

  Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Grundläggande vetenskapsteori
  Bok

  Grundläggande vetenskapsteori

  Allwood, C-M - Erikson, M G

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Kausalitet
  Bok

  Kausalitet

  Sandahl, R - Petersson, G J

  Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Referera reflekterande
  Bok

  Referera reflekterande

  Erikson, Martin G.

  Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra...

  187 kr Köp
  198 kr inkl. moms
 • Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
  Bok

  Introduktion till metaanalys och systematiska översikter

  Hesser, H - Andersson, G

  Givet den mängd forskning som produceras årligen har behovet av ordentliga genomgångar av...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Experimentell metodik för beteendevetare
  Bok

  Experimentell metodik för beteendevetare

  Kjellberg, A - Sörqvist, P

  Experimentet är den vetenskapliga metod som ger oss de bästa möjligheterna att ta reda på orsakerna bakom det...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Statistiska metoder
  Bok

  Statistiska metoder

  Körner, S - Wahlgren, L

  Kan jag lita på statistiken? Vad mäter korrelationskoefficienten? Hur stor är den statistiska felmarginalen?...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Intervjumetodik
  Bok

  Intervjumetodik

  Lantz, Annika

  Hur genomförs en intervju på ett professionellt sätt? Författaren beskriver vad som kännetecknar en väl...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Presentationsteknik
  Bok

  Presentationsteknik

  Hedin, Anders

  Här är en bok för dig som vill bli säkrare och tydligare i dina presentationer. Du får handfasta råd för hur...

  164 kr Köp
  174 kr inkl. moms
 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter
  Bok

  Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter

  Greenhalgh, Trisha

  Oavsett professionstillhörighet eller akademisk nivå utgör denna bok en ständigt användbar följeslagare för...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Från datainsamling till rapport
  Bok

  Från datainsamling till rapport

  Dahmström, Karin

  Denna femte upplaga är en kraftigt utökad och helt aktualiserad genomgång av de olika stegen i en statistisk...

  438 kr Köp
  464 kr inkl. moms
 • Specialpedagogisk forskning
  Bok

  Specialpedagogisk forskning

  Ahlberg, Ann (red.)

  Vad kännetecknar specialpedagogisk forskning och vad innebär det att genomföra vetenskapliga studier med ett...

  376 kr Köp
  399 kr inkl. moms
 • Psykologins vetenskapsteori
  Bok

  Psykologins vetenskapsteori

  Christensen, Gerd

  Vetenskapsteori är grundvalen för all tolkning av vetenskap, generellt såväl som för varje enskild disciplin....

  296 kr Köp
  314 kr inkl. moms
 • Psykologiska undersökningsmetoder
  Bok

  Psykologiska undersökningsmetoder

  Wedin, L - Sandell, R

  Boken ger en lättläst introduktion till vetenskapligt tänkande i allmänhet och psykologiska...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Skapande handling
  Bok

  Skapande handling

  Birgerstam, Pirjo

  Hur visualiseras nya idéer och hur åstadkommer man konstruktiva förändringar i den situation man befinner sig...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper
  Bok

  Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper

  Allwood, C M - Erikson, M G (red.)

  Denna bok vänder sig till alla som är intresserade av vetenskapsteori, särskilt av de vetenskapsteoretiska...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin (e-bok)
  Digital produkt

  Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin (e-bok)

  Araï, Dariush

  Statistisk slutledning är central inom all beteendevetenskap och medicin. För många ter sig emellertid...

  163 kr
  204 kr inkl. moms
 • Variansanalys
  Bok

  Variansanalys

  Hassmén, P - Koivula, N

  Denna bok syftar till att beskriva variansanalys som hypotesprövningsmetod. Utgångspunkten är praktisk...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Pirjo Birgerstam

  Författare

  Pirjo Birgerstam

  Pirjo Birgerstam är psykolog och verksam som universitetslektor vid Institutionen för psykologi i Lund. Hon...

 • Rolf Sandahl

  Författare

  Rolf Sandahl

  Rolf Sandahl är fil.dr i statsvetenskap med mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor inom...

 • Gustav Jakob Petersson

  Författare

  Gustav Jakob Petersson

  Gustav Jakob Petersson är fil.dr i ekonomisk historia och har arbetat med styrning och utvärdering vid flera...

 • Rolf Sandell

  Författare

  Rolf Sandell

  Rolf Sandell är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och verksam som psykoanalytiker i...

Visa fler resultat

Original text