Original text


Univ & Högsk

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Sortera på
 • Forskningsmetodikens grunder
  Bok

  Forskningsmetodikens grunder

  Patel, R - Davidson, B

  Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar,...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Forskning och skrivande
  Bok

  Forskning och skrivande

  Booth, Wayne C m.fl.

  Forskning och skrivande är en bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Kvantitativ metod
  Bok

  Kvantitativ metod

  Thrane, Christer

  Den här boken bygger på konkreta exempel och är nära kopplad till statistikprogrammen SPSS och Stata. Den har...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Etnografi
  Bok

  Etnografi

  Göransson, Kristina

  Etnografi är en enastående metod för den som vill utforska sociala och kulturella meningssystem och...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Diskursanalys
  Bok

  Diskursanalys

  Svensson, Peter

  Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap
  Bok

  Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap

  Ekström, M - Johansson, B (red.)

  Medie- och kommunikationsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämne som använder sig av...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Forskningens hantverk
  Bok

  Forskningens hantverk

  Lindstedt, Inger

  Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? I Forskningens hantverk...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Statistik för hälsovetenskaperna
  Bok

  Statistik för hälsovetenskaperna

  Ejlertsson, Göran

  Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera...

  382 kr Köp
  405 kr inkl. moms
 • Studentlivet vadådå?
  Bok

  Studentlivet vadådå?

  Herslow, C-J - Åberg, M

  Studentlivet är en speciell tid i livet med otroliga möjligheter. Men att studera på universitet och högskola...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Akademisk skribent
  Bok

  Akademisk skribent

  Augustsson, Gunnar

  I denna bok står den akademiska texten i centrum. Här presenteras och diskuteras skrivprocessens olika...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Analyze!
  Bok

  Analyze!

  Rennstam, J - Wästerfors, D

  Is there an easy way to analyze interviews, observations and documents? The answer is no. Analytical work is...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Akademisk essä
  Bok

  Akademisk essä

  Wallsten, L - Morberg, Å

  En akademisk essä är en koncentrerad, vanligen kortare text. Inom de akademiska förutsättningarna kan den...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Textens mening och makt
  Bok

  Textens mening och makt

  Boréus, K - Bergström G (red.)

  I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper,...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Gruppobservationer
  Bok

  Gruppobservationer

  Hammar Chiriac, E - Einarsson, C

  Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Varför vetenskap?
  Bok

  Varför vetenskap?

  Bjereld, Ulf m.fl.

  Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Forskningshandboken
  Bok

  Forskningshandboken

  Denscombe, Martyn

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro­duktion till grunderna i samhällsforskning....

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Kvantitativ metod från början
  Bok

  Kvantitativ metod från början

  Eliasson, Annika

  Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är...

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Att studera på högskolan
  Bok

  Att studera på högskolan

  Bergman, M - Israelsson, B-M

  Läser du din första termin på högskolan? Den här boken är till för dig. Den beskriver vad du förväntas lära...

  178 kr Köp
  189 kr inkl. moms
 • Problemformulering
  Bok

  Problemformulering

  Alvehus, Johan

  Vad är egentligen ett forskningsproblem? Och hur formulerar man ett sådant? Trots att problemformuleringen är...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Intervjuer
  Bok

  Intervjuer

  Hallin, A - Helin, J

  Med den här boken vill författarna visa på intervjustudiens variationsrikedom. Även om intervju kan ses som...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Psykologin som vetenskap
  Bok

  Psykologin som vetenskap

  Lundh, L-G - Nilsson, A

  Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar...

  450 kr Köp
  477 kr inkl. moms
 • Grunderna i statistik för hälsovetare
  Bok

  Grunderna i statistik för hälsovetare

  Ejlertsson, Göran

  Grunderna i statistik för hälsovetare kom till utifrån ett behov inom hälsovetenskapliga kurser, där...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Metod för företagsekonomer
  Bok

  Metod för företagsekonomer

  Blomkvist, Pär m.fl.

  I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Att förklara samhället
  Bok

  Att förklara samhället

  Danermark, Berth m.fl.

  Att förklara samhället är en bok i metodologi. Med den kritiska realismen som grund presenterar författarna...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
Visa fler resultat