Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Flerspråkighet

Sortera på
 • Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Bok

  Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Håkansson, Gisela

  Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt både inom skola och forskning. I denna andra,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Stärk språket, stärk lärandet
  Bok

  Stärk språket, stärk lärandet

  Gibbons, Pauline

  Stärk språket, stärk lärandet är alltsedan den första upplagan kom ut på svenska en av de mest tongivande...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Språkutveckling och språkstörningar hos barn, del 3
  Bok

  Språkutveckling och språkstörningar hos barn, del 3

  Salameh, E-K - Nettelbladt, U (red.)

  En relativt stor del av Sveriges befolkning är idag flerspråkig. Detta avspeglas också inom logopedisk...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Lyft språket, lyft tänkandet
  Bok

  Lyft språket, lyft tänkandet

  Gibbons, Pauline

  Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Bok

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

  Paulsrud, BethAnne m.fl. (red.)

  Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Ordbildning från grunden
  Bok

  Ordbildning från grunden

  Hallström, A - Östberg, U

  Hur sätter man samman nya ord i svenskan? Heter det järnvägstation eller järnvägsstation, skattavdrag eller...

  163 kr Köp
  173 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
  Bok

  Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

  Flyman Mattsson, Anna

  För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Perspektiv på svenskt uttal
  Perspektiv på svenskt uttal
  Bok + Digital produkt

  Perspektiv på svenskt uttal

  Zetterholm, E - Tronnier, M

  Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år
  Bok

  Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år

  Wedin, Åsa

  Språk har en unik betydelse för skola och utbildning. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet i...

  237 kr Köp
  251 kr inkl. moms
 • Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur
  Bok

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur

  Andersson, M - Druker, E (red.)

  Skönlitteratur för barn och unga är en viktig källa till kunskap om andra människor, kulturer och länder....

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Nyanlända - vägledning till inkluderande undervisning
  Bok

  Nyanlända - vägledning till inkluderande undervisning

  Glogic, S - Löthagen Holm, A

  Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Grammatik från grunden
  Bok

  Grammatik från grunden

  Hallström, A - Östberg, U

  Grammatik från grunden vänder sig till nybörjare i svenska som främmande språk/andraspråk. Här tas svenskans...

  148 kr Köp
  157 kr inkl. moms
 • Ordens värld
  Bok

  Ordens värld

  Enström, Ingegerd

  Alla lärare är säkerligen måna om att deras elever ska lära sig många ord, att de så snabbt som möjligt ska...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Mer än ett språk
  Bok

  Mer än ett språk

  Westergren, E - Åhl, H

  Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli (tornedalsfinska)....

  231 kr Köp
  245 kr inkl. moms
 • Tredjespråksinlärning
  Bok

  Tredjespråksinlärning

  Bardel, Camilla m.fl. (red.)

  Vad innebär det att lära sig ytterligare ett främmande språk efter t.ex. engelska som andraspråk? Blir det...

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Svenska för utländska studenter
  Svenska för utländska studenter
  Bok + Digital produkt

  Svenska för utländska studenter

  Rehnqvist, Gunilla

  Det här är ett heltäckande material i nybörjarsvenska för utländska studenter. Boken med ljudinspelningar ger...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Låt språket bära Arbetsmaterial på USB
  Övrigt

  Låt språket bära Arbetsmaterial på USB

  Johansson, B - Sandell Ring, A

  Detta material kompletterar boken Låt språket bära genrepedagogik i praktiken (Johansson &...

  1049 kr Köp
  1311 kr inkl. moms
 • Akademiskt läsande och skrivande
  Bok

  Akademiskt läsande och skrivande

  Blomström, V - Wennerberg, J

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Låt språket bära
  Bok

  Låt språket bära

  Johansson, Britt - Sandell Ring, A

  I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  Bok

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Sandvik M - Spurkland, M

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. 
Det är därför viktigt att de får växa upp...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Låt språket bära Studiehandledning
  Bok

  Låt språket bära Studiehandledning

  Lidgren, L - Mac-Donald, V

  Låt språket bära är ett beprövad metodbok som ger lärare de verktyg som behövs för genrepedagogisk arbete....

  420 kr Köp
  445 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text