Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Flerspråkighet

Sortera på
 • Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Bok

  Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Håkansson, Gisela

  Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt både inom skola och forskning. I denna andra,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • En bra början
  Bok

  En bra början

  Kästen-Eberling, G - Otterup, T (red.)

  Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
  Bok

  Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

  Flyman Mattsson, Anna

  För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Perspektiv på svenskt uttal
  Perspektiv på svenskt uttal
  Bok + Digital produkt

  Perspektiv på svenskt uttal

  Zetterholm, E - Tronnier, M

  Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Mer än ett språk
  Bok

  Mer än ett språk

  Westergren, E - Åhl, H

  Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli (tornedalsfinska)....

  231 kr Köp
  245 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  Bok

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Sandvik M - Spurkland, M

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. 
Det är därför viktigt att de får växa upp...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk
  Bok

  Svenska som andraspråk

  Hyltenstam, K - Lindberg, I (red.)

  Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är ett livligt och mångfasetterat internationellt...

  410 kr Köp
  435 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet
  Bok

  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

  Wedin, Å - Hedman, C (red.)

  Många människor, såväl barn som tonåringar och vuxna, lever i flerspråkiga sammanhang som skiljer sig...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Svenska i kontrast
  Bok

  Svenska i kontrast

  Källström, Roger

  För den som har svenska som modersmål kan förstås svenskans struktur uppfattas som enkel och självklar. Men...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Språklig praxis i förskolan
  Bok

  Språklig praxis i förskolan

  Holm, L - Laursen, H P (red.)

  Det är en myt att barn lär sig språk bara de placeras i en omgivning där språket används. En väsentlig del av...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Bedömning av svenska som andraspråk
  Bok

  Bedömning av svenska som andraspråk

  Flyman-Mattsson, A - Håkansson, G

  Många elever med annat modersmål än svenska har i dag svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, identitet och lärande
  Bok

  Flerspråkighet, identitet och lärande

  Musk, N - Wedin, Å (red.)

  Dagens samhälle karakteriseras av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Takten i dessa förändringar...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Den flerspråkiga människan
  Bok

  Den flerspråkiga människan

  Wagner, Åse Kari H. m.fl.

  Hur skiljer sig andraspråksinlärning från inlärning av förstaspråket? Vad är det för skillnad mellan att...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
  Bok

  Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

  Wedin, Åsa

  Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Andraspråksinlärning
  Bok

  Andraspråksinlärning

  Abrahamsson, Niclas

  Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Med utgångspunkt i...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Språkinlärning och språkanvändning
  Bok

  Språkinlärning och språkanvändning

  Norrby, C - Håkansson, G

  Den här boken handlar om andraspråksinlärning och flerspråkighet, både i och utanför Sverige. Dess tillkomst...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Osynliga flickor - synliga pojkar (e-bok)
  Digital produkt

  Osynliga flickor - synliga pojkar (e-bok)

  Nordenstam, K - Wallin, I

  Mellan 20 och 30 procent av eleverna i dagens gymnasieskola har sina rötter i en annan kultur än den svenska...

  133 kr
  166 kr inkl. moms
 • Språkliga möten
  Bok

  Språkliga möten

  Börestam Uhlmann, U - Huss, L

  Sverige är numera ett flerspråkigt samhälle där de språkliga kontaktytorna ständigt vidgas. I den här boken...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Sveriges sju inhemska språk
  Bok

  Sveriges sju inhemska språk

  Hyltenstam, Kenneth (red.)

  En vanlig uppfattning är att Sverige var ett språkligt och kulturellt homogent land fram till mitten av...

  254 kr Köp
  269 kr inkl. moms
 • Ulla Börestam Uhlmann

  Författare

  Ulla Börestam Uhlmann

  Ulla Börestam Uhlmann är docent vid Uppsala universitet. Ulla Börestam är verksam vid Institutionen för...

 • Leena Huss

  Författare

  Leena Huss

  Leena Huss är docent vid Uppsala universitet och verksam vid Centrum för multietnisk...

Visa fler resultat

Original text