Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Farmakologi

Sortera på
 • Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  Bok

  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

  Björkman, Anna-Maria

  Vården är ett arbetsfält som lämnar ett väldigt litet utrymme för fel. Detta gäller inte minst...

  302 kr Köp
  320 kr inkl. moms
 • Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter
  Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter
  Bok + Digital produkt

  Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter

  Hagren, Birger

  Detta läromedel innehåller en räknemodell som främst syftar till att göra iordningsställandet av läkemedel...

  186 kr Köp
  197 kr inkl. moms
 • Farmakologi och läkemedelsanvändning
  Farmakologi och läkemedelsanvändning
  Bok + Digital produkt

  Farmakologi och läkemedelsanvändning

  Nordeng, H - Spigset, O (red.)

  Detta är en andra omarbetad upplaga av Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Fokus i Farmakologi och...

  576 kr Köp
  611 kr inkl. moms
 • Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
  Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
  Bok + Digital produkt

  Läkemedelsräkning för sjuksköterskor

  Björkman, E - Hagberg, M

  Föreliggande läromedel som innehåller både en bok och en väl genomarbetad webbplats lämpar sig i hög grad för...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Rätt medicin
  Bok

  Rätt medicin

  Öström, Bertil

  Läkemedelsräkning är en ansvarsfull uppgift som kräver kunskap och övning för att undvika fel. För...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Birger Hagren

  Författare

  Birger Hagren

  Birger Hagren är fil.lic. och lektor vid Ersta Sköndal högskola och har under många år undervisat i...

 • Anna-Maria Björkman

  Författare

  Anna-Maria Björkman

  Anna-Maria Björkman, högskoleadjunkt har under många år undervisat sjuksköterskestuderande i...

 • Bertil Öström

  Författare

  Bertil Öström

  Bertil Öström är fil. mag. i matematik, fysik och kemi och har mångårig erfarenhet av undervisning i...

 • Eva Björkman

  Författare

  Eva Björkman

  Eva Björkman, universitetsadjunkt och doktorand i vårdvetenskap vid Lunds universitet har mångårig...

 • Margaretha Hagberg

  Författare

  Margaretha Hagberg

  Margaretha Hagberg är leg. sjuksköterska, fil.dr i psykologi med inriktning mot omvårdnad samt diplomterapeut...

 • Vidar Ormaasen

  Författare

  Vidar Ormaasen

  Vidar Ormaasen är specialist i infektionsmedicin och är anställd som avdelningschef/avdelningsöverläkare vid...

 • Hedvig Nordeng

  Författare

  Hedvig Nordeng

  Hedvig Nordeng är professor vid Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hon är utbildad farmaceut och...

 • Dag Sollesnes Holsen

  Författare

  Dag Sollesnes Holsen

  Dag Sollesnes Holsen är sektionsöverläkare vid Hud­avdelningens poliklinik, Haukeland Universitetssykehus,...

 • Signe Melsen Larsen

  Författare

  Signe Melsen Larsen

  Signe Melsen Larsen är överläkare i urologi vid Oslo Universitetssykehus. Hon är specialist i generell...

 • Per Morten Sandset

  Författare

  Per Morten Sandset

  Per Morten Sandset forskningsledare vid Kninikk for kreft, kirurgi og transplantasjon och sektionsöverläkare...

 • Lars Slørdal

  Författare

  Lars Slørdal

  Lars Slørdal är professor i farmakologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och...

 • Finn Wisløff

  Författare

  Finn Wisløff

  Finn Wisløff är överläkare och professor i hematologi vid Oslo universitetssykehus. Han har bred vetenskaplig...

 • Erik Wist

  Författare

  Erik Wist

  Erik Wist är professor och överläkare. Han är medicinsk ledare för bröstcanceronkologi vid Oslo...

 • Tarjei Rygnestad

  Författare

  Tarjei Rygnestad

  Tarjei Rygnestad är specialist i klinisk farmakologi och anestesiologi. Han arbetar som anestesiläkare vid...

 • Per Sigvald Bakke

  Författare

  Per Sigvald Bakke

  Per Sigvald Bakke är specialist i lungsjukdomar och internmedicin. Han har arbetat som ledare vid Institutt...

 • Olav Spigset

  Författare

  Olav Spigset

  Olav Spigset är överläkare vid Avdeling for klinisk farmakologi vid St. Olavs Hospital och professor i...

 • Jens Petter Berg

  Författare

  Jens Petter Berg

  Per Sigvald Bakke (f. 1956) är specialist i lungsjukdomar och in­ ternmedicin. Han har arbetat som ledare vid...

 • Dag Jacobsen

  Författare

  Dag Jacobsen

  Dag Jacobsen är överläkare och professor vid Akuttme­disinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Han är...

 • Mette Haase Moen

  Författare

  Mette Haase Moen

  Mette Haase Moen är med. dr och docent vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och...

Visa fler resultat