Original text


Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Etik och genus

Sortera på
 • Normkritisk pedagogik
  Bok

  Normkritisk pedagogik

  Björkman, L - Bromseth, J (red.)

  Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt
  Bok

  Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt

  Edling, Silvia

  Lärare har i uppdrag att arbeta för lika villkor och uppmärksamma undervisningens värdedimension. Detta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Etiska perspektiv på skolledares arbete
  Bok

  Etiska perspektiv på skolledares arbete

  Söderström, Åsa (red)

  Skolledares vardag kantas ofta av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Våldets kön
  Bok

  Våldets kön

  Nilsson, G - Lövkrona, I

  Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Feministiskt tänkande och sociologi
  Bok

  Feministiskt tänkande och sociologi

  Hedenus, Anna m.fl. (red.)

  I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Läraren och eleven
  Bok

  Läraren och eleven

  Drugli, May Britt

  Lärandets uppgifter och utmaningar kan inte lösas genom bestämda arbetssätt eller undervisningstekniker....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Vetenskapliga tankeverktyg
  Bok

  Vetenskapliga tankeverktyg

  Backman, Ylva m.fl.

  I princip alla vetenskapliga studier vid universitet och högskola kräver kunskaper och färdigheter inom...

  366 kr Köp
  388 kr inkl. moms
 • Normkritiska perspektiv
  Bok

  Normkritiska perspektiv

  Elmeroth, Elisabeth (red.)

  Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika...

  204 kr Köp
  216 kr inkl. moms
 • Religionsdidaktik
  Bok

  Religionsdidaktik

  Löfstedt, Malin (red.)

  Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor...

  252 kr Köp
  267 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Att lära av den Andre
  Bok

  Att lära av den Andre

  Todd, Sharon

  Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Lärares yrkesetik
  Bok

  Lärares yrkesetik

  Fjellström, Roger

  Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar,...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Pedagogiskt arbete och kön
  Bok

  Pedagogiskt arbete och kön

  Tallberg Broman, Ingegerd

  Svensk utbildning har en tydlig köns- och klassrelaterad historia. De olika skolformernas innehåll var...

  225 kr Köp
  239 kr inkl. moms
 • Värdegrund och svensk etnicitet
  Bok

  Värdegrund och svensk etnicitet

  Linde, Göran (red.)

  Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Mikael Stenmark

  Författare

  Mikael Stenmark

  Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Han har i sin forskning främst...

 • Teodor Gardelli

  Författare

  Teodor Gardelli

  Teodor Gardelli är universitetsadjunkt i filosofi vid Luleå tekniska universitet. Han undervisar bl.a. i...

 • Jessika Grahm

  Författare

  Jessika Grahm

  Jessika Grahm är doktorand vid Institutionen för globala studier, human­ekologi, Göteborgs universitet. Hon...

 • Christer Hedin

  Författare

  Christer Hedin

  Christer Hedin är religionshistoriker vid Stockholms universitet. Han har tidigare gett ut bland annat Islam...

 • Hans-Olof Gustavsson

  Författare

  Hans-Olof Gustavsson

  Hans-Olof Gustavsson är fil.lic. i pedagogik och är projektanställd vid Institutionen för samhälle, kultur...

 • Carolina Tesch

  Författare

  Carolina Tesch

 • Love Nordenmark

  Författare

  Love Nordenmark

  Love Nordenmark, utbildare och skribent, har arbetat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genus...

Visa fler resultat