Kompetensutv

Skola / Etik och genus

Sortera på
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Jämställdhet i verksamhetsutveckling
  Bok

  Jämställdhet i verksamhetsutveckling

  Lindholm, Kristina (red.)

  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan

  Kampe, Kjell

 • Att lära av den Andre
  Bok

  Att lära av den Andre

  Todd, Sharon

  Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)
  Digital produkt

  Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)

  Bränström Öhman, A - Livholts, M (red.)

  Detta är en bruks- och inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet...

  112 kr
  140 kr inkl. moms
 • Den sexuella människan
  Bok

  Den sexuella människan

  Heberlein, Ann

  Sexualitet är en viktig komponent i det mänskliga livet och i en människas identitet. Hur skall sexualitet...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Värdegrund och svensk etnicitet
  Bok

  Värdegrund och svensk etnicitet

  Linde, Göran (red.)

  Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Åse Røthing

  Författare

  Åse Røthing

  Åse Røthing är forskare vid forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” (Culcom) vid...

 • Stine Helena Bang Svendsen

  Författare

  Stine Helena Bang Svendsen

  Stine Helena är stipendiat vid Institutt for tverrfaglige kulturstudier vid NTNU, Norges...

 • Sharon Todd

  Författare

  Sharon Todd

  Sharon Todd är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Mälardalens högskola....

 • Mona Livholts

  Författare

  Mona Livholts

 • Maria Jönsson

  Författare

  Maria Jönsson

  Maria Jönsson är biträdande lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hon har forskat om...

 • Ann-Catrine Eriksson
 • Ann Heberlein

  Författare

  Ann Heberlein

  Ann Heberlein är lärare och doktorand i etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds...

 • Gun Hedlund

  Författare

  Gun Hedlund

  Gun Hedlund är verksam som forskare och universitetslektor i statsvetenskap, Örebro universitet. Hennes...

 • Ingrid Osika

  Författare

  Ingrid Osika

  Ingrid Osika, nationalekonom, Göteborgs stad, stadskansliet. Har studerat hur kvinnor och män bemöts...

 • Anna Klerby

  Författare

  Anna Klerby

  Anna Klerby, doktorand i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Forskar och...

 • Renée Andersson

  Författare

  Renée Andersson

  Renée Andersson är doktorand i statsvetenskap, Örebro universitet och är knuten till forskarskolan Offentlig...

 • Marie Trollvik

  Författare

  Marie Trollvik

  Marie Trollvik leder Sveriges Kommuner och Landstings Program för Hållbar Jämställdhet. Marie har bred...

 • Helena Spets

  Författare

  Helena Spets

  Helena Spets är genusvetare och fil.dr i Medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hon arbetar sedan 2005...

Visa fler resultat

Original text