Kompetensutv

Skola / Etik och genus

Sortera på
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Jämställdhet i verksamhetsutveckling
  Bok

  Jämställdhet i verksamhetsutveckling

  Lindholm, Kristina (red.)

  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • En bok om flickor och flickforskning
  Bok

  En bok om flickor och flickforskning

  Frih, A-K - Söderberg, E (red.)

  I den här boken presenteras forskning om flickor ur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv....

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan

  Kampe, Kjell

 • Att lära av den Andre
  Bok

  Att lära av den Andre

  Todd, Sharon

  Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Genusperspektiv i skolan
  Bok

  Genusperspektiv i skolan

  Franck, Olof (red.)

  I skolans uppdrag ingår att förmedla och gestalta värdegrundsfrågor kring bland annat jämställdhet med hänsyn...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)
  Digital produkt

  Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)

  Bränström Öhman, A - Livholts, M (red.)

  Detta är en bruks- och inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet...

  112 kr
  140 kr inkl. moms
 • Skolområdets etik
  Bok

  Skolområdets etik

  Fjellström, Roger

  Medan analys och diskussion av norm- och värdefrågor inom många områden utvecklats till självständiga...

  325 kr Köp
  345 kr inkl. moms
 • Den sexuella människan
  Bok

  Den sexuella människan

  Heberlein, Ann

  Sexualitet är en viktig komponent i det mänskliga livet och i en människas identitet. Hur skall sexualitet...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Värdegrund och svensk etnicitet
  Bok

  Värdegrund och svensk etnicitet

  Linde, Göran (red.)

  Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Carolina Tesch

  Författare

  Carolina Tesch

 • Anna-Karin Frih

  Författare

  Anna-Karin Frih

  Anna-Karin Frih, född 1975, är filosofie doktor i historia och disputerade 2007 vid Örebro universitet med...

 • Hans-Olof Gustavsson

  Författare

  Hans-Olof Gustavsson

  Hans-Olof Gustavsson är fil.lic. i pedagogik och är projektanställd vid Institutionen för samhälle, kultur...

 • Love Nordenmark

  Författare

  Love Nordenmark

  Love Nordenmark, utbildare och skribent, har arbetat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genus...

 • Lars Gårdfeldt

  Författare

  Lars Gårdfeldt

  Lars Gårdfeldt är präst i Svenska kyrkan och deltar aktivt i debatten kring hbt-personers rättigheter. Han är...

 • Mona Livholts

  Författare

  Mona Livholts

 • Ann-Catrine Eriksson
 • Johanna Gustafsson-Lundberg

  Författare

  Johanna Gustafsson-Lundberg

  Johanna Gustafsson Lundberg är verksam som universitetslektor i etik vid Högskolan Dalarna. Förutom ett...

 • Kajsa Tegnér

  Författare

  Kajsa Tegnér

  Kajsa Tegnér har stor erfarenhet av utvecklingsarbete i arbetslivet, både som forskare och \\utvecklare\\,...

 • Lotta Svensson

  Författare

  Lotta Svensson

  Lotta Svensson Lotta Svensson, född 1959, har en bakgrund som socionom och är filosofie doktor i sociologi....

Visa fler resultat