Kompetensutv

Skola / Etik och genus

Sortera på
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Jämställdhet i verksamhetsutveckling
  Bok

  Jämställdhet i verksamhetsutveckling

  Lindholm, Kristina (red.)

  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan

  Kampe, Kjell

 • Att lära av den Andre
  Bok

  Att lära av den Andre

  Todd, Sharon

  Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)
  Digital produkt

  Genus och det akademiska skrivandets former (e-bok)

  Bränström Öhman, A - Livholts, M (red.)

  Detta är en bruks- och inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet...

  112 kr
  140 kr inkl. moms
 • Den sexuella människan
  Bok

  Den sexuella människan

  Heberlein, Ann

  Sexualitet är en viktig komponent i det mänskliga livet och i en människas identitet. Hur skall sexualitet...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Värdegrund och svensk etnicitet
  Bok

  Värdegrund och svensk etnicitet

  Linde, Göran (red.)

  Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Christer Hedin

  Författare

  Christer Hedin

  Christer Hedin är religionshistoriker vid Stockholms universitet. Han har tidigare gett ut bland annat Islam...

 • Hans-Olof Gustavsson

  Författare

  Hans-Olof Gustavsson

  Hans-Olof Gustavsson är fil.lic. i pedagogik och är projektanställd vid Institutionen för samhälle, kultur...

 • Carolina Tesch

  Författare

  Carolina Tesch

 • Love Nordenmark

  Författare

  Love Nordenmark

  Love Nordenmark, utbildare och skribent, har arbetat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genus...

 • Kjell Kampe

  Föreläsare

  Kjell Kampe

  Kjell Kampe är en flitigt anlitad föreläsare som har specialiserat sig på vad det innebär att arbeta och...

 • Sharon Todd

  Författare

  Sharon Todd

  Sharon Todd är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Mälardalens högskola....

 • Malin Löfstedt

  Författare

  Malin Löfstedt

  Malin Löfstedt är lektor i religionsdidaktik och etik vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2005 med en...

 • Johanna Sjons

  Författare

  Johanna Sjons

  Johanna Sjons har en fil.mag. i sociologi. Hon har arbetat som processutvecklare i Göteborgs stad för...

 • Hannes Frizén

  Författare

  Hannes Frizén

  Hannes Frizén har en pol.mag. i offentlig förvaltning. Han har arbetat som projektledare i Göteborgs stad för...

 • Åse Røthing

  Författare

  Åse Røthing

  Åse Røthing är forskare vid forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” (Culcom) vid...

 • Stine Helena Bang Svendsen

  Författare

  Stine Helena Bang Svendsen

  Stine Helena är stipendiat vid Institutt for tverrfaglige kulturstudier vid NTNU, Norges...

 • Annelie Bränström Öhman

  Författare

  Annelie Bränström Öhman

  Annelie Bränström Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Forskning om bland annat Rut...

 • Mona Livholts

  Författare

  Mona Livholts

Visa fler resultat

Original text