Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Etik och filosofi

Sortera på
 • Forskningsetik
  Bok

  Forskningsetik

  Helgesson, Gert

  Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar,...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Empati
  Bok

  Empati

  Bohlin, H - Eklund Håkansson, J (red.)

  Empati behövs för god vård, bra undervisning och ett gott bemötande i yrken där möten med andra människor...

  336 kr Köp
  356 kr inkl. moms
 • Grundläggande vårdetik
  Bok

  Grundläggande vårdetik

  Arlebrink, Jan

  För att bli en god vårdare av den sjuka människan krävs kunskaper inom vård och medicin. Dessutom ska man ha...

  300 kr Köp
  318 kr inkl. moms
 • Etik i arbete med människor
  Bok

  Etik i arbete med människor

  Henriksen, J-O - Vetlesen, A J

  Yrkesetik är inte bara en fråga om teorier och tänkesätt. Det har också med personliga och institutionella...

  366 kr Köp
  388 kr inkl. moms
 • Bemötandets etik
  Bok

  Bemötandets etik

  Blennberger, Erik

  Alla talar om bemötande. Inom omsorg, socialt arbete och vård, men också inom försäljning, ledarskap, service...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Etikboken
  Etikboken
  Bok + Digital produkt

  Etikboken

  Sandman, L - Kjellström, S

  Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till...

  449 kr Köp
  476 kr inkl. moms
 • Publiceringsetik
  Bok

  Publiceringsetik

  Eriksson, S - Helgesson, G

  Vetenskapliga publikationer har fått en allt mer central roll i forskar­världen. Publikationen förmedlar och...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Makt och vanmakt på äldreboenden
  Bok

  Makt och vanmakt på äldreboenden

  Harnett, Tove m.fl.

  Ordet makt ger bestämda associationer. Många tänker på våld eller politik. I denna bok om äldreboenden...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Existentiella frågor
  Bok

  Existentiella frågor

  Arlebrink, Jan

  En mycket viktig fråga inom all vård och omsorg är om och hur personalen hjälper patienten att bearbeta hans...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • The Right to Health
  Bok

  The Right to Health

  Backman, Gunilla (ed.)

  ”At a time when Health Systems around the world are under increasing pressure this book is a timely...

  329 kr Köp
  349 kr inkl. moms
 • Värdighet i vården av äldre personer
  Bok

  Värdighet i vården av äldre personer

  Nordenfelt, Lennart (red.)

  I flera årtionden har livskvalitet varit ett vedertaget begrepp i den etiska diskussionen om hälso- och...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Inledning till etiken
  Bok

  Inledning till etiken

  Collste, Göran

  Inledning till etiken är en sedan många år mycket uppskattad introduktion till etiskt tänkande. Boken...

  187 kr Köp
  198 kr inkl. moms
 • Hemmets vårdetik
  Bok

  Hemmets vårdetik

  Silfverberg, Gunilla (red.)

  Vård i hemmet blir allt vanligare. Olika vårdformer utvecklas och professionella vårdare och medicinsk...

  283 kr Köp
  300 kr inkl. moms
 • Psykosomatik
  Bok

  Psykosomatik

  Bullington, Jennifer

  Boken handlar om psykosomatik dvs. själ-kropp utifrån teori och praktik. Det teoretiska temat handlar om hur...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Etik och omvårdnad
  Bok

  Etik och omvårdnad

  Stryhn, Helle

  Vad är ett gott liv och vad är en god handling? Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden....

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Etik i basal omvårdnad
  Bok

  Etik i basal omvårdnad

  Malmsten Gedda, Kersti (red.)

  Att vara funktionsnedsatt och tvingas överlämna sin kropp och dess funktioner till någon annan och dennes...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Nya vägar i vårdetiken
  Bok

  Nya vägar i vårdetiken

  Silfverberg, Gunilla (red.)

  Denna antologi fokuserar på vårdetiska frågor och beskriver nya synsätt. Det handlar om etikens förankring i...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Över andras tröskel
  Bok

  Över andras tröskel

  Lingås, Lars Gunnar

  Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Etikboken
  Etikboken
  Bok + Digital produkt

  Etikboken

  Sandman, L - Kjellström, S

  Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till...

  456 kr Köp
  483 kr inkl. moms
 • Jodi Halpern

  Författare

  Jodi Halpern

  Jodi Halpern är psykiater och docent i bioetik och humanistisk medicin vid University of California,...

 • Lars Gunnar Lingås

  Författare

  Lars Gunnar Lingås

  Lars Gunnar Lingås är norsk socionom och avlade filosofie doktorsexamen vid Göteborgs universitet 1994. Hans...

 • Per Andréasson

  Författare

  Per Andréasson

  Per Andréasson är lektor i psykologi vid Uppsala universitet. Han har forskat om sambandet mellan emotionella...

 • Jonna Bornemark

  Författare

  Jonna Bornemark

  Jonna Bornemark är filosofie doktor i filosofi och föreståndare på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns...

Visa fler resultat