Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Estetiska ämnen

Sortera på
 • Textil som pedagogiskt redskap
  Bok

  Textil som pedagogiskt redskap

  Björkdahl, S - Eldholm, G

  På vad sätt kan man stimulera barns lärande genom textil? Textil som pedagogiskt redskap är en handbok som...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Undervisa i pedagogiskt drama
  Bok

  Undervisa i pedagogiskt drama

  Rasmusson, V - Erberth, B

  Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Fritidshemmet och skolan
  Bok

  Fritidshemmet och skolan

  Pihlgren, Ann (red.)

  Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut....

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Perspektiv på fritidshemspedagogik
  Bok

  Perspektiv på fritidshemspedagogik

  Ankerstjerne, Trine m.fl.

  Ett väl fungerande fritidshem är avgörande för de många barn som tillbringar stora delar av sin dag där. I...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Entreprenöriellt lärande i skolan
  Bok

  Entreprenöriellt lärande i skolan

  Lelinge, B - Widén, P

  Begreppen entreprenörskap och företagsamhet har blivit alltmer centrala inom skola och utbildning. Hur ska vi...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Skolämnen i digital förändring
  Bok

  Skolämnen i digital förändring

  Erixon, Per-Olof (red.)

  Den digitala kulturen påverkar skolan på många sätt. Vad händer till exempel när skolans undervisning i allt...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Tecknad karaktär
  Bok

  Tecknad karaktär

  Vipsjö, L - Bergsten, K

  Tecknad karaktär – anatomi, fysionomi och psykologi skissar en historisk bakgrund till den nutida tecknade...

  344 kr Köp
  365 kr inkl. moms
 • Musik för alla
  Bok

  Musik för alla

  Varköy, Ö R - Söderman, J (red.)

  Musik för alla syftar till att bidra med reflektion kring musikens plats och funktion i den svenska skolan –...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Levande spår
  Bok

  Levande spår

  Sörenstuen, Jan-Erik

  Författaren beskriver hur utomhuskonst kan stimulera människor att upptäcka och betrakta vår natur och därmed...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Orkesterdirigering
  Bok

  Orkesterdirigering

  Andersson, Patrik

  Boken är upplagd med ett mindre antal kapitel där aspekter som berör dirigentens olika arbetsområden...

  449 kr Köp
  476 kr inkl. moms
 • Musikämnets möjligheter
  Bok

  Musikämnets möjligheter

  Edberg, Lorentz

  Boken handlar om hur lärare tillsammans med elever kan utveckla elevaktiv musikundervisning i klassrummet och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Drama
  Bok

  Drama

  Österlind, Eva (red.)

  Vad händer med ledarrollen när man arbetar med en teaterföreställning? Hur kan man undvika att gå hem från...

  298 kr Köp
  316 kr inkl. moms
 • Perspektiv på populärmusik och skola
  Bok

  Perspektiv på populärmusik och skola

  Ericsson, C - Lindgren, M (red.)

  I dagens skola dominerar populärmusik som genre i musikundervisningen. Det kan röra sig om både obligatoriska...

  225 kr Köp
  239 kr inkl. moms
 • Låt barnen skapa
  Bok

  Låt barnen skapa

  Fagerlund, B - Moqvist, L

  För att behålla och utveckla sin kreativitet och fantasi genom hela skoltiden och in i vuxenlivet behöver...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Design för lärande i musik
  Bok

  Design för lärande i musik

  Kempe, A-L - West, T

  Här presenteras forskning om hur vi kan designa musikundervisning så att många fler kan lära sig att uttrycka...

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Röstboken
  Röstboken
  Bok + Digital produkt

  Röstboken

  Elliot, Ninni

  Den här boken handlar om våra röster och hur professionella inom skola, skådespelar- och sångarutbildningar...

  301 kr Köp
  319 kr inkl. moms
 • Barn och sång
  Bok

  Barn och sång

  Fagius, Gunnel (red.)

  I vårt sångbara svenska språk äger vi ovärderliga skatter: Sånger som vill bli sjungna, melodier som vill bli...

  358 kr Köp
  379 kr inkl. moms
 • Seendets språk
  Bok

  Seendets språk

  Hansson, H - Karlsson, S-G - Nordström, GZ

  Den här boken tar upp frågor som rör såväl stillbild som bild i samband med film och TV. Författarna...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Ensembleledning
  Bok

  Ensembleledning

  Johansson, Leif

  Under de senaste decennierna har det vuxit fram en allt större ensembleverksamhet med rock och jazzmusik som...

  200 kr Köp
  212 kr inkl. moms
 • Bild och föreställning
  Bok

  Bild och föreställning

  Wærn, Yvonne m.fl.

  Hur förmedlas information genom bilder, hur förstår och tolkar vi dem? Om vi vill meddela oss via ett...

  350 kr Köp
  371 kr inkl. moms
 • Bilder i skolan
  Bok

  Bilder i skolan

  Karlsson, S-G – Lövgren, S

  Den metod för undervisning som presenteras i denna bok bygger på övertygelsen att barn vill göra bilder och...

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • Bildskapande i förskola och skola (e-bok)
  Digital produkt

  Bildskapande i förskola och skola (e-bok)

  Bendroth Karlsson, Marie

  152 kr
  190 kr inkl. moms
 • Bildskapande i förskola och skola
  Bok

  Bildskapande i förskola och skola

  Bendroth Karlsson, Marie

  Den grundläggande frågan i denna bok är vad som hindrar respektive stimulerar barns bildskapande. Boken...

  248 kr Köp
  263 kr inkl. moms
 • Tore West

  Författare

  Tore West

  Tore West är lektor i pedagogik vid Stockholms...

Visa fler resultat

Original text