I huvudet på

oss som brinner för lärande

Studentlitteratur

Vår
vision

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsföretaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.

Oavsett form och förpackning är idén densamma. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Det är därför vi är Sveriges ledande utbildningsförlag i dag.

1963 föddes idén

1963 tog student­kåren vid Lunds universitet tag i behovet av kurs­litteratur skriven för svenska förhållanden. En vinnande affärsidé var född.

Stenkoll

Ingen detalj är obetydlig

När manuset är klart tar jag över stafettpinnen från förläggaren och går in som projektledare. Mina ämnen – juridik, ekonomi och samhällskunskap – är av tradition rätt texttunga, så fokus är inte på att visualisera texten, utan att göra språket mer lättillgängligt så ämnet kommer fram på bästa sätt. Man får aldrig trivialisera, men språket får heller inte ligga i vägen för ämnet.

Språket får inte ligga i vägen för ämnet.

Det är särskilt roligt att jobba med aktuella ämnen, som nyligen då vi gav ut en bok om konflikten mellan Israel och Palestina. Då pågick skrivandet in i det sista, eftersom det händer saker hela tiden. Till slut måste man bara bestämma sig för att det räcker. Att det inte kan bli bättre.

Det som driver mig är samarbetet, att hjälpa författarna i mål. Det är jättekul. Jag har 10-15 böcker igång samtidigt och jobbar med 40-50 böcker per år. Det är häftigt när man får det där sista mejlet, där det står att man varit till stor hjälp.

Anna Åström

Teknisk redaktör

Simsalabim!

Så lär vi dem läsa

Det är ett mäktigt kunskapssprång för barn att lära sig läsa. Att få bidra till det är fantastiskt!

När grundskolans senaste läroplan kom, lanserade vi Simsalabim, en ny basserie för undervisning i svenska. Det kändes så klart både spännande och ansvarsfullt, men min erfarenhet som lågstadielärare ger mig trygghet. Den hjälper mig förstå skolans, lärarnas och elevernas behov.

Min erfarenhet som lågstadielärare ger mig trygghet.

Lärarna ska kunna känna sig säkra att läromedlet ger all kunskap som behövs, så vi bröt ner den nya läroplanen på elevnivå, och gjorde det tydligt vilka kunskapskrav eleverna arbetar med. Samtidigt är läsupplevelsen i centrum – det måste ju vara roligt för eleven.

Att få se elever som sitter och arbetar med vårt material, och möta lärare som berättar hur en elev lyckats med något tack vare att litteraturen fungerar – det är den bästa belöningen!

130 anställda

De flesta av våra 130 anställda arbetar på vårt kontor i Lund, där vi också har vårt lager.

Ära den…

… som äras bör. Hur känns det?

Att skriva kursböcker, handleda och utbilda är att peta ned ett ekollon i myllan i dag för att ha virke till båtar om 200 år. Det är sällan man får skörda frukterna av den ansträngning man lägger ned, och samtidigt så enormt viktigt att någon faktiskt gör det.

Utan engagerade lärare, handledare och författare som gör det här trots att det inte har den status det borde ha, så skulle arbetet i sjukvården vara en golgatavandring i foppatofflor.

Vinsten är ett erkännande av allt hårt arbete teamet lagt ner.

Därför känns det roligt och inspirerande att vinna Kurslitteraturpriset. Vinsten är ett erkännande av allt hårt arbete de 82 författarna, förläggaren, de två tekniska redaktörerna samt vi fyra redaktörer lagt ner.

Ingen
kommentar

Det bästa betyget

Interaktionsdesign inom Studentlitteratur handlar om att ständigt förbättra upplevelsen för användaren i våra digitala produkter. Om supporten får många samtal om samma detalj, och vi förbättrar den, har vi lyckats om samtalen tar slut. Inloggningsförfarandet är ett sådant exempel. Vi har nyligen förenklat flödet med hjälp av användartester. Nu ska ett lågstadiebarn kunna klara det själv. En annan utmaning är att se till att läromedlen fungerar för människor med olika funktionshinder och hjälpmedel.

Vi har lyckats om support­samtalen tar slut.

Det är roligt att gå till jobbet och känna att det vi gör är viktigt och bestående. Vi hjälper människor att lära sig för livet.

25 000 böcker

25 000 böcker skickas genomsnittligen från vårt lager varje vecka.

Tillsammans

Skapar vi smarta läromedel

Lärare ska hinna mycket på sin arbetstid, de är en hårt belastad yrkeskår. När jag får visa dem hur våra läromedel kan underlätta, är det en väldigt skön känsla.

Förut var trenden att lärare skulle göra sitt eget material, men det behöver ju inte vara så. När de förstår hur mycket en lärarhandledning kan innehålla är det många som säger ”Åh, vad skönt, allt finns ju klart!”. Jag som själv varit lärare vet ju vad det innebär i vardagen. Samma aha-upplevelse möter mig ofta när jag visar våra digitala produkters interaktiva delar.

Det känns mer som en service för lärarna.

En viktig del av mitt jobb är att samla in feedback från lärarna – synpunkter som faktiskt leder till produktutveckling. Det är fantastiskt att ha så bra, genomarbetade produkter att jobba med. Då blir säljandet enkelt. Det känns mer som en service för lärarna – jag får verkligen göra nytta på en personlig nivå.

❤ skolan

För oss är den självklar. För andra lyx.

Lärandets detaljer, det är vad vi jobbar vi med dagligen. I våra olika roller gör vi vad vi kan för att förbättra lärandet – för barn och för vuxna – med utgångspunkten att utbildning är något självklart, något man har rätt till, något som är gratis. Så är det inte för alla.

Sedan 2007 har Studentlitteratur stöttat Barnfonden i olika utbildnings­projekt.

Därför känns det viktigt att lyfta blicken ibland och titta ut i världen. Sedan 2007 har vi stöttat Barnfonden i olika utbildningsprojekt i Indien, Etiopien, Gambia, Honduras och Zambia. Vi vet att lärande kan förändra liv, och vi vill gärna vara en del av det både hemma och borta.

Genom Barnfonden har vi gett fler barn tillgång till lokaler, böcker, elektricitet, leksaker och annat som är nödvändigt för att kunna utvecklas. Det känns bra.

Ny kunskap

Gör jobbet roligare

Jag är fascinerad av föreläsarkonsten och vill lära mig så mycket jag kan. Det är en väldigt kul konstart. Jag vill att publiken ska skratta, reagera, och ha med sig något hem. Känslan när man fattar att NU har jag dem, nu är de med mig – den är obeskrivlig!

Jag började med ”Grej of the day” för att mina elever skulle bli allmänbildade på ett kul sätt. När jag såg vilken effekt det gav, ville jag sprida idén till andra lärare. I dag håller jag kurser och utbildningar ungefär en gång i veckan, men det blir bara mer och mer, vilket ger mig blodad tand. När ”Grej of the day”-hypen är över vill jag gärna fortsätta föreläsa om något annat. Det är enormt givande!

Jag vill att publiken ska skratta, reagera, och ha med sig något hem.

Det viktigaste för mig är att själva kursen eller utbildningen går bra, att jag levererar, men responsen från deltagarna är också värdefull. Många kommer fram och vill tacka och facebookgruppen ökar explosionsartat. Det visar att ämnet engagerar även efteråt.

10 000 författare

Drygt 10 000 författare, redaktörer och kapitelförfattare är knutna till oss.

Steget före

Med koll på experterna

När jag skrev min avhandling såg jag en annons för ett förläggarjobb och fick en uppenbarelse. Tänk att få arbeta nära, men inte mitt i, universitetets kunskapsintensiva miljö. Att få vara barnmorska i den långa och otroligt varierande process det är att ta fram de här böckerna. Det lockade mig jättemycket.

Vilken kunskap kommer att behövas hos landets studenter om fem år?

Förläggarjobbet har en väldigt operativ sida, där jag håller kontakt med alla inblandade. Det är mejl, möten och samtal om smått och stort. Parallellt måste jag bevaka mitt fält, förstå vart det är på väg och vilken kunskap som kommer behövas hos landets studenter om fem år. Jag behöver förstå vilka idéer som kommer fungera och vilka personer som kan skriva med auktoritet och inspiration. Det kräver att jag är ute och nätverkar med de allra främsta experterna.

Målet är att ta fram bra, välskrivna och relevanta böcker, som hjälper studenterna under studietiden, men som de också känner att de blir bättre yrkesmänniskor av.

Susanna Magnusson

Förläggare psykologi

Framtiden

Hur ser du på den, Magnus?

Gränsen mellan kursen och den litteratur som stöttar kursen håller på att suddas ut. Boken har utvecklats till ett helt ekosystem för lärande som innehåller många olika komponenter. Det betyder att vi kan stötta läraren på flera nivåer.

Kontinuitet och förnyelse måste gå hand i hand.

Vi kan också addera intelligens till våra produkter så de anpassar sig till den enskilda eleven – till exempel vilka sinnen de använder, och i vilken ordning de gör jobbet. Det tror jag vi bara sett början på. Men vi får aldrig glömma att lärarna har en unik roll. Förhoppningsvis kan vi underlätta deras arbete, men vi kan aldrig ersätta dem.

Kontinuitet och förnyelse måste alltså gå hand i hand, så vi utvecklar lösningar som inte bara utnyttjar ny teknik för sakens skull, utan verkligen gör undervisningen bättre. Samtidigt måste vi vara öppna för att inspirationen kan komma från andra branscher än vår egen. Spelindustrin, till exempel, har lyckats bra med motivationshöjande faktorer.

2 000 allmänläkare

Vår webbaserade informations­tjänst Allmänmedicin.se har dryga 2 000 användare.

Det bästa

… med att vara för­läggare. Vad är det?

Jens Fredholm

Förläggare teknik

Vårt uppdrag

Hela kunskapsresan

Studentlitteratur utvecklar kurslitteratur och läromedel för alla åldrar, samt erbjuder kompetensutveckling och digitala informationstjänster för yrkesverksamma.

Vi vill vara ett stöd på hela kunskapsresan:

  • Förskola
  • F-9
  • Gymnasium och vuxenutbildning
  • Universitet och högskola
  • Kompetensutveckling för yrkesverksamma

2 500 artiklar

Hittills har vi på vår web­baserade informations­tjänst Förskoleforum.se, publicerat 2 500 artiklar som kompetens­utvecklar för­skolans personal.