Sverige
Privatperson Logga in

Vilken typ är du?

Ur Författarnyhetsbrevet

Tycker du bäst om Times och Arial, eller brukar du experimentera med mer ovanliga typsnitt när du skriver? Vilka stilar man tilltalas av är individuellt, men när det man skriver ska läsas av många behöver man noga fundera igenom valet av typsnitt. Här delar två grafiska formgivare med sig av sina kunskaper.
Textens formgivning: typografin

När man pratar om grafisk formgivning tänker man kanske inte i första hand på den löpande texten i en lärobok. Men textens formgivning – typografin – utgör grunden för att bokens struktur ska bli enkel att följa och författarens budskap tydligt och lätt att ta till sig.

Vilka överväganden gör man då när man väljer typsnitt, eller teckensnitt som det också kallas, till text och rubriker i en bok? Och hur förändras förutsättningarna när boken publiceras digitalt? Vi har pratat med Werner Schmidt och Jens Martin, båda erfarna formgivare i bokvärlden.

Vad är viktigast att tänka på i valet av typsnitt till längre textstycken?

– I en längre löptext vill man främst underlätta läsandet och hjälpa texten att nå fram med sitt budskap utan störande detaljer som pockar på uppmärksamhet. Typografin för längre löptexter får gärna vara lite ”tyst” utan att för den skull tappa i elegans, säger Jens Martin, art director och designer på Signalera.

Werner Schmidt, grafisk formgivare med lång erfarenhet från bokbranschen, håller med:

– Man bör välja typsnitt som ger god läsbarhet och som ger möjlighet att skapa skillnader mellan olika texttyper. Många med mig anser att antikvastilar, med de små klackarna på bokstäverna, har bättre läsbarhet i långa texter än så kallade grotesker som inte har några klackar alls.

Och på ett bokomslag – vad gäller där?

– För omslaget gäller snabb kommunikation. Gärna ”udda” typsnitt men ändå lättlästa. Den grafiska formen ska hjälpa läsaren att orientera sig på omslagsytan. Det ska inte råda något tvivel om i vilken ordning man ska avläsa och uppfatta titeln och de övriga grafiska elementen, anser Werner Schmidt.

– På ett omslag har man betydligt mer svängrum att använda ett typsnitt som förstärker den känsla man vill förmedla än man har i längre texter. Man kan använda en lite starkare röst så att säga, säger Jens Martin.

Kompletta typsnitt underlättar

När det gäller läromedel för yngre åldrar handlar det ofta inte om så stora textmängder, och där har texten i allmänhet en friare utformning. Men på högskolenivå använder Studentlitteratur samma typografiska lösning i många böcker. De vanligaste typsnitten där heter Myriad och Minion. Werner Schmidt förklarar varför man valt just dessa:

– Det är lättlästa, moderna typsnitt med ett stort antal varianter, det vill säga kursiv, light, halvfet, extrafet och så vidare. De är skapade för att fungera tillsammans och ger, om de används rätt, ett både sammanhållet och varierat intryck. Dessutom innehåller dessa ”kompletta” typsnitt även grekiska och ryska tecken, diakritiska tecken och grundläggande matematiska tecken. Det gör att man slipper blanda in olika specialtypsnitt.

När boken blir digital

När en tryckt bok görs tillgänglig digitalt är det vanligt att boksidorna i den digitala versionen helt och hållet återspeglar utseendet i den tryckta versionen. Men med ny teknik finns också möjlighet att låta texten flöda om beroende på läsarens skärmstorlek. Man kan till och med låta läsaren själv bestämma både typsnitt och textstorlek.

– Typografi för läsplatta och webb har utvecklats mycket de senaste åren. Dessutom är många läsplatteskärmar nu väldigt högupplösta vilket gör att läsandet har blivit otroligt mycket behagligare. I situationer där texter flödar om när läsaren själv kan välja typsnitt får man ha en lite mer förlåtande form så att sidan inte påverkas för mycket av olika storlekar på texten, säger Jens Martin.

Trots nya tekniska möjligheter är de typografiska grundreglerna lika giltiga som tidigare, för både inlaga och omslag.

– En illa typograferad text måste ofta förstoras mycket för att bli läsbar på skärmen, vilket leder till att raderna blir korta och läsaren kan få svårt att följa texten, påpekar Werner Schmidt.

– När det gäller omslaget har man mycket att vinna på tydlighet. Ett bokomslag i en digital säljsituation visas först som liten tumnagel och då är det bra om man kan se vad bilden föreställer och kan läsa titeln, eller att omslaget skapar nyfikenhet på annat sätt. Annars är det lätt att man skummar vidare på sidan, avslutar Jens Martin.

Av Eva Hansson

 

 

Werner Schmidt, formgivare med lång erfarenhet av bokformgivning

Favorittypsnitt: Garamond antikva kan jag alltid använda liksom Helvetica (grotesk) som kom i slutet på 50-talet och som fortfarande fungerar mycket bra. Trajan använder jag då och då till omslag. Det är ett elegant versaltypsnitt som bygger på Capitalis Quadrata som höggs i sten redan år 113 e.Kr. Requiem är en läcker antikva som jag gärna väljer, senast till Lunds universitets kokbok. Med detta sagt är det fantastiskt att ha så många fina och välritade typsnitt att välja bland.

Jens Martin, art director och designer vid reklambyrån Signalera.

Favorittypsnitt: Jag har många olika favorittypsnitt för olika ändamål. För att ta ett av flera får jag nämna typsnittet Dosis som också speglar en rådande designtrend, ”Flat and thin”. Typsnitt ska just nu vara tunna sans serifer, gärna med rundade avslut på linjerna. Generellt är det inne med ”flat” inom digital design, det vill säga utan struktur eller toningar, och ofta i en aning svagt dämpade färger.

Liten ordlista

Antikvastil teckensnitt med seriffer/klackar av olika slag.
Grad textstorlek.
Grotesk Jämntjock teckenstil, utan seriffer/klackar.
Teckensnitt (typsnitt), en komplett uppsättning bokstäver, siffror och tecken med ett visst utseende och eget namn, t.ex. Times och Arial. Ordet typsnitt har sitt ursprung i den äldre sättningstekniken då texten sattes med hjälp av blytyper.
San Serif typsnitt utan seriffer/klackar.
Serif tvärstreck som begränsar staplarna på bokstavsformer och typsnitt.
Typografi textens grafiska form.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer