Sverige
Privatperson Logga in

Muntlig kompetens – ett växande krav och inte alltid så lätt

Publiken är bänkad. Du ska redovisa ett projekt, ge en föreläsning eller presentera nya resultat. Men tekniken krånglar, orden fastnar på tungan och innan du hunnit halvvägs är tiden ute. För att lyckas i arbetslivet blir muntliga presentationer allt viktigare. Inger Lindstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola, menar att studenter ofta är dåligt rustade för att klara dagens krav.

I boken Talarens hantverk lär Inger Lindstedt ut grunderna för att göra en framgångsrik presentation. Till sin hjälp tar hon klassisk retorik, och en rad enkla, interaktiva övningar.

– Vi förväntar oss att studenter ska vara skriftligt kompetenta, men de måste även tränas i att bli muntligt kompetenta. Yrkeslivet bygger i hög grad på muntlig kommunikation, något som ökat i vår digitala kultur. Kan du inte presentera ditt arbete på ett bra sätt, får du inte gehör, säger Inger Lindstedt.

Hon påpekar att vi i dag ’’pitchar’’ överallt i samhället. En pitch är en koncentrerad presentation, som kan ha olika syften. Att väcka intresse, knyta kontakt, berätta om din forskning eller sälja in en produkt. Här gäller det att veta hur du ska kommunicera det väsentliga på kort tid, så att det blir relevant för just den du vänder dig till. Det är en färdighet som kan tränas upp.

Yrkeslivet bygger i hög grad på muntlig kommunikation, något som ökat i vår digitala kultur.

Högskola och universitet brister

I högre utbildning prioriteras sällan det muntliga högt, trots att studenter enligt Högskoleförordningen ska visa både muntlig och skriftlig förmåga.

– Jag tycker inte att vi inom högskola och universitet tar vår uppgift på tillräckligt stort allvar. Det räcker inte att studenterna är aktiva under till exempel seminarier. Det är ungefär som att bedöma deras skriftliga förmåga efter vilka anteckningar de gör, säger Inger Lindstedt.

Varför ser situationen ut så?
– Vi har en lång tradition i Sverige av att inte öva på muntliga framställningar. Lärarna själva vet inte hur de ska göra, på vilket sätt de kan ge en bra och konstruktiv respons. Men retoriken har 2 500 år på nacken, den finns invävd i vår kultur. Där finns kunskap och verktyg som vi kan använda oss av, säger Inger Lindstedt.

Med över fyrtio års erfarenhet som lärare och forskare, har hon märkt en skillnad hos dagens studenter. De har större vana vid muntliga redovisningar från gymnasiet och grundskolan än för tjugo år sedan.

– Det är en viktig del av lärandeprocessen att tydliggöra vad du lär dig, genom att verbalisera den kunskap du har. Där finns det i dag mycket tydligare mål inom grundskola och gymnasium. Men det räcker inte, studenterna behöver bli bättre.

Börja med dig själv

På vilket sätt kan studenterna stöttas?
– Genom övning. Studenterna bör göra många presentationer och de ska vara ordentligt förberedda. Att prova och misslyckas är lärorikt. Återkopplingen är viktig, den muntliga framställningen ska ses som en situation för lärande, menar Inger Lindstedt.

Det är viktigt att ge konstruktiv kritik på ett sådant sätt att det blir meningsfullt. Kritik kan både knäcka och lyfta, den måste bygga på förtroende.


Vilka tips har du att ge till den som undervisar?
– Det är bra att ha viss förståelse för retorikens teori, som budskap, målgrupp och genre. Vad ska kommuniceras, till vem, på vilket sätt och vilken tid, säger Inger Lindstedt.

Hon vill gärna se att lärare inom alla nivåer och ämnen talar mer om den process det är att göra en muntlig framställning. För att hjälpa studenterna kan de ställa tydligare krav, och klargöra att även presentationen kommer att bedömas. Som lärare är det också klokt att börja med att skärskåda sig själv.

– Innan man ger respons bör man tänka igenom och motivera sina synpunkter. Varför tycker jag så, är det relevant kritik? Det är viktigt att ge konstruktiv kritik på ett sådant sätt att det blir meningsfullt. Kritik kan både knäcka och lyfta, den måste bygga på förtroende. Vissa kommentarer, som måste sägas, skulle jag aldrig framföra inför en större grupp, utan väljer att ta i enrum. Ett framförande är långt mer personligt än en skriven text, säger Inger Lindstedt.

Knep och effektiva grepp

Vad är nyckeln till en bra presentation?
– Förberedelse, träning och att känna sin publik. Ju kortare framförande, desto mer förarbete. I dag har vi väldigt kraftfulla redskap, och det är lätt att bli förförd av tekniken. Ett vanligt fel är att börja med bilder till Powerpointpresentationen, i stället för att tänka efter vad man vill säga och hur. Jag har varit med om talare som tror sig hinna visa 86 bilder på 10 minuter, säger Inger Lindstedt.

I boken liknar hon en presentation vid en karamell. Inledningen och avslutningen är pappersflärparna på var sida, med kärnan som en kropp inuti. Den får inte bli för liten, då blir publiken besviken.

Förberedelse, träning och att känna sin publik. Ju kortare framförande, desto mer förarbete.

Har du några fler knep för att fånga och behålla åhörarnas intresse?
– Innan du börjar, vänta in din publik genom att kliva fram och visa att du är redo. Då tystnaden sänker sig, låt det inte råda någon tvekan när du startar. Var inte rädd för pauser och tystnad, de kan vara effektiva som retoriska grepp. Ställ frågor och aktivera publiken. Ha en röd tråd som gör det enkelt att följa din tankegång.

Den bästa och sämsta inledningen och avslutningen?
– En bra inledning är precis som en krok du slänger ut till publiken, för att dra in den till dig med nyfiket intresse. Börja aldrig med ”försäljarsnack” som allmänt presenterar företaget eller organisationen, utan gå på rödbetan direkt, till exempel genom en retorisk fråga. Undvik att avsluta med ett blekt ”Ja, det var allt jag hade att säga”, det blir platt fall direkt. Kom i stället tillbaka till dina starkaste argument och upprepa huvudbudskapet på ett kraftfullt sätt, säger Inger Lindstedt.

 

Skrivet av Carolina Söderholm, 2015. Illustration: Shutterstock.com.

Ingers Favorittalare och Ted Talk-Tips

Monica Lewinsky höll nyligen ett fantastiskt TED-talk (The price of shame) där hon pratar om nätmobbning. Få har blivit så uthängda i media, men hon hanterar sin enorma uppförsbacke suveränt, och tar elegant udden av den. Titta också på Why I live in mortal dread of public speaking med sångaren Megan Washington, som stammar. Hon visar att om du litar på publiken och har något intressant att säga, så lyssnar den på dig.

Anna Lind var en duktig talare. Hon var så fokuserad, du kände att hon talade direkt till dig, just nu. Winston Churchill var en otroligt skicklig retoriker, trots att han hade ett talfel och läspade. Under den tid han verkade då hela världen stod i brand, var hans sätt att tala och uttrycka sig ett ljus i mörkret för många människor.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer