Sverige
Privatperson Logga in

Modern socialpsykologi möter KBT

Psykologen Irena Makower har skrivit den första svenska boken om självkänsla som kombinerar teori och praktik. Hon hoppas att den både ska fungera som kursbok och vara läsvärd för en intresserad allmänhet.

Irena Makower är kliniskt verksam som psykoterapeut, forskar vid såväl Stockholms universitet som vid universitetet i Wrocław, Polen, och undervisar blivande terapeuter.

Problem med perfektionism har ökat i västvärlden, och dessutom gått ner i åldrarna.

– Forskningen ökar min förståelse för de problem jag möter i den kliniska verksamheten, och rönen tar jag med tillbaka till patienten. Det blir en process där båda verksamheterna utvecklas. Boken Självkänsla och perfektionism är ett resultat av den processen. Irena Makower försöker där kombinera kunskap från modern socialpsykologi med teoribildningen inom kognitiv beteendeterapi. Perfektionism beskrivs i boken som en osäker låg självkänsla med stark rädsla att misslyckas.

– Problem med perfektionism har ökat i västvärlden, och dessutom gått ner i åldrarna. Orsaken är samhällets förändring mot ökad individualism, i kombination med synen att individen ensam bär allt ansvar för att lyckas, och all skuld vid misslyckanden. Boken introducerar också begreppet genuint låg självkänsla, som beskriver personer som inte kan acceptera sig själva och ta plats i sina egna liv trots anspråkslösa förväntningar. Med patientfall illustreras hur behandling för dessa problem kan gå till.

Problem med självkänsla förknippas med rädslan att inte bli omtyckt och att misslyckas. Rädslan framkallar ett förhållningssätt hos individen som går ut på att undvika fruktan och vara till lags och prestera, samtidigt som individen tappar kontakten med vem den är och vad den vill. Rädslorna skapar också sårbarhet för psykisk ohälsa, såsom ångest och depression, självmordsrisk, ätstörningar samt utmattningssyndrom.

– Mest av alla lider skolungdomar. Ungefär en tredjedel av dem mår psykiskt dåligt. Unga tjejer är mest illa ute, säger Irena Makower. Som ett bidrag till bättre kunskap och behandling finns nu alltså Självkänsla och perfektionism, en unik bok som är tänkt att inspirera studenter, psykologer, terapeuter, vårdpersonal och alla andra som har ett intresse av att lära mer om ämnet.

Nyfiken på Irena Makower?

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut med 25 år klinisk erfarenhet. Förutom att träffa patienter har hon under dessa år undervisat psykologer och blivande psykoterapeuter med KBT-inriktning samt ägnat sig åt kliniskt relevant forskning.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer