Sverige
Privatperson Logga in

Med närvaro som forskningsmetod

Layal Kasselias Wiltgren valde ett elevskåp istället för tillgång till lärarrummet när hon under ett läsår följde ett antal ungdomar på en förortsskola, med syftet att forska kring skapandet av etniciteter.

– Den första lärarfria tiden efter varje lektion spenderades vid elevskåpen. Mitt skåp visade sig vara viktigt för att få elevernas förtroende, vilket också bidrog till att jag kände större samhörighet med eleverna än med lärarna, säger Layal.

”Fältarbete med deltagande observation” är den klassiska beskrivningen av den etnografiska metod Layal använde sig av i studien som resulterat i boken Etnicitet som resurs i skolan. Till skillnad från många forskare inom skolans värld valde hon att i fältstudien enbart följa eleverna, istället för att också följa lärare eller annan skolpersonal. Därför undvek hon lärarrummet och avstod från andra privilegier som att dricka kaffe under skoldagen. Istället tillbringade hon rasterna med eleverna.

– Det gick emellanåt att ”bli del av forskningen” och att bli accepterad i gruppen av eleverna, trots att jag aldrig dolde min roll som forskare, berättar Layal.

Kreativt att blanda språk

I boken återger Layal en händelse då hon får följa med två elever och smygröka, då hon också får inblick i deras kodord för rökning. ”Har du cp”, där cp står för cigarettpaket, eller ”Djabbro” som är en variant på ett pojknamn.

– Vi förväntas ofta följa enspråksnormen som innebär att använda oss av ett språk i taget och inte blanda. Men på många platser i världen är man flerspråkig och det är naturligt att blanda språk. Det är kreativt och öppnar upp för fler uttryck. I detta fall fyller språkblandningen ett praktiskt syfte och kan användas så att en utomstående inte kan vara säker på om det är så kallad förortsslang, ett annat språk eller helt enkelt något påhittat, förklarar Layal.

Etnicitet som resurs

Syftet med boken är att visa hur elever använder sin etnicitet som resurs, istället för att se den som ett hinder. Den utmanar också vår bild av vad etnicitet egentligen innebär.

– Det handlar om vilket synsätt man har, om man ser glaset som halvfullt eller halvtomt. En positiv inställning där man ser möjligheterna med fleretniska bakgrunder påverkar miljön i klassrummet, säger Layal.

 

Nyfiken på Layal Kasselias Wiltgren?

Layal Kasselias Wiltgren är en prisbelönad fors­kare verksam vid Linköpings universitet. Hon har disputerat vid Tema barn och har i flera omgångar undervisat på de olika lärarprogrammen. Hon är en efterfrågad föreläsare.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer