Sverige
Privatperson Logga in

Med intuitiv känsla för algebra

Deras målsättning har varit att skapa den mest pedagogiska kursbok en student kan önska. Resultatet är Jonas Månssons och Patrik Nordbecks tredje gemensamma bok, Linjär algebra.

Därmed fullbordar författarduon sin trio böcker, en för varje grundläggande matematikkurs för blivande civilingenjörer. Vägledande i arbetet har varit att ständigt ställa frågan: ”Hur kan studenten missuppfatta detta?”. Och göra allt för att motverka det.

– Vi har en pedagogisk grundfilosofi: För varje mening vi skriver tänker vi på att läsaren är en student. Man kan inte skriva det man själv vill läsa, utan måste välja det studenterna behöver. Det går att göra en riktigt elegant lösning på ett problem, men den kanske inte är den mest pedagogiska, säger Jonas Månsson.

Man kan inte skriva det man själv vill läsa, utan måste välja det studenterna behöver.

Jonas och Patrik är verksamma vid Matematikcentrum vid Lunds universitet. De har jobbat tillsammans i 20 år, och stoffet i deras böcker bygger på lång erfarenhet av undervisning.

– Vi litar på vår intuition om vad som funkar när studenterna ska lära sig. Studenten ska ha förtroende för boken, den får absolut inte kännas som en fiende, säger Patrik Nordbeck.

I de två tidigare böckerna om en- respektive flerdimensionell analys har det funnits ett givet sätt att lägga upp innehållet, medan linjär algebra inte är lika självklar att organisera. Ämnet är också mer abstrakt och innebär helt nya begrepp för studenterna. Det har krävt mycket tankekraft att få till en bok som strävar efter lättbegriplighet på varje sida. Exemplen i boken är noggrant utvalda för att stärka studenternas förståelse. De återkommer också genom kapitlen för att bilda en röd tråd.

Jonas Månsson berättar att exemplen bland annat behandlar sådant som elektriska kretsar, populationer av rovdjur och bytesdjur, Google PageRank, Nobelpristagare i ekonomi och fotosyntesen.

– Vi vill förklara allt intuitivt, inte bara genom satsbevis. Vi vill ge en känsla för vad begreppet betyder. Inte bara att satsen är sann, utan varför den är det.

Nyfiken på författarna?

Patrik Nordbeck och Jonas Månsson har båda disputerat i matematik och arbetar för närvarande som universitetslektorer vid Matematikcentrum, Lunds tekniska högskola.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer