Sverige
Privatperson Logga in

Hitta felen hos dig själv och andra

Har du blivit blind för dina egna fel? Eller har du blivit ombedd att hitta en kollegas fel? Här får du tips som hjälper dig att korrekturläsa egna och andras texter.

Just när man arbetat som mest intensivt med sin text och är så bekant med sina formuleringar att man nästan kan dem utantill – brukar det vara dags att korrekturläsa texten.

Det bästa i detta läge är förmodligen att lägga texten åt sidan och låta den vila under en period för att sedan kunna granska den med lite distans. Men hur ofta finns det tid till det?

Svårt granska sin egen text

Ju mer engagerad av innehållet man är, desto större är risken att man bortser från textens ytstruktur, menar Bo Renberg i boken Bra skrivet, väl talat (2013). Har du möjlighet kan det därför vara en fördel att överlåta korrekturläsningen åt någon som inte är lika berörd av innehållet, tipsar han.

Ofta hamnar ändå lotten på skribenten själv att gå igenom texten en sista gång. För att lyfta blicken och granska texten med nya ögon gäller det då att gå systematiskt tillväga.

Ju mer engagerad av innehållet man blir, desto lättare bortser man – medvetet eller omedvetet – från textens ytstruktur. (Bo Renberg 2013, s. 73)

Så här gör du

Steg 1: Allra först

Börja gärna med att gå igenom texten med hjälp av stavningsfunktionen i ditt ordbehandlingsprogram. Då kan du hitta och enkelt korrigera många småfel. Samtidigt upptäcker du förmodligen en del inkonsekvenser som du kan åtgärda genom att söka och ändra i texten.
När du klarat av den mer mekaniska delen av korrekturarbetet är det dags för nästa steg.

Steg 2: Före den detaljerade genomläsningen

När man läser igenom sin text med fokus på innehåll och stavning, kan man inte samtidigt fokusera på inkonsekvenser i textens övergripande struktur. Ögat missar helt enkelt detta. Vid närläsningen får man inte heller någon bra överblick över rubrikhierarkin.

Därför är det bra att bläddra igenom manuset några gånger med fokus på textens struktur.

 • Stämmer kapitelindelning och styckeindelning?
 • Är användningen av ev. ingresser, sammanfattningar och faktarutor konsekvent?
 • Är rubriker och rubriknivåer konsekventa och korrekta?
 • Finns alla figurer och tabeller med, och är de korrekt placerade?

Ett bra sätt att överblicka rubrikhierarkin är att generera en innehållsförteckning och noggrant studera den. Tänk på att aldrig hoppa över en rubriknivå. En rubrik 3 ska aldrig följa direkt på en rubrik 1, en rubrik 4 aldrig direkt på en rubrik 2 etc.

Steg 3: Under genomläsningen

Avslutningsvis närläser man hela texten noggrant med fokus på språket. Markera efter hand de fel eller oklarheter som du upptäcker.

 • Kvarstår det några stavfel i texten? Lita inte på att datorn hittar allt.
 • Finns det onödiga ord som kan plockas bort för att förenkla och ge språket ett bättre ”flyt”?
 • Är förkortningar konsekventa och skrivna på enhetligt sätt?
 • Används skiljetecken på ett vedertaget sätt?
 • Används citattecken korrekt?
 • Är bruket av stor bokstav konsekvent och korrekt?
 • Stämmer numreringen av tabeller och figurer med hänvisningarna i texten? Glöm inte heller att läsa texten inuti tabeller och figurer.
 • Finns det noter i texten, korrektur läs även dessa och kontrollera att de är placerade på rätt sida.
 • Se till att alla sidhänvisningar och andra hänvisningar i texten är riktiga.
 • Kontrollera att alla källor som nämns i texten även finns med i litteraturförteckningen och vice versa.
Markering av ändringar

Om det är någon annan än du själv som ska utföra ändringarna är det extra viktigt att markeringar och ändringsförslag är tydliga.

När det gäller bokutgivning blir det allt vanligare att författaren anger sina korrekturändringar i en pdf-fil i stället för på papper. Principerna är desamma, men sättet att markera ändringarna är lite annorlunda. Här hittar du en kort introduktion till de vanligaste ändringsverktygen i pdf.

Läser du korrektur på papper markerar du varje ändring med ett tecken, t.ex. ett streck, i texten där ändringen ska göras. I marginalen upprepar du sedan strecket och skriver den rätta texten. Eftersom man ofta gör flera ändringar på samma sida är det viktigt att korrekturtecknen har olika utseende om det är någon annan än du själv som ska tolka dem.

Fler tips

Språkrådet har många språktips som du kan ha nytta av i samband med korrekturläsningen. Använd också gärna boken Svenska skrivregler, som innehåller Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter.

SAOL, Svenska Akademiens ordlista, är ett gott stöd när man känner sig tveksam om vad som är rätt form eller stavning av ett ord.

Medicinska termer och förkortningar kan ofta skapa språkligt huvudbry för författare inom vård och medicin. Två guider som du kan ha nytta av är Medicinskt fackspråk i skrift – råd och riktlinjer (pdf) samt Snomed CT (Systemized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms). Socialstyrelsens översättning av SNOMED är de svenska termer som läkare och annan vårdpersonal kommer att återfinna i alla de rapporteringssystem de förväntas använda. Databasen är fritt tillgänglig för alla, även privatpersoner.

Och – sist men inte minst – skriver du på en bok är du självklart alltid välkommen att kontakta din redaktör eller läromedelsutvecklare om du behöver hjälp med korrekturläsningen eller har andra frågor.

Källor

Renberg, Bo (2013). Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.

 

Av Eva Hansson

Vad betyder krumelurerna?

Om man arbetar med skrivande brukar man stöta på dem då och då – tecknen som visar vad som behöver ändras i en text.
Här hittar du en guide till de vanligaste korrekturtecknen »

På Tippextiden

Tänk dig att du just blivit klar med referenslistan när en kollega påpekar att du glömt en central bok på listan. Eller att du slinter på tangenterna när du kommit till bokstaven V – och måste börja om från A! Arbetet med att få referenserna korrekta, konsekventa och fullständiga tar fortfarande mycket tid och kraft, men är trots allt lättare i dag än på skrivmaskinens tid.

När du arbetar med Studentlitteratur

När ett nytt manus landar på förlaget brukar det genomgå en språkgranskning. Utöver att hjälpa till med språkliga felaktigheter, kan granskaren visa på otydligheter och inkonsekvenser i manuset som ibland är svåra för författaren att själv upptäcka.
Mer om hur språkgranskaren arbetar kan du läsa i en tidigare artikel i Författarnyhetsbrevet »

Mina sidor

På Mina sidor har du som inloggad författare tillgång till en omfattande guide för hela skrivprocessen. Där kan du också se statistik för din boks försäljning och få veta mer om marknadsinsatserna för boken.
Om du inte redan skaffat en inloggning kan du registrera ditt författarkonto här »

Citering eller Förkortningar?

Under våra Språktips i menyn till vänster kan du hitta enkla tips om hur du skriver förkortningar, citerar eller använder vissa uttryck korrekt. Men är du författare hos oss får du mer matnyttig information via Mina sidor.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer