Sverige
Privatperson Logga in

Han formar framtidens läkare

Naturvetenskapen fascinerade redan i skolåldern, och väl på läkarlinjen kände Stefan Lindgren fort att internmedicin var det kliniska område som bäst matchade hans intressen.

– Det fanns ett sätt att närma sig problem, att driva diagnostik, som förenade mitt intresse för människan med biologi, kemi och immunologi. För mig var det kärnan i medicinen.

Han började forska redan under sin AT-tid och det ena har lett till det andra. Undervisning, kliniskt arbete, forskning och utvecklingsprojekt, författande av läroböcker, och möten med intressanta, tänkande människor som ger nya idéer, ger en tillfredsställande balans i arbetslivet.

Jag har alltid varit öppen för att prova nytt när tillfälle ges.

Boken Medicin är resultatet av fyra redaktörers ambition att skapa något helt nytt.

– Vi ställde oss frågan vad en legitimerad läkare behöver kunna inom det internmedicinska området, begränsat till en termin. Eftersom vardagens förändras och detaljer snabbt blir inaktuella, fokuserar vi på djuplärandet. Studenterna behöver förstå sjukdomsyttringar utifrån kunskapen om hur människan fungerar. Principerna, mekanismerna, patofysiologin. De förändras inte lika snabbt som detaljer om diagnostik och behandling.

Fokus på djuplärande

Djuplärande kräver att man läser systematiskt för att se helheter och skapa sig strukturer. Fallstudier där man får följa läkarens resonemang hjälper studenterna att hitta tankemönster som leder fram till diagnos. Överblicksbilder beskriver centrala koncept inom stora kliniska områden på någon minut. Och i stället för detaljer beskrivs principer för utredning och behandling.

– Vi som undervisar måste ställa krav på studenterna att inhämta kunskapsbasen själva så att vi kan ägna vår tid åt att exemplifiera, förklara, dela med oss av erfarenheter och integrera de olika områdena.

Läkarrollen förändras

Stefan menar att en modern läkare behöver kunna delta i forskning, leda verksamheter, vara aktiv i samhällsdebatten och verka i en allt mer snabbrörlig och internationell miljö.

– Men läkarens viktigaste arbetsuppgift är att fatta medicinska beslut i svåra situationer. Det vill vi förbereda studenterna på.

Nyfiken på Stefan Lindgren

Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet, specialist i internmedicin och gastroenterologi samt överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, är internationellt erkänd som läkare och akademiker, bl.a. som fellow i Royal College of Physicians i London och American College of Physicians. Han har mångårigt, brett nationellt och internationellt intresse för och erfarenhet av läkarutbildning på alla nivåer.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer