Sverige
Privatperson Logga in

Baksidan framför allt

Ur Författarnyhetsbrevet

Omslagets framsida skapar det första, viktiga intrycket av en bok. Men få skulle nog köpa en bok utan att först ha vänt på den. Baksidestexten har stor betydelse, inte minst när det gäller läroböcker. Här får du tips om hur du lyckas med texten.

Baksidestexten ska väcka nyfikenhet samtidigt som den ger saklig och adekvat information. Att komprimera och sammanfatta men samtidigt väcka läsarens nyfikenhet är svårt, men lyckas man kan man få en säljande baksidestext som också ger den tilltänkta läsaren en rättvisande beskrivning av innehållet.

Skriva i samarbete

Precis som med de flesta texter är det ofta enklare att se brister i andras baksidestexter än i sina egna. En vanlig orsak är att man är alltför insatt i detaljerna och vill berätta för mycket, få med allt.

Du är själv så inne i tankegångarna att du kanske inte märker att du hoppat över viktiga tankeled. Du upptäcker kanske inte heller att en mening kan vara mycket konstigt formulerad, eftersom du själv är alldeles klar över vad du vill ha sagt med just den meningen. Kruxet är att du – till skillnad från läsaren – vet mycket mer. 

Att låta baksidestexten bli ett samarbete mellan författare och förlag kan därför vara en god idé. Den förläggare, läromedelsutvecklare eller redaktör som arbetar med boken är insatt i bokens innehåll, men inte på ett lika detaljerat plan som författaren, och kan därför se texten med andra ögon. På förlaget har man dessutom ofta lång erfarenhet av att anpassa textens tilltal till bokens tilltänkta målgrupper.

Unikt och målgruppsanpassat

Hur ska då en baksidestext utformas? I korthet kan man säga att texten ska förklara vad som är unikt med just din bok, ge en översikt över innehållet och tydliggöra vilket syfte eller funktion den fyller. För att hitta de där unika argumenten kan man utgå från läsaren (som ju ofta också är läraren):

Vilken funktion eller vilket syfte fyller boken?
Hur underlättar den lärarens och elevens/studentens vardag?
Vad ger din bok för fördelar jämfört med andra titlar på marknaden?

Textens längd

Förutom målgruppsanpassningen är textens längd en viktig faktor. Det första läsaren ser är ju hur lång texten är. Om den är för lång kanske hon eller han i värsta fall inte läser den överhuvudtaget. I en baksidestext kan man alltså inte säga allt, utan måste försöka hitta huvudbudskapen.

Även meningarnas längd är av stor betydelse. Texten blir mer lättillgänglig om man delar upp långa meningar och inte använder för långa stycken.

Fler tips för baksidestexten
  • Försök hitta andra inledningar på meningarna än ”Boken”, ”I den här boken”, ”Boken behandlar” och liknande.
  • Undvik formuleringar som i alltför stor utsträckning gör texten till färskvara. Boken är ny när texten skrivs, men ska finnas på marknaden under flera år.
  • Uppräkningar görs tydligast i punktlistor – då blir texten mer lättläst.
  • Texten kommer i hög grad att användas på webben, i nyhetsbrev och annat marknadsmaterial. Därför är de fyra första meningarna extra viktiga – det är den del av texten som automatiskt går vidare till internetbokhandlarna och det är här vi måste fånga läsaren.
  • Repetera gärna nyckelord och huvudbudskap i texten. Det ökar sannolikheten att läsaren tar dem till sig och även att sökmotorerna hittar produkten.
  • Rekommendationer och citat: Att en auktoritet rekommenderar titeln och berättar om varför den är bra är ett bra argument.
  • Bjud gärna på något konkret innehåll från boken, t.ex. viktiga fakta eller slutsatser som ger tyngd åt beskrivningen.
Det förväntade eller det oväntade?

Tips och riktlinjer i all ära – men ibland är det sådant som bryter mot förväntningarna som blir mest intressant. Alla baksidestexter måste således inte följa en given struktur, och ofta kan det vara lyckosamt att försöka skriva i en friare form. Oavsett hur din nästa text kommer att se ut hoppas vi att du har fått med dig några tankar som hjälper dig att nå framgång med baksidan.

Källor

Forsberg, Jenny (2016). Tydliga texter. Snabba skrivtips och språkråd. Lund: Studentlitteratur.

Renberg, Bo (2013). Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.

Eva Hansson

När du arbetar med Studentlitteratur

Baksidestexten tas fram i nära samarbete mellan författaren och förlaget. Inledningsvis skriver ofta författaren ihop en kort presentation av bokens syfte, innehåll och målgrupp. Därefter tar förlaget vid och fortsätter arbeta med texten. Ibland kan det handla om att korta ned den, ibland om att göra den fylligare eller mer målgruppsanpassad.

Efter bearbetningen får författaren ett korrektur där ytterligare justeringar kan göras.

Fler tips för ditt skrivande

På Mina sidor har du som inloggad författare tillgång till en omfattande guide för hela skrivprocessen. Där kan du också se statistik för din boks försäljning och få veta mer om marknadsinsatserna för boken.

Inte registrerad författare?

Som författare och/eller föreläsare hos oss får du tillgång till utökad funktionalitet på Mina sidor. Här kan du följa vad som händer med dina produkter och vi har samlat ett antal verktyg som du kan ha stor hjälp av.

Om du inte redan skaffat en inloggning kan du registrera ditt författarkonto här.

 

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer