Sverige
Privatperson Logga in

10 tips för din Powerpoint

Hellre flera sparsmakade ”slides” än ett fåtal som är späckade med information. Det är en av tumreglerna som hjälper dig att nå fram med din Powerpointpresentation.

Att skapa en presentation i Powerpoint eller något annat presentationsprogram är både lätt och svårt. Lätt på så sätt att du med programmens mallar och funktioner snabbt kan skapa bild efter bild med text, effekter, färger och övergångar. Svårt på så sätt att ditt budskap riskerar att drunkna i mängden information. Här följer några rekommendationer som hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna.

1. Skilj på presentation och manuskript

Presentationen är till för åhörarna, vad du behöver som stöd för minnet är en annan sak. Undvik därför att använda dina Powerpointbilder som manus. Om du vill kan du i stället lägga in anteckningar till varje bild och visa bildspelet som föredragshållarvy. Då kan du se anteckningarna på din datorskärm utan att de är synliga för åhörarna.

Bildspelet ska inte säga allt. Om bilderna innehåller all textinformation som du har att säga kan du lika gärna dela ut kopior som åhörarna får läsa själva. (Walla 2011 s. 71.)

2. Inled med en intresseväckare

Använd ”löpsedelsteknik” och låt den inledande bilden i din Powerpoint behandla det som är mest intressant för åhörarna. Fångar du deras uppmärksamhet inledningsvis ökar chanserna att de lyssnar koncentrerat till det du har att säga.

3. tänk En bild – ett budskap

Ett vanligt problem är att försöka få plats med för mycket på varje bild. En bra grundregel är en bild – ett budskap. Mer än så är det svårt att ta in om man samtidigt ska lyssna. Ett omfattande moment kan i stället delas upp på fler bilder. Ha alltså hellre fler sparsmakade ”slides” än ett fåtal som är fullproppade med information.

I stället för att visa en komplicerad bild med mycket information, som tar lång tid att gå igenom, kan du gärna ha två eller tre bilder i en liten sekvens. (Walla 2011 s. 71.)

4. Var återhållsam med specialeffekter

Undvik specialeffekter och avancerade animationer om de inte har ett uttalat pedagogiskt syfte, t.ex. att åskådliggöra en process.

5. Ha max 6 punkter per sida

Ju mindre mängd text du har på varje bild, desto större är chansen att åhörarna fortsätter lyssna i stället för att fokusera på texten. Max 6 punkter per sida och 6 ord per rad brukar rekommenderas. Undvik fullständiga meningar. Använd nyckelord eller mycket korta fraser.

6. Säkerställ att texten är läsbar

Storleken på rubrikerna bör vara minst 32 punkter om texten ska synas bra även i en stor lokal. I punktlistor ska textstorleken då vara 20 punkter eller större. Håll dig till max 3 textstorlekar. Använd ett lättläst typsnitt, gärna utan seriffer, t.ex. Verdana eller Arial. Om du har möjlighet, kontrollera själv att texten är tydligt läsbar från åhörarnas plats.

7. Använd illustrationer – men välj med omsorg

Bra illustrationer fungerar som ett stöd för både minnet och förståelsen. Men de bör inte användas i ett enbart dekorativt syfte. Bilderna ska ha en tydlig koppling till texten och till det du säger för att inte avleda uppmärksamheten eller missuppfattas. Vill du använda diagram från en rapport eller bok, tänk på att texten i figuren ofta är för liten för att fungera i en presentation. Lägg i stället in textrutor med den figurtext som åhörarna måste kunna se, helst i minst 20 punkters storlek.

8. Håll dig till en enhetlig form

Använd samma layoutmall för alla sidor i din presentation. När du håller dig till samma färger på text och bakgrund kan publiken koncentrera sig på budskapet i stället för att överraskas av nya grafiska grepp under föredragets gång. Tänk också på att kontrasten mellan text och bakgrund ska vara tydlig, och att olika färger signalerar olika saker.

Ett enkelt och bra alternativ är svart text mot vit bakgrund. Då får du en kontrastrik bild som det är lätt att uppfatta och göra papperskopior av. (Walla 2011 s. 74.)

9. Klocka dig själv

När du känner dig klar med din presentation är det dags att se hur lång tid det tar att gå igenom bilderna. Provkör din presentation och ta tiden. Justera sedan antalet bilder och punkter per bild till den tid du har till ditt förfogande, utifrån din kunskap om vad som är viktigast för målgruppen.

10. Kontrollera språket

Felstavningar och andra småfel i texten drar uppmärksamheten till sig och gör att du och din presentation riskerar att framstå som mindre trovärdiga. Kör därför en extra stavningskontroll och be gärna en kollega läsa igenom din presentation.

 

Litteratur

Fällman, Barbro (2011). Retorik för föreläsare. Konsten att inspirera sina lyssnare. Lund: Studentlitteratur.

Lindstedt, Inger (2015). Talarens hantverk. Att presentera med framgång. Lund: Studentlitteratur. Se även Författarnyhetsbrevets intervju med Inger Lindstedt i artikeln Muntlig kompetens.

Renberg, Bo (2013). Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.

Walla, Erik (2011). Presentationsteknik och retorik. Lund: Studentlitteratur.

 

Av Eva Hansson. Illustrationer: Shutterstock.com.

Färgval

När du väljer bakgrund och rubrikfärg för din presentation, kan det vara bra att hålla i minnet att olika färger uppfattas olika:

Rött fara, stopp
Mörkblått trovärdigt, stabilt
Ljusblått ungdomligt, maskulint, svalt
Grönt växande, positivt, organiskt
Vitt rent, nytt
Svart seriöst, tungt
Grått integritet, neutralt
Gult emotionellt, positivt, varning
Rosa ungdomligt, feminint, varmt

(Fällman 2011, s. 68)

Inspireras av andra!

David Phillips delar under 20 minuter med sig av sina fem bästa råd för hur man gör bra Powerpointpresentationer.

Se hans TEDx Talk-föreläsning på engelska »

Föreläsningen finns också på svenska, uppdelad i två delar.

Se del 1 av föreläsningen »
Se del 2 av föreläsningen »

Sammanfattningar

Bildspel som sammanfattar bokens kapitel är ett viktigt inslag i Studentlitteraturs digitala produkter. Som författare lämnar du i dessa fall manus till både bilder och tal. På Mina sidor för författare har du tillgång till en omfattande guide till hela skrivprocessen.
Om du inte redan skaffat en inloggning kan du registrera ditt författarkonto här »

Se ett exempel på en kapitelsammanfattning »

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer