Sverige
Privatperson Logga in

Tecken

Innehåll, struktur och pedagogik är grunden i en text för undervisningsändamål, men även detaljer som punkter, streck och mellanrum är viktiga för helhetsintrycket. Brister texten i detta avseende kan man riskera att läsaren störs av detaljer i stället för ta till sig innehållet.

Tankstreck och bindestreck

Tankstreck ska användas i siffersekvenser, t.ex. i årtal, 1995–2000, och mellan sidnummer, s. 11–29. Obs! Inga mellanslag före och efter tankstrecket.

Så här skriver du tankstreck i Word:

PC: Håll ner Ctrl + bindestrecket på det numeriska tangentbordet (längst upp till höger) eller välj Infoga symbol och leta upp tankstrecket.

Mac: Håll ner alt + vanligt bindestreck.

Dessutom används tankstreck för att ange ordpar, t.ex. talare–lyssnare; lärare–elev. Notera att det i dessa fall inte heller ska vara mellanslag före eller efter tankstrecket.

Bindestreck

Bindestreck används vid angivelser av exempelvis ändelser:

Exempel: genitivändelsen -s

Fast bindestreck i specifika medicinska ord placeras så här:
hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, mag-tarmkanalen etc.

Apostrof vid genitiv

Apostrof ska normalt inte användas i genitiv på egennamn som slutar på s, x eller z i svenskan när sammanhanget är klart. Apostrof ska heller inte sättas ut vid engelska namn i svensk text.

Exempel: Paris gator, Shakespeares verk (inte Shakespeare’s som på engelska).

Om sammanhanget blir oklart kan man sätta ut apostrof.

Exempel: Kalles söner är längre än Linus’. (Linus söner)

Före genitiv-s i akronymer används kolon och aldrig apostrof som i engelskan.

Exempel: FN:s

Citattecken och skiljetecken

När en mening avslutas med ett citattecken sätter du punkten efter om citationstecknen innesluter en ofullständig sats.

[...] något som Andersson (2004 s. 48) menar är ”högst olyckligt för språkutvecklingen hos de barn som redan drabbats hårt av minskade resurser”.

Citationstecken skrivs på olika sätt i olika språk. Förväxla inte citationstecken med tumtecken. Tankstreck (pratminus) kan ersätta citationstecken i dialoger.

Var återhållsam med utropstecken.

Mellanrum

Inget mellanrum görs före eller efter bindestreck, punkt, decimalkomma, kolon och apostrof när dessa tecken står inuti ord, förkortningar eller sifferuttryck. Inget mellanrum görs heller mellan parentestecken, citattecken eller enkla citattecken och den text som omsluts av dessa tecken.

Exempel:

engelsk-svensk

A4-kuvert

fil.dr

EU:s

I uttryck som sön- och helgdagar görs mellanrum efter bindestreck.

Tecken som står i stället för ord, och som utläses som ord, behandlas som ord. Mellanrum görs alltså före och efter & % = +.

Mellanrum görs efter §-tecken, och före och efter tankstreck (tankstreck är längre än bindestreck), utom när det används med innebörden från–till.

Exempel:

§ 32

Jag kan - i varje fall inte nu - lova något bestämt.

Malmö–Lund

1914–1918

6–7 år

Semikolon

Semikolon används mellan satser när punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt. Semikolon används också i stället för komma i uppräkningar som innehåller decimaltal.

Exempel:

Skillnaden mellan arbets- och vilodagar blev mindre skarp; hon kunde tillåta sig vilodagar mitt i veckan.

1,5; 1,8; 2,4; 5,9

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer