Sverige
Privatperson Logga in

Siffror, förkortningar och listor

Grundläggande kunskap om regler för förkortningar och punktlistor är exempel på sådant som kan underlätta arbetet för den som skriver mycket. Här får du tips om några språkregler som är bra att känna till.

Förkortningar

Förkortningar underlättar inte läsandet. Använd därför endast de mest frekventa, så få som möjligt och endast de som Språkrådet rekommenderar. Skriv förkortningar med punkt utan mellanslag inne i förkortningarna: t.ex., bl.a., t.o.m. Var konsekvent genom hela manuskriptet när du skriver. Skriv antingen ut hela ordet eller förkorta – blanda inte olika former. Använd inte hemmagjorda förkortningar såsom fr.a. utan skriv framför allt, skriv inte fig. utan figur, inte tab. utan tabell, inte ssk. utan särskilt eller sjuksköterska, och skriv inte pat. utan patient.

Skriv aldrig två förkortningar efter varandra och börja inte en mening med en förkortning.

Vid sammandragningar behålls alltid första och sista bokstaven, ibland också någon mellanliggande bokstav. Man använder inte punkt efter sammandragningar.

Exempel: kr, ca, jfr, nr, dr

Internationellt överenskomna mått- och enhetsbeteckningar skrivs utan punkt och används nästan alltid tillsammans med sifferuttryck. Vissa skrivs med små, andra med stora bokstäver. De finns samlade i SIS handbok 103. Storheter och enheter – SI måttenheter.

Exempel: kg, dl, mm (= millimeter, förväxla inte med m.m. = med mera)

Före genitiv-s i akronymer använder man kolon och aldrig apostrof som i engelskan.

Exempel: USA:s, FN:s, OECD:s

Akronymer (förkortningar som består av initialerna från flera ord) som är utläsbara skrivs med inledande versal och därefter små bokstäver.

Exempel: Unicef, Nato, Bris

Vissa förkortningar som tidigare skrev med stora bokstäver skrivs numera med små bokstäver.

Exempel: tv – tv:n, cd – cd:n, dvd – dvd:n, vd – vd:n, hiv, aids

Siffror i löpande text

Skriv alltid fast mellanslag vid tusental (1 995); jämför dock årtal som skrivs 2009.

Så här skriver du fast mellanslag i Word:

PC: Ctrl + shift + blanksteg

Mac: alt + blanksteg

Punktuppställningar

Vid punktuppställningar är det viktigt dels att de olika leden utformas på likartat sätt språkligt, dels att de är jämförbara till innehållet. Kraven på symmetri gäller oavsett om leden består av kortare fraser eller av hela meningar.

Exempel:

Det gemensamma textarbetet i klassen inriktades främst på tre områden:

  • fackuttrycken förklarades och innehållet fick därigenom en mening
  • de logiska sambandssignalerna mellan satser och stycken lyftes fram
  • illustrationerna användes som en resurs för att nå djupare förståelse

Sätt inte ut kommatecken mellan de olika punkterna. Om de första leden inte avslutas med punkt ska inte heller det sista ledet göra det. Låt inte heller något led avslutas med och, samt, eller, men i tanke att leda över till nästa led. Om sådan länkning är nödvändig bör och, samt, eller, men placeras på egen rad.

Samordning av två led

Både–och, såväl–som och dels–dels; varken–eller samt vare sig–eller är fasta uttryck. Om du vill formulera dig med något av dem måste du använda båda leden. Både–och (1) samt såväl–som (2) används när man samordnar två led (där varje led dock kan innehålla flera delar). Dels–dels (3) kan samordna flera led där det sista dels kan föregås av och. Om satsen är negerad skriver man inte inte utan använder varken–eller (4) eller vare sig–eller (5a, 5b).

Exempel:

(1) Han köpte både äpplen och päron.
(2) Han köpte såväl äpplen som päron.
(3) Han köpte dels äpplen, dels päron och dels bananer.

(4) Han köpte varken äpplen eller päron.
(5a) Han köpte vare sig äpplen eller päron.
(5b) Han köpte vare sig äpplen, päron eller bananer.

Stor eller liten bokstav

Stor bokstav används efter kolon om det följs av direkt anföring, ett citat eller ett utrop.

Exempel:

Sonen ropade: ”Jag kommer!”

Ordspråket lyder: Borta bra men hemma bäst.

Liten bokstav används efter kolon vid uppräkningar och förklaringar.

Exempel:

Det fanns många frukter på fatet: äpplen, päron, bananer och apelsiner.

Man hittade en enda förklaring: den mänskliga faktorn.

Ett eller två ord

Sammansatta ord skrivs alltid som ett ord i svenskan, d.v.s. varken med bindestreck som i engelskan eller som två ord, t.ex. brunhårig, rökfritt.

I vissa prepositionsuttryck kan det vara svårt att avgöra om man ska använda ett eller två ord. Nedan följer några exempel:

Korrekta särskrivningar

allt fler, efter hand, framför allt, i stället, i dag, i går, i kväll, i morgon

Sammanskrivningar

alltigenom, alltmer, dessförinnan, såväl, överallt

Webbadresser

Webbadresser börjar med www och avslutas utan punkt:

www.studentlitteratur.se

Sätt dem inte inom < > och stryk inte heller under dem (på en webbsida stryks dock en länk under automatiskt). Kontrollera adresserna noga och ange om möjligt bara startsidan.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer