Sverige
Privatperson Logga in

Bildskolan del 1: Bra att veta om bilder

Ur Författarnyhetsbrevet

En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga. Men bilder talar inte bara till oss, utan väcker också många praktiska frågor, inte minst för den som skriver läroböcker. Här reder vi ut några av dessa frågor och tipsar om sådant som är bra att känna till för dig som är författare.

I denna första del av Studentlitteraturs bildskola tittar vi närmare på frågor som rör bildformat och teknisk kvalitet. Hur vet man att en bild håller tryckkvalitet? Vad skiljer en bild i tryck från en som ligger på webben? Och vad innebär begrepp som pixel, tiff och dpi?

Rättigheter är ett annat område där bilder väcker många frågor. Det är ofta långt ifrån självklart om och hur en bild får användas i en bok eller på en webbplats. Sådana frågor tar vi upp i del 2 av bildskolan. I del 3, som avslutar serien, berättar två formgivare och en marknadsförare om sin syn på omslagsbilder.

Bildskolan del 1: bilder för tryck och webb

Bildmaterial till en bok eller ett läromedel kan komma från många olika källor och vara av varierande kvalitet. Det är vanligt att bilderna hämtas från bildbyråer på nätet där förlaget, efter att ha kommit överens om ersättning och användningsområde, direkt kan ladda ned bilderna elektroniskt i önskad storlek. När man använder bilder från bildbyråer är hanteringen alltså ofta okomplicerad, och man vet att man får bilder som fungerar för publicering i både tryckt form och på webben.

Men det är inte alltid som de bilder som en författare behöver ha med i sin bok kan beställas från någon bildbyrå. Då måste bilderna i stället hämtas från andra källor, och det är då som det kan uppstå frågor om bildernas tekniska kvalitet.

Om du själv tagit en bild som du skulle vilja ha med i din bok, eller kanske hittat en bild på nätet, är det därför bra att känna till lite om vilka tekniska krav som finns på en bild som ska användas i tryck. Här följer några tumregler.

Bildens upplösning

En digital bild byggs upp av ett rutnät av små fyrkantiga färgrutor – pixlar. En vanlig digitalkamera kan ge bilder som byggs upp av miljontals pixlar. 4–10 megapixlar (miljoner pixlar) är inte ovanligt.

Om bilden ska kunna tryckas med god kvalitet i en bok behövs det 120 sådana pixlar per centimeter bild. Ofta pratar man om att bilder ska ha en upplösning av 300 dpi (dots per inch/bildpunkter per tum). Det innebär 300 pixlar per tum = 120 pixlar/cm.

Det är inte omöjligt att trycka en bild med för få pixlar, men det finns en gräns för vad läsaren upplever som acceptabel kvalitet. Vi har nog alla sett bilder och diagram med suddig text och flammiga ytor i tryck.

Kontrollera bildens storlek

För att kontrollera antalet pixlar i en bild kan du högerklicka på filen för att få mer information om den. I senare Windowsversioner väljer du Egenskaper > Information. Då får du fram antalet pixlar (bildpunkter) i bilden, och får även information om bildens upplösning. I Mac högerklickar du på filen och väljer Visa info.

Hur stor blir bilden i tryck? Några exempel:

  • Bilden är 200 pixlar bred och 140 pixlar hög. Det innebär att bilden i tryck blir 1,7 centimeter bred (dela breddens 200 pixlar med 120) och 1,1 cm hög (dela höjdens pixlar med 120).
  • Bilden är 600 pixlar bred. Det innebär att bilden i tryck blir 5 centimeter bred.
  • Bilden är 2400 pixlar bred. Det innebär att bilden i tryck blir 20 centimeter bred.
Filformat

Det finns flera vanliga filformat för digitala bilder. Formatet tiff är ett vanligt och lämpligt format för att spara bilder som ska tryckas, särskilt fotografier. Många digitalkameror sparar i stället bilderna i formatet jpeg. Om bilderna ska kunna användas i tryck ska kameran vara inställd på minsta möjliga komprimering och största möjliga upplösning. För bilder som skapats i vektorbaserade ritprogram som Illustrator används huvudsakligen formatet eps. Läs mer om de olika formaten i ordlistan.

Bilder från webben

Bilder från webben ställer ofta till bekymmer om de ska användas i tryck. Även om det ser ut som att en bild har bra kvalitet när du tar upp den på din skärm eller skriver ut den på en bra skrivare är det ingen garanti för att den räcker till i tryck. Med de fina punkter som används vid tryck på papper kommer bilden att bli väldigt liten, kanske bara några centimeter stor. Förstorar man den kommer den att få det typiska ”pixliga” utseendet.

En bild som täcker 1/4 av en normal bildskärm räcker till en bild som är cirka 4 centimeter i tryck. Detta beror på att bilder som finns på webbsidor ofta bara har 72 dpi upplösning, alltså en betydligt lägre upplösning än den som gäller för en tryckt bild (300 dpi).

Det här betyder dock inte nödvändigtvis att du måste ge upp tanken på att ha med en sådan bild i din bok. Förlagets redaktörer kan hjälpa till med att försöka hitta ett bättre bildoriginal. Ibland kan redaktören hitta en liknande bild via några av de bildbyråer som förlaget samarbetar med. Och om bilden t.ex. finns återgiven i något äldre tryckt verk, kan man ibland skanna bilden därifrån och på så sätt få ett original som håller för tryck.

Men i vissa fall går det trots utredning av sådana alternativ ändå inte att hitta något bra bildoriginal. Då får man överväga om bilden kan uteslutas, eller om man (i undantagsfall) kan acceptera en lägre teknisk kvalitet.

Kontakta gärna förlaget

Arbetar du med ett manus och det dyker upp frågor om bildkvalitet, filformat eller annat som rör bildmaterialet är det alltid bra att kontakta förlaget. Din redaktör eller läromedelsutvecklare hjälper dig gärna. För, som sagt, en bild säger inte bara mer än tusen ord, utan kan ibland också väcka minst lika många frågor.

Övriga artiklar i serien

Bildskolan del 2: Bildrättigheter

Bildskolan del 3: Omslagsbilder

Liten bildordlista

bitmap bild uppbyggd av små fyrkanter i olika valörer. Vid förstoring ser hela bilden rutmönstrad ut.

cmyk färgsystem vid bildbehandling, där bokstäverna står för färgerna cyan (blått), magenta (rött), yellow (gult) och key colour (svart), vilka är tryckteknikens fyra grundfärger.

dpi dots per inch, d.v.s. punkter per tum. En digital bild är uppbyggd av punkter (också kallade pixlar) och antalet punkter uttrycks i dpi, d.v.s. en bilds upplösning.

eps encapsulated postscript, filformat för digitaliserade bilder, framför allt för vektorgrafik (se vektorbaserad bild).

gif graphic interchange format. En äldre standard för icke-förstörande komprimering av bilder avsett för webbpublicering.

jpeg (jpg) joint photographic expert group, ett sätt att komprimera digitaliserade bilder så att de inte tar så stor plats vid lagring eller överföring.

lågupplösta bilder bilder som innehåller få pixlar, t.ex. 72 dpi.

pict picture file, internt mac-format för streck-, gråskale- och rgb-bilder. Inte lämpligt för tryck.

pixlar punkter i en digitaliserad bild.

png portable network graphics, ett format för bilder för webb (stöds inte av äldre webbläsare). Har delvis utvecklats som ersättning för gif-formatet.

psd ett photoshopformat. Lämpligt för bearbetning och redigering av bilder.

raster filter som delar upp en yta, t.ex. ett fotografi, i små punkter vilka är nödvändiga för tryck. Ses lättast när man studerar en tryckt bild med lupp.

rgb rött, grönt, blått. Samma färgblandning som på datorns skärm och tv:n.

tif, tiff tagged image file format, filformat för digitaliserade pixelbilder för PC respektive Mac. Lämpligt bildformat för att spara bilder som ska tryckas, särskilt fotografier.

upplösning antal punkter (pixlar) per tum för en digital bild.

vektorbaserad bild matematiskt uppbyggd bild, kan förstoras hur mycket som helst utan att kvaliteten försämras.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer