Sverige
Privatperson Logga in

Vetenskapliga publiceringskanaler

Så fungerar det

Det norska Universitets- och högskolerådet driver i samarbete med NSD en databas över vetenskaplig publicering. Den har betydelse för bland annat meritvärdering och medelstilldelning och används även i Sverige. En publikation anses kvalificerad om den:

  • presenterar nya rön eller insikter
  • har en form som gör resultaten möjliga att pröva eller möjliga att använda i fortsatt forskning
  • har ett språk och i en form som gör den tillgänglig för de flesta forskare som kan ha intresse av den (svenska eller norska godtas)
  • och förekommer i en godkänd publiceringskanal.

Prövningen av om den enskilda titeln i övrigt kvalificerar sig görs i Norge vid den enskilda institutionen som, om den finner att titeln når upp till kraven, lägger in titeln i databasen CRIStin. När svenska lärosäten använder registret över vetenskapliga publiceringskanaler görs prövningen av den enskilda titeln enligt respektive lärosätes eller institutions egna rutiner. I Sverige pågår det ett arbete med att ta fram ett liknande register.

Kontakt

Har du frågor om detta kontakta gärna din förläggare eller hör av dig till Jerker Fransson, Bolagsjurist Studentlitteratur.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer