Vi stödjer Barnfonden

 
 

Vi vet att utbildning kan vara livsavgörande.

Utbildning är kärnan i Studentlitteraturs verksamhet och också en av Barnfondens viktigaste grundpelare. En god utbildning är nödvändig för att bryta fattigdomscykeln. Alla barn – över hela världen – har rätt till att gå i skola, lära sig läsa och skriva och få möjlighet att nå sin fulla potential.

2016 års julgåva skänks till ett utbildningsprojekt i delstaten Rajasthan i Indien. Projektet kommer att ge omkring 600 barn i åldern 6–14 år möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna.

I Rajasthan bor cirka 50 miljoner människor, varav många är daliter. Trots Indiens modernisering och officiella förbud mot all diskriminering är daliterna fortfarande mycket utsatta – de lever som en oberörbar grupp och kastsystemet är djupt rotat i den traditionsbundna konservativa samhällsstrukturen. Närheten till den pakistanska gränsen medför också att unga flickor riskerar att utsättas för trafficking.

Fattigdomen är utbredd bland daliterna i Rajasthan och många lever av tillfälliga arbeten inom jordbruket, vilket leder till att de ofta måste flytta. Extrema temperaturer med 54 grader sommartid och minusgrader vintertid försvårar deras levnadsvillkor ytterligare.  Situationen medför att dalitiska barn får svårt att närvara i skolan, då de inte bor på samma plats under en längre tid. Ofta måste de också hjälpa till med att arbeta på fälten. Det är svårt för dessa familjer att bryta mönstret, men en viktig del för att lyckas är att barnen får sin rättmätiga skolgång.

Med 2016 års julgåva stödjer vi ett nytt projekt där dalitiska barn från minoritetsgrupper i de avlägsna byarna Roopani, Kodarmal och Khadra får möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna på tre lokala lärocenter. Barnen kommer att få kunskaper som möjliggör en fortsatt skolgång i framtiden.

Lärocentren drivs av de boende i byn. Instruktörerna kommer att utbildas och tillsammans med föräldrar och andra invånare kommer de att få hjälp att i sin tur stötta eleverna. Vi bidrar med skolböcker, läsböcker och pedagogiskt material till lärocentren, den närmast belägna skolan och byarnas gemensamhetslokaler där barn kan leka. Centren kommer även att få solcellspaneler som gör att de kan användas också efter mörkrets intåg. Med hjälp av panelerna kommer lokalerna också att kunna få svalka under sommaren och värme vintertid.

2016 års julgåva uppgår till 75 000 kr.

Resultat från tidigare år

Vår julgåva till Barnfonden 2015 gick till över 750 Lär dig läsa-spel i ett projekt som involverade 550 grundskoleflickor i provinserna Kratie och Svay Rieng i Kambodja, områden där många barn har mycket svårt att läsa och skriva. Spelen hjälper barnen att på ett pedagogiskt sätt leka sig till kunskap, både på rasterna, under lektionstid och efter skolan. Läs mer om projektet »

 

Barnfonden arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, men också för att skolan ska vara en trygg och stimulerande miljö.

VÅRT SAMARBETE MED BARNFONDEN

Sedan 2007 stödjer Studentlitteratur Barnfonden i deras arbete genom att varje år skänka en julgåva. Genom åren har julgåvorna gått till utbildningsprojekt i Indien, Etiopien, Gambia, Honduras, Zambia och Kambodja.

Läs mer om Barnfondens arbete »

 

 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text