Vi stödjer Barnfonden

 
 

Vi vet att utbildning kan vara livsavgörande.

Utbildning är kärnan i Studentlitteraturs verksamhet och också en av Barnfondens viktigaste grundpelare. En god utbildning är nödvändig för att bryta fattigdomscykeln. Alla barn – över hela världen – har rätt till att gå i skola, lära sig läsa och skriva och få möjlighet att nå sin fulla potential.

Sedan 2007 stödjer Studentlitteratur Barnfonden i deras arbete genom att varje år skänka en julgåva. Genom åren har julgåvorna gått till utbildningsprojekt i Indien, Etiopien, Gambia, Honduras, Kambodja och Zambia.  Samarbetet ger oss möjlighet att skapa förutsättningar för lärande även i andra delar av världen, och göra verklig skillnad för utsatta barn.

 

2017 års julgåva
2017 års julgåva skänks till ett projekt i den konfliktdrabbade regionen Mopti i Mali. Genom projektet får barn i sex byar ökad tillgång till grundskola. Barnfonden når över 4 000 barn i åldern 4–15 år, 100 lärare samt 120 föräldrar och lokala aktörer .

Sedan militärkuppen 2012 är läget i Mali politiskt instabilt, vilket har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var redan tidigare liten. Nu har situationen försämrats ytterligare, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

I Mopti finns det totalt 900 skolor, varav 300 inte fungerar på grund av bristande infrastruktur och brist på lärare. På de som skolor som är öppna saknas ofta dricksvatten och toaletter. För flickor innebär det att de antingen behöver gå hem för att gå på toaletten och sköta sin intimhygien, vilket medför frånvaro och ökad risk att de ska hoppa av skolan, eller att de behöver gå på toaletten offentligt alternativt gå undan, vilket i sin tur innebär en risk för olika övergrepp.

När barn inte går i skolan, eller när deras utbildning är begränsad, hämmas deras personliga utveckling. Det skapar fler otrygga ungdomar som är mottagliga för att gå med i väpnade grupper och hamna i brottslighet. Skolan spelar stor roll för barns och ungas psykiska hälsa och för utvecklingen av de konfliktdrabbade områdena. En väl fungerande skola ger tillbaka en känsla av normalitet, struktur och säkerhet som gör det möjligt för familjer att se framåt och planera för framtiden. På så sätt förbättras också samhällets potential att minska och hantera konflikter.

Barnfonden arbetar med att restaurera skolor i Mopti för att trygga barnens framtida skolgång. Studentlitteratur bidrar med skolböcker och pedagogiskt material till barnen i dessa skolor. Inom ramen för projektet kommer också lärare att utbildas, klassrummen kommer att möbleras och separata latriner för flickor och pojkar kommer att byggas.

2017 års julgåva uppgår till 75 000 kr.

 

Resultat från tidigare år
Vår julgåva till Barnfonden 2016 gick till ett utbildningsprojekt i delstaten Rajasthan i Indien med målet att ge 600 dalitiska barn i åldern 6–14 år möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna på tre lokala lärocenter.

Trots Indiens modernisering och officiella förbud mot all diskriminering är daliterna fortfarande mycket utsatta. Faktorer som utbredd fattigdom och extrema temperaturer försvårar levnadsvillkoren ytterligare. Barnens möjlighet till skolgång är knapp, men genom projektet har flera hundra barn fått möjlighet till grundläggande utbildning.

Läs mer om tidigare års projekt

 

Barnfonden arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, men också för att skolan ska vara en trygg och stimulerande miljö. Läs mer om Barnfondens arbete

VÅRT SAMARBETE MED BARNFONDEN

I samband med att Studentlitteraturs samarbete med Barnfonden fyllde tio år fick vi möjlighet att berätta om förmånen att få bidra till lärande där utbildning inte är en självklarhet.

Läs intervjun med Magnus Pettersson Roos

 

 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.