Om vår utgivning för universitet & högskola

Interkulturell pedagogisk kompetens

SEK242 kr
257 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 7
   Dedikation
  • 9
   Förord till andra upplagan
  • 11
   Inledning
 • Del I Vi och världen
   • 1
    17
    Vår mångkulturella och globala värld
    • 19
     Att leva i dagens värld
    • 22
     Samhällets förvandlingar
    • 25
     Kaos, krig och kris är dagens ständiga nyheter
    • 27
     Betydelse av globalisering
    • 33
     Globaliseringens effekter
    • 38
     Sammanfattning
   • 39
    Litteraturtips för vidare läsning
    • 39
     Noter
   • 2
    41
    Det postmoderna i vårt samhälle
    • 42
     Modernitet och modernisering
    • 44
     Det postmoderna i det svenska samhället
    • 45
     Postmodernism och postmodernitet
    • 48
     Sammanfattning
    • 49
     Litteraturtips för vidare läsning
    • 49
     Noter
 • Del II Världen är vi
   • 3
    53
    Interkulturella perspektiv
    • 53
     Skolans förvandling
    • 58
     Främlingsfientlighet i svensk skola
    • 62
     Interkulturell undervisning
    • 63
     Ett interkulturellt perspektiv i Sverige
    • 64
     Interkulturalitet
    • 67
     Interkulturellt pedagogiskt arbete
    • 70
     Skolan och arbetet med värdegrunden
    • 76
     Diskrimineringslagen och demokrati som hjälp
    • 80
     Etnometodologi
    • 84
     Sammanfattning
    • 85
     Litteraturtips för vidare läsning
    • 85
     Noter
   • 4
    89
    Interkulturell kompetens i EU och i Sverige
    • 90
     Kompetens: kunskap eller förmåga?
    • 91
     EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
    • 96
     Interkulturell kompetens i Sverige
    • 100
     Interkulturell kompetens i lärarutbildningen
    • 102
     Läroplan och kursplaner för grundskolan, Lgr 11
    • 106
     Sammanfattning
    • 106
     Litteraturtips för vidare läsning
    • 107
     Noter
 • Del III Interkulturell pedagogisk kompetens
   • 5
    111
    Vad är interkulturell pedagogisk kompetens?
    • 112
     Begreppet mångkulturalism
    • 116
     Orden interkulturell pedagogisk kompetens
    • 118
     Förståelse – tolkning
    • 121
     Kompetensens tre olika dimensioner
    • 125
     Premisser och förutsättningar
    • 127
     Lärandets interkulturella pedagogiska arbete
    • 130
     Sammanfattning
    • 131
     Litteraturtips för vidare läsning
    • 131
     Noter
   • 6
    133
    Hur vi kan erhålla interkulturell pedagogisk kompetens
    • 136
     FAS A: Vägen till kommunikativ kompetens
    • 136
     Ingång I: Dekonstruktion
    • 139
     Svensk kulturell identitet
    • 149
     Ingång II: Interkulturell kommunikation
    • 154
     Att förstå interkulturell kommunikation
    • 158
     Kommunikativ kompetens
    • 160
     FAS B: Vägen till social kompetens
    • 163
     Att inse mångfaldens betydelse
    • 165
     Ingång II: Kulturkunskap
    • 169
     Att förstå kulturella skillnader
    • 172
     Social kompetens
    • 174
     FAS C: Vägen till medborgerlig kompetens
    • 176
     Att förvärva ett kulturellt och socialt perspektiv
    • 177
     Ingång II: Integrering och bildning
    • 182
     Mångkulturell integrering
    • 186
     Interkulturell medvetenhet
    • 190
     Hållplats eller slutstation
    • 191
     Dualismens problematik
    • 193
     Sammanfattning
    • 194
     Litteraturtips för vidare läsning
    • 195
     Noter
   • 7
    197
    Exempel på kulturanalys och interkulturellt arbete
    • 197
     John C Condon och Fathi S Yousef
    • 201
     Modellen i klassrummet
    • 203
     Interkulturell förståelse
    • 205
     Ett interkulturellt förhållningssätt
    • 207
     Kunskap om olika sorters kunskaper
    • 213
     Sammanfattning
    • 213
     Litteraturtips för vidare läsning
  • 215
   Litteratur
  • 227
   Personregister
  • 229
   Sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text