Om vår utgivning för universitet & högskola

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning

SEK324 kr
343 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 7
   Förord
 • Del I
   • 1
    13
    Pedagogiskt ledarskap – låsning eller lösning?
    • 15
     I demokratins namn – folkhemmets skola
    • 19
     Pedagogiskt ledarskap – ett ledarskap med förbehåll
    • 21
     Vem ska styra – stat eller kommun?
    • 22
     Beslutet om en grundskola – en spjutspets mot framtiden
    • 25
     Ropen de skalla – daghem åt alla!
    • 26
     Skolan i skrattspegeln
    • 28
     En papperskvarn som mal och mal
    • 30
     Utbildning av rektorer före 1992 – första och andra versionen
    • 31
     Folkhemmets flaggskepp blir svårt att styra
    • 33
     Sammanfattning av åren 1946–1991 
– en regelstyrd skola före kommunaliseringen
   • 2
    35
    En kommunaliserad och målstyrd skola
    • 37
     Old Public Administration blir New Public Management
    • 40
     Utbildning av rektorer efter 1992 – tredje, fjärde och femte versionen
    • 44
     Sammanfattning från år 1992 – mot en mål- och resultatstyrd skola
   • 3
    47
    Att definiera pedagogiskt ledarskap
    • 47
     Rektor i skolförordningen
    • 48
     Statens vilja
    • 50
     2010 års skollag
    • 51
     Skolinspektionen
    • 52
     Sveriges Skolledarförbund
    • 53
     Pedagogiskt ledarskap i USA
    • 54
     Pedagogiskt ledarskap – också utanför skolan?
    • 55
     Pedagogiskt ledarskap i denna bok
    • 56
     Det pedagogiska ledarskapets resa genom sju decennier
 • Del II
   • 4
    63
    Skolans spelplan – att leda och organisera för lärande
    • 65
     Strukturella och kulturella (a)symmetrier
    • 69
     Pedagogisk ledning – det är viktigt för mig 
att det går bra för dig
    • 74
     En ledningsprocess – två ledningsgrupper
    • 75
     Vad är viktigt för det som är viktigt – om utbildningskvalitet och ledningsorganisation
    • 80
     Vägval och prioriteringar vid design av en ledningsorganisation
 • Del III
   • 5
    87
    Rollen som verktyg – abstrakt men kraftfull
    • 90
     Rektor vet bäst?
   • 6
    93
    Lektions- och verksamhetsbesök
    • 95
     Varför – i vilket syfte?
    • 96
     Vad – vilket fokus?
    • 97
     Teaching and Learning Standards – ett exempel från Washington DC
    • 98
     När ska det ske?
    • 98
     Hur ska det ske?
    • 101
     Samtalet efteråt?
    • 105
     En klok rektor i Borgå
    • 106
     Språkbruk blir tankebruk – om betydelsen av ett gemensamt professionellt språk
   • 7
    113
    Att leda ledare och vårda ledningsorganisationen
    • 115
     Varför – i vilket syfte?
    • 116
     Vad – vilket fokus?
    • 117
     När ska det ske?
    • 117
     Hur ska det ske?
    • 118
     Samtalet efteråt?
    • 119
     Instructional Round
    • 120
     Vilka ledarhandlingar har störst inflytande 
på undervisningens kvalitet?
   • 8
    125
    Kollegialt lärande – att leta efter och synliggöra kvalitet
    • 125
     Scener ur ett klassrum
    • 127
     Tron på den goda gruppen
    • 133
     Kollegial undersökande kultur – att synliggöra ”hantverket”
    • 138
     Lesson study och learning study
    • 139
     Samplanering och opposition på planering
    • 140
     Elevperspektiv
    • 141
     Kejsarens nya kläder?
    • 144
     Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande 
– en sammanfattning
 • Del IV
   • 9
    149
    Pedagogisk ledning – ett systemiskt perspektiv
    • 151
     Mål och uppdrag
    • 154
     Organisation
    • 162
     Tre sammanflätade processer
    • 167
     Data och resultat – vilken måttstock mäter skola 
och förskola?
    • 171
     Analys – Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
    • 177
     Verksamhetsutveckling
    • 182
     Aristoteles diagnos
   • 10
    185
    Vem i hela (skol)världen kan man lita på?
    • 187
     Tillitens paradox
    • 188
     Marknad, byråkrati och tillit – tre drivkrafter och styrprinciper
   • 11
    191
    Avslutningsvis – att betona pedagogiken i pedagogiskt ledarskap
    • 192
     Pedagogiskt ledarskap som relation – att ta maktutrymmet i anspråk
    • 195
     Särarten – att vara förankrad i meningen med skola
  • 199
   Skolledningens ABC
  • 201
   Referenser
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text