Om vårt erbjudande inom kompetensutveckling

Utanförskap i skolan

SEK270 kr
286 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 11
   Författarpresentation
  • 13
   Förord
  • Steve Berggren
  • 15
   Tack
  • 17
   Inledning
   • 1
    19
    Ett undersökande elevhälsoarbete
    • 22
     Så här är boken upplagd
    • 22
     Del 1: Förebygg problematisk skolfrånvaro
    • 23
     Del 2: Vad kan leda till skolsvårigheter?
    • 24
     Del 3: Åtgärda problematisk skolfrånvaro
    • 25
     Del 4: Hur kan du implementera Nytorpsmodellens tankar på din egen skola?
 • Del 1 Förebygg problematisk skolfrånvaro
   • 2
    29
    Nytorpsmodellen – en introduktion
    • 30
     Hur startar en modell?
    • 30
     KASAM – känsla av sammanhang och mening
   • 3
    33
    Mentorsrollen
    • 35
     Utvecklingen av arbetet i mentorsgruppen
    • 35
     Årskurs 7
    • 43
     Årskurs 8
    • 43
     Årskurs 9
   • 4
    45
    Så kan du arbeta som mentor
    • 45
     Etablera en arbetsrelation
    • 47
     Ett lösningsfokuserat förhållningssätt
    • 47
     Mentorsuppgiftens omfång
    • 48
     Mentors koppling till andra aktörer
    • 49
     Ämneslärarens roll
    • 50
     Elevens uppgift
    • 51
     Föräldrar
   • 5
    53
    Samarbeta med föräldrar
    • 54
     Ta eget ansvar
    • 55
     Föräldrars roll i skolarbetet
    • 56
     Prata om problem
    • 56
     Skapa en positiv relation tidigt
    • 57
     Lägg tid på kartläggningen; skapa en samsyn
    • 57
     Glöm inte att granska den egna miljön och organisationen
    • 57
     En konkret plan
    • 58
     Planera ett möte
    • 59
     Skolsvårigheter påverkar hela familjen
    • 59
     När är det dags att göra en neuropsykiatrisk utredning?
    • 60
     Det har runnit mycket vatten under bron
    • 61
     Hur kan man förhindra att konflikter trappas upp?
   • 6
    63
    Nytorpsmodellens fundament
    • 63
     Relation – bygga upp och vidmakthålla den
    • 64
     Analysarbetet – vad är problemet utifrån elevens perspektiv?
    • 65
     Skapa meningsfulla aktiviteter
    • 66
     Dokumentera mål och tydliga förväntningar – att synliggöra lärande
    • 67
     Hålla fast i planen, samordna insatserna och utvärdera
    • 68
     Empowerment
 • Del 2 Vad kan leda till skolsvårigheter?
   • 7
    71
    Hjärnans utveckling
    • 73
     Gener och miljö i ett komplicerat samspel
    • 75
     Vad kan bli problematiskt i skolan?
    • 76
     Krav på sociala färdigheter
    • 77
     Elever med svårigheter hamnar oftare i svårigheter
    • 78
     Sambandet mellan förmågor och resultat
    • 79
     Hur uppstår motivation?
    • 80
     Inlärningstakten varierar
    • 81
     Blir vi smartare generellt sett?
   • 8
    83
    Vad menas med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
    • 85
     ADHD
    • 86
     Exekutiva funktioner
    • 88
     ADHD – en funktionsvariant eller en funktionsnedsättning?
    • 89
     Över- eller underdiagnostisering?
    • 91
     Autismspektrumtillstånd (AST)
    • 92
     Språket
    • 94
     Intellektuell kapacitet och specialintressen
    • 95
     Theory of mind
    • 97
     Sociala signaler
    • 97
     Central koherens – förmågan att förstå sammanhang och mening
    • 98
     Exekutiva funktioner
    • 99
     Sensoriska svårigheter
    • 100
     Motoriska problem
    • 101
     Anpassning av skolsituationen
    • 102
     Hur fungerar skolan för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?
    • 103
     Inclusio
    • 105
     Pedagogik i förhållande till kognitiva funktioner
    • 106
     Stöd till pedagogerna
    • 109
     Sammanfattning
 • Del 3 Åtgärda problematisk skolfrånvaro
   • 9
    113
    Problematisk skolfrånvaro
    • 116
     Processen är modellen
    • 117
     Nytorpsmodellen i arbetet med problematisk skolfrånvaro
    • 117
     Var är vi?
    • 117
     Kartläggningsprocessen
    • 128
     Vart ska vi?
    • 128
     Formulera mål
    • 130
     Realistiska mål för eleven
    • 131
     Måldokumentets fem delområden
    • 134
     Kopplingen mellan tid och mål
    • 135
     Träna strategier för att hantera vardagssituationer
    • 139
     Vad gör vi?
    • 139
     Genomförande
    • 143
     Samverkan
    • 144
     Aktörsdokument
    • 145
     Hur blev det
    • 145
     Utvärdering av insatsen
    • 145
     Utvärdering av måldokumentet
    • 146
     Utvärdering av samverkan
    • 147
     Börja om
   • 10
    149
    Utvärdering
    • 150
     Närvaro
    • 152
     Måluppfyllelse mätt i betyg
    • 153
     Skillnader i måluppfyllelse
    • 155
     Enkätundersökningar
    • 157
     Fokusintervjuer
    • 157
     Några synpunkter från de intervjuade
    • 161
     Samverkan
    • 162
     Samla de positiva krafterna
    • 162
     Vad kan man säga om resultaten?
    • 163
     Samverkan – när det fungerar som bäst
    • 167
     Kunde veckoplaneringen hjälpa eleverna i gymnasiet?
 • Del 4 Hur kan du implementera Nytorpsmodellens tankar på din egen skola?
   • 11
    171
    Systematiskt kvalitetsarbete
    • 171
     Identifiera förbättringsområden
    • 174
     Organisatoriska förutsättningar
    • 174
     Diskutera i arbetslaget
    • 176
     Utveckla mentorskapet
    • 177
     Utvärdera
   • 12
    181
    Så upplevde vi det, som arbetade med Nytorpsmodellen
    • 187
     Framgångsfaktorer – varför leder åtgärderna till så bra resultat?
    • 189
     Litteraturlista
    • Appendix
    • 195
     Tidsdokument
    • 196
     Måldokument
    • 197
     Veckoplaneringsdokument
    • 199
     Nätverkskarta – elev
    • 200
     Kartläggningsformulär – elev
    • 209
     Kartläggningsformulär – hem
    • 218
     Kartläggningsfomulär – skola
    • 227
     Samverkansdokument – tomt
    • 228
     Samverkansdokument – ifyllt
    • 229
     Aktörsdokument
    • 230
     Strategiträningsdokument
    • 231
     Åtgärdsförslag
  • 233
   Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text