Original text


Om vår utgivning för universitet & högskola

Förskolans arbete med tidig litteracitet

SEK253 kr
268 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 7
   Förord
   • 1
    9
    Tidig litteracitet – och varför det är så viktigt
    • 12
     Teoretiska perspektiv på litteracitet
    • 15
     Om språk
    • 16
     Tidig litteracitet och språklärande på förskolans premisser
    • 19
     En blick på det västerländska litteracitetssamhället
    • 20
     Tidig start
    • 23
     Muntligt språk som utgångspunkt för att lära om skriftspråk
    • 25
     Bokens uppbyggnad
    • 25
     Kapitel 2 Det första språklärandet
    • 26
     Kapitel 3 Att lära att kommunicera och att lära ord
    • 26
     Kapitel 4 Att lära språk i socialt samspel
    • 26
     Kapitel 5 Att lära att samtala
    • 26
     Kapitel 6 Samband mellan lek och litteracitet
    • 27
     Kapitel 7 Att läsa böcker och att tolka bilder – att lära känna symboler och skrift
    • 27
     Kapitel 8 Tidig litteracitet
    • 27
     Referenser
   • 2
    31
    Det första språklärandet
    • 31
     Det första året och det tidiga samspelet
    • 33
     Intersubjektivitet
    • 35
     Språkliga symboler
    • 36
     De goda rutinerna
    • 38
     Hur barn lär att ljud och ord representerar innebörd
    • 40
     Barnanpassat tal
    • 42
     Från de första orden och framåt
    • 43
     Grundprinciper för ordinlärning
     • 1
      43
      arn lär de ord de hör ofta
     • 2
      45
      arn lär ord för saker och händelser som intresserar dem
     • 3
      47
      okabulär lärs i interaktion med responsiva vuxna
     • 4
      48
      arn lär ord i meningsfulla kontexter
     • 5
      49
      arn måste få tydlig information om ordens innebörd
     • 6
      50
      arn lär ord och grammatik samtidigt
    • 51
     Sammanfattning
    • 52
     Referenser
   • 3
    55
    Att lära att kommunicera och att lära ord
    • 55
     Matteuseffekten – och varför de första levnadsåren är så betydelsefulla för barns språktillägnande och livslånga lärande
    • 57
     Kommunikation med ord och uttryck
    • 61
     Barn lär språk
    • 62
     Att lära många typer av ord
    • 64
     Konkreta och abstrakta ord
    • 66
     Språk som symbolisk mediering
    • 68
     Att lära i språkliga interaktioner
    • 73
     Ordinlärning och tidig litteracitet
    • 74
     Sammanfattning av centrala arbetssätt i barns tidiga språkutveckling
    • 76
     Referenser
   • 4
    79
    Att lära språk i socialt samspel
    • 80
     Tidiga mönster för språklärande i samspel mellan barn och vuxna
    • 83
     Barn lär språk i socialt samspel med vuxna och andra barn
    • 83
     Att lära ord i olika situationer
    • 86
     Sofistikerade och abstrakta ord
    • 88
     Invitationer till språkligt samspel
    • 91
     Kvalitet i språkligt samspel
    • 94
     Intentionen och motivationens roll i språkligt samspel mellan vuxna och barn
    • 97
     Språklärande och tidig litteracitet – några konsekvenser i praktiken
    • 99
     Referenser
   • 5
    101
    Att lära att samtala
    • 101
     Vad kännetecknar ett idealiskt samtal mellan erfarna samtalspartner?
    • 103
     Samtal mellan vuxna och barn i förskolan
    • 106
     Att lära att samtala
    • 108
     Grundläggande samtalsfärdigheter
    • 112
     Varför språk är viktigt och på vilket sätt man bör tala med varandra
    • 114
     Två centrala samtalsgenrer – narrativer och förklaringar
    • 114
     Narrativer
    • 119
     Förklaringar
    • 126
     Samtalserfarenhet och tidig litteracitet – några konsekvenser i praxis
    • 128
     Referenser
   • 6
    131
    Sambandet mellan lek och litteracitet
    • 131
     Leken som arena för språklärande
    • 134
     Piagets och Vygotskijs teoretiska perspektiv på sambandet mellan lek och litteracitet
    • 136
     Vygotskij om lek och litteracitet
    • 139
     Lek som förutsättning för tidig litteracitet
    • 142
     Fantasi och föreställningsförmåga som del av tidig litteracitet
    • 145
     Förskolepersonalens roll i lek
    • 147
     Lek och tidig litteracitet – några konsekvenser i praxis
    • 148
     Referenser
   • 7
    151
    Att läsa böcker och att tolka bilder …|– att lära känna symboler och skrift
    • 152
     Att läsa tillsammans med barnen
    • 153
     Boksidornas förlängning: att läsa tillsammans och att tala med varandra
    • 155
     Litteracitetsfrämjande erfarenheter av högläsning
    • 156
     Att läsa med de allra yngsta barnen
    • 160
     Att läsa med de äldsta småbarnen
    • 163
     Att läsa med tre‑ och fyraåringar
    • 167
     Att läsa med de äldsta förskolebarnen
    • 170
     Bokläsning och tidig litteracitet – några praktiska konsekvenser
    • 171
     Referenser
   • 8
    173
    Tidig litteracitet
    • 174
     Orden och deras innebörd
    • 177
     Relation och samtal
    • 178
     Om att använda ordens rätta namn i stället för utpekande pronomen
    • 181
     De abstrakta orden
    • 185
     Aktiviteter som är direkt relaterade till texter och högläsningsaktiviteter
    • 186
     Språklig medvetenhet
    • 188
     Förskollärares kunskap om betydelsen av tidig litteracitet påverkar praxis
    • 189
     Referenser
  • 191
   Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.