Om vårt erbjudande inom kompetensutveckling

Grundbok i kooperativt lärande

SEK288 kr
305 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 9
   Förord
 • Del 1 Teoretiskt perspektiv
   • 1
    13
    Inledning
   • 2
    17
    Skolkulturer och kooperativt lärande
    • 17
     Demokratins påverkan på skolan
    • 18
     Att välja förhållningssätt
    • 28
     Historien om kooperativt lärande
   • 3
    33
    Kommunikation och lärande
    • 33
     Den kommunicerande människan
    • 34
     Kognitiv och social utveckling genom kommunikation
    • 37
     Kommunikation som verktyg för lärande
    • 39
     Utmaningar i det monologiska klassrummet
    • 42
     Kommunikation och kooperativt lärande
   • 4
    47
    Delaktighet, elevaktivitet och inkludering
    • 47
     Elevcentrerad undervisning
    • 50
     Elever som mottagare av varandras kunskap
    • 52
     Elevaktivitet och lärtillfällen
    • 53
     Delaktighet, motivation och meningsskapande
    • 55
     Inkludering
    • 62
     Konsekvenser för klassrummet
   • 5
    65
    Relationer för lärande
    • 66
     Relationers betydelse för kognitiv och emotionell utveckling
    • 67
     Relationer, grupper och social identitet
    • 68
     Relationer för lärande
    • 72
     Kooperativt lärande och relationer
   • 6
    75
    Teoretiskt perspektiv på kooperativt lärande
    • 76
     Beskrivning av kooperativt lärande
    • 77
     Teoretisk förankring av kooperativt lärande
    • 80
     Medvetandeteori och social gruppidentitet
    • 81
     Konsekvenser av lärarens medvetna och omedvetna val
    • 82
     Kooperativt lärande – att använda kraften i grupper
   • 7
    85
    Förhållningssätt och varianter av kooperativt lärande
    • 86
     Formellt förhållningssätt till kooperativt lärande
    • 88
     Informellt förhållningssätt till kooperativt lärande
    • 88
     Varianter av kooperativt lärande
    • 92
     Kollaborativt lärande
   • 8
    97
    Forskning om kooperativt lärande
    • 97
     Evidensbaserad undervisning
    • 98
     Internationella studier av kooperativt lärande
    • 100
     Vilka tjänar på kooperativt lärande?
    • 101
     Kostnader för implementering
    • 102
     Svensk litteratur och forskning om kooperativt lärande
 • Del 2 Grundprinciper
   • 9
    109
    Grundprinciper för kooperativt lärande
    • 110
     Vad innebär kooperativt lärande?
    • 111
     Grundprinciperna
   • 10
    115
    Positivt ömsesidigt beroende
    • 117
     Nio sätt att uppnå positivt ömsesidigt beroende
    • 129
     Effekten av ömsesidigt beroende
   • 11
    131
    Samarbetsfärdigheter
    • 133
     Hur läraren arbetar med samarbetsfärdigheter
    • 140
     Några viktiga samarbetsfärdigheter
   • 12
    143
    Eget ansvar
    • 144
     Olika sätt att förstärka det egna ansvaret
   • 13
    147
    Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion
    • 147
     Lika delaktighet
    • 147
     Samtidig stödjande interaktion
    • 148
     Olika sätt att förstärka stödjande interaktion
   • 14
    151
    Återkoppling – 3F & Reflektion
    • 152
     Utvärdering med stöd av en observatör
    • 154
     Muntlig utvärdering
    • 154
     Utvärdering med stöd av checklistor
    • 155
     Övriga strategier för utvärdering
    • 156
     Lärarens reflektion
 • Del 3 Praktik
   • 15
    161
    Lärarens, elevens och skolledningens roll i kooperativt lärande
    • 161
     Att bryta en hegemoni av enskilt arbete
    • 162
     En förändrad lärarroll
    • 163
     Att våga förändras
    • 165
     Förändring som ett tillstånd
    • 166
     Att förstå sin egen undervisning
    • 167
     Ett förändrat arbetssätt – från disciplin till motivation
    • 168
     En förändrad elevroll
    • 170
     En förändrad roll för skolledningen
   • 16
    175
    Grupper inom kooperativt lärande
    • 176
     Gruppens betydelse för lärandet
    • 177
     Kooperativa grupper
    • 178
     Tillfälliga grupper, formella grupper och basgrupper
    • 183
     Gruppstorlek
    • 185
     Heterogena och homogena grupper
    • 186
     Olika sätt att välja grupper
    • 188
     Praktiska sätt att skapa grupper
   • 17
    191
    Planering och implementering av kooperativa lektioner
    • 192
     Att förbereda gruppen för kooperativt lärande
    • 192
     Informell planering
    • 195
     Formell planering
    • 199
     GRR-modellen – kombinera informellt och formellt förhållningssätt
    • 204
     Planering utifrån basgrupper
    • 205
     Viktiga saker för läraren att fundera på
   • 18
    209
    Strategier för det kooperativa klassrummet
    • 209
     Att skapa ett gott klassrumsklimat
    • 210
     Lärmiljö
    • 212
     Roller i gruppen
    • 215
     Gruppidentitet
    • 216
     Lärpar
    • 220
     Konfliktlösning
    • 221
     MITS: most important twenty seconds
    • 221
     Tysthetstecken
    • 223
     C3B4ME – see three before me
    • 223
     Att ställa frågor
    • 226
     Fråga, pausa, nedslag och studs
    • 227
     Kommentarer
    • 227
     Stå upp för din grupp!
    • 228
     Multisvar
    • 230
     Slumpa fråga
    • 232
     Rösta
    • 232
     Gruppturnering
 • Del 4 Strukturer
   • 19
    237
    Strukturer
    • 237
     Vad är en struktur?
    • 237
     Varför använda strukturer?
    • 238
     Införande eller introduktion av en struktur
    • 240
     Lärarens roll i strukturen
   • 20
    243
    Strukturer i det kooperativa lärandet
    • 244
     Berätta mera!
    • 245
     Brainstorm
    • 246
     Bygga en triangel
    • 247
     En för alla …
    • 248
     EPA – enskilt, par, alla
    • 249
     Fråga, fråga, byt!
    • 250
     Frågerundan
    • 251
     Hitta en kompis
    • 252
     Hitta min regel
    • 253
     Huvuden ihop
    • 254
     Hör vi ihop?
    • 256
     Inre–yttre cirkel
    • 257
     Inspireras
    • 258
     Karusellen
    • 259
     Kloka pennan
    • 260
     Kommunicera
    • 261
     Mina ord – Dina ord
    • 262
     Mötas på mitten
    • 263
     PPT – Par på tid
    • 264
     Pussel
    • 265
     På sightseeing
    • 266
     Rondellen
    • 268
     Sant eller falskt
    • 269
     Se och lär
    • 270
     Speed-dating
    • 271
     Talkort
    • 272
     Turas om
    • 273
     Tärningsquiz
    • 274
     Vandrande reportern
    • 275
     Vi jämför
  • 77
   Vanliga frågor
    • 277
     Hur gör jag med elever som inte vill samarbeta?
    • 278
     Hur gör jag med elever som är isolerade?
    • 279
     Hur gör jag med elever som inte vill eller vågar prata?
    • 279
     Hur gör jag med elever som tar över arbetet?
    • 280
     Hur gör jag med elever som behöver struktur?
    • 280
     Blir det inte kaos i klassrummet?
    • 281
     Hur ska jag hinna med allt i kursplanen när jag arbetar kooperativt?
    • 281
     Hur gör jag om en grupp arbetar mycket långsammare än de andra?
    • 282
     Hur gör jag med grupper som blir klara mycket fortare än andra?
    • 282
     Mitt klassrum är för litet för att arbeta kooperativt
    • 283
     Jag har flera nyanlända elever i klassen Kan jag arbeta kooperativt?
    • 283
     Vad gör jag om eleverna lär varandra fel saker?
    • 283
     Hämmas inte de starka eleverna?
    • 284
     Tips till den kooperativa läraren
  • 287
   Bilaga: Kopieringsunderlag
  • 295
   Författarpresentationer
  • 297
   Referenser
  • 309
   Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text