Om vårt erbjudande inom kompetensutveckling

Kooperativt lärande

SEK242 kr
257 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 7
   Förord till den svenska upplagan
  • 9
   Förord
   • 1
    11
    Vad är kooperativt lärande?
    • 11
     Lite historia
    • 12
     Tänkandet bakom KL
    • 13
     Syn på lärande
    • 13
     Begreppet ”struktur”
    • 14
     Om kommunikation
    • 14
     Om motivation
    • 15
     Ambitionerna i KL
    • 15
     Demokrati i klassrummet
    • 16
     Avslutning
   • 2
    17
    De pedagogiska grundprinciperna i KL-strukturerna
    • 17
     Situationen påverkar beteendet
    • 17
     Klassrummen A, B, C
    • 18
     Klassrum C
    • 19
     Den fysiska lärandemiljön
    • 19
     SPEL-principerna
    • 21
     Principerna hänger samman
    • 22
     Strukturerna garanterar principerna
    • 22
     Struktur och innehåll
    • 22
     De sex lärprocessdomänerna
    • 23
     Hur väljer man struktur?
    • 23
     Hemgrupper och gruppskapande
    • 24
     Sammansättning av hemgrupper
    • 24
     Varför heterogena hemgrupper?
    • 25
     Andra typer av grupper
    • 25
     Lärarens roll i KL
    • 26
     Autentisk utvärdering
    • 27
     Spelregler i klassrummet
    • 27
     Stoppsignalen och korta röster
    • 27
     Lärarhjälp
   • 3
    29
    Sociala färdigheter
    • 29
     Hur utvecklas sociala förmågor?
    • 30
     Möt eleverna där de står – även socialt
    • 30
     Om viljan till positivt beteende
    • 30
     Hur KL-strukturer främjar sociala förmågor
    • 31
     Gruppuppbyggnad och klassuppbyggnad
    • 31
     Gruppuppbyggnad
    • 32
     Aktiviteter i gruppuppbyggnad
    • 34
     Gruppuppbyggnad och de fasta hemgrupperna
    • 35
     Klassuppbyggnad
    • 35
     Aktiviteter för klassuppbyggnad
    • 37
     Lärarens sociala förhållningssätt
    • 38
     Reflektion och självvärdering
    • 38
     Om att komma igång
    • 38
     Avslutning
   • 4
    41
    Kunskaps- och färdighetslärande
    • 41
     Bemästrande av kunskaper och färdigheter
    • 42
     Varför kunskaps- och färdighetsstrukturer fungerar
    • 42
     Strukturer för kunskapslärande
    • 46
     Avrundning av kunskapslärande
    • 46
     Strukturer för lärande av färdigheter
    • 47
     Strukturerna och läsning
    • 48
     Strukturerna och skriftlighet
    • 48
     Skriftlighet i strukturerna
    • 49
     Processkrivning via KL
    • 50
     Andra färdigheter
    • 50
     Avslutning
   • 5
    51
    Tankeförmågor
    • 51
     Hur KL-strukturerna främjar tankeförmågor
    • 52
     Generella tankestrukturer
    • 54
     Specialiserade tankestrukturer
    • 56
     Intervjustrukturer för reflektion
    • 56
     Andra strukturer för tänkande
    • 56
     Grafiska modeller
    • 57
     Grafiska modeller i undervisningen
    • 57
     Exempel på grafiska modeller
    • 60
     Grafiska modeller i KL-strukturer
    • 60
     Avslutning
   • 6
    61
    Kommunikation i klassrummet
    • 61
     Utveckling av kommunikativa förmågor
    • 66
     Kunskapsutbyte och presentationer
   • 7
    71
    Individualiserad undervisning, inklusion och tolerans
    • 71
     Kunskapen om den enskilda eleven
    • 72
     Diagnostisering och skolutveckling
    • 72
     Individualiserad undervisning i klassrum A
    • 72
     Individualiserad undervisning i klassrum B
    • 73
     KL och individualiserad undervisning i klassrum C
    • 75
     De ämnesmässigt duktiga eleverna
    • 75
     KL och Multipla intelligenser
    • 76
     Elevautonomi och KL
   • 8
    77
    Om strukturerna
    • 77
     Kropp och rörelse
    • 77
     Uppgifterna i strukturerna
    • 78
     Demonstration av strukturerna
    • 78
     Vem börjar?
    • 78
     Färgkodning
    • 78
     Skrivunderlag
    • 78
     Samling och avslutning
    • 78
     De yngsta eleverna
    • 79
     Metakognition
    • 79
     Presentation av strukturerna
    • Strukturerna
    • 82
     Alla för en
    • 84
     APE – Alla-par-enskilt
    • 86
     Arket runt
    • 88
     Berättarresan
    • 90
     Detta kan vi
    • 92
     EPA – Enskilt-par-alla
    • 94
     Experter
    • 96
     Expertpussel
    • 98
     Fråga-fråga-byt
    • 100
     Fråga-svara-vinn
    • 102
     Ge en – få en
    • 104
     Gruppintervju
    • 106
     Grupptanke
    • 108
     Hitta en kompis (1)
    • 110
     Hitta en kompis (2)
    • 112
     Hitta min regel
    • 114
     Hitta någon som …
    • 116
     Hörnsamtal
    • 118
     Hör vi ihop?
    • 120
     Inner-yttercirkel
    • 122
     Karusellen
    • 124
     Kloka pennan (1)
    • 126
     Kloka pennan (2)
    • 128
     Kvadraten
    • 130
     Lyssna-teckna-skriv
    • 132
     Mötas i mitten
    • 134
     Ordet runt
    • 136
     Parläsning
    • 138
     Parpussel
    • 140
     Par på tid
    • 142
     Pennan runt
    • 144
     Pingpong-par
    • 146
     Pingpong-roller
    • 148
     På linjen
    • 150
     Resa för en
    • 152
     Resa för tre
    • 154
     Rolläsning
    • 156
     Sammanfatta – gå vidare
    • 158
     Solfjädern
    • 160
     Sorteringsspel
    • 162
     Stafetten
    • 164
     Stå och dela
    • 166
     Tankekarta
    • 168
     Trestegsintervju
   • 9
    171
    är det hela sätts samman
    • 171
     KL och undervisningsmaterial
    • 171
     Hur mycket?
    • 172
     Strukturernas roll i lektioner och arbetsområden
    • 172
     ”Stoppstrukturer”
    • 172
     Ett par ord om föreläsningar
    • 172
     Stoppstrukturer vid föreläsningar
    • 173
     Stoppstrukturer i undervisningen
    • 173
     Elevernas hemarbete och KL
    • 174
     Elevernas ämnesmässiga reflektion
    • 174
     Ska alla göra samma sak i KL?
    • 175
     KL och projektarbete
    • 175
     Exempel på KL i projektarbetsprocessen
    • 177
     Några ord om betyg och bedömning
   • 10
    179
    amarbete om och med KL
    • 179
     Kollegialt samarbete runt KL
    • 179
     Månadsvis planering
    • 179
     Stödbesök och ”KL-handledning”
    • 180
     Möten
    • 180
     KL på arbetslagsmöten
    • 181
     Det börjar med bra frågor
    • 181
     Att skapa ett bra samarbetsklimat
    • 181
     Den gemensamma skolutvecklingen
    • 181
     Diskussioner i strukturer
    • 82
     Den individuella kompetensutvecklingen1
    • 183
     Kunskapsutbyte och fortbildning
    • 183
     Att komma igång
    • 183
     Föräldramöten
    • 183
     Att använda strukturer på föräldramöten
    • 184
     Exempel från ett föräldramöte
    • 184
     Avslutning
  • 186
   Guide för val av struktur
  • 187
   De ursprungliga engelska strukturnamnen
  • 189
   Litteraturlista
  • 191
   Strukturregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text