Om vår utgivning för universitet & högskola

Bra skrivet Väl talat

SEK227 kr
241 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 7
   Förord till första upplagan
  • 9
   Förord till andra upplagan
  • 11
   Språket ditt verktyg
    • 12
     Jag – skribent? Talare
    • 14
     Lära av andra – genom andra
    • 16
     Talspråk och skriftspråk
    • 18
     Studiejournal
    • 18
     Varför
    • 21
     Hur
    • 23
     Studiesammanfattning
    • 25
     Portfolio
  • 27
   Bra skrivet
    • 28
     Skriva – en tankeprocess
    • 30
     Flödesskrivning
    • 33
     Skrivhämning och skrivblockering
    • 36
     Informellt skrivande
    • 39
     Skriva – en kommunikationsprocess
    • 39
     Tanketexter och presentationstexter
    • 40
     Mottagarmedvetenhet
    • 44
     Textmedvetenhet
    • 44
     Textgenrer
    • 46
     Texttyper
    • 49
     Skriva – en arbetsprocess
    • 50
     Att upptäcka och att guida
    • 51
     Praktiska råd
    • 53
     Dina hjälpmedel
    • 56
     Skribenten – texten – läsaren
    • 57
     Textrespons
    • 58
     Läsarbaserad respons
    • 61
     Kriteriebaserad respons
    • 62
     Skribentbaserad respons
    • 63
     Ge kamratrespons
    • 69
     Kamratrespons – en översikt
    • 70
     Ta emot kamratrespons
    • 72
     Korrekturläsning
    • 74
     Checklista för korrekturläsare
  • 75
   Processen i praktiken – tre textexempel
    • 75
     Problemlösning
    • 78
     Karaktäristiska drag för en problemlösande text
    • 79
     Argumentation
    • 80
     Karaktäristiska drag för en argumenterande text
    • 81
     Referat
    • 83
     Karaktäristiska drag för referat
  • 85
   Fokus och flyt i texten
    • 85
     Kärnmeningar
    • 87
     Nyckelord och sambandsord
    • 89
     Rubriker
  • 91
   Väl talat
    • 91
     Vad är retorik
    • 92
     Teori och praktik
    • 92
     Retorikens fält
    • 95
     Hur blir man en bra talare
    • 97
     Retorikens ursprung
    • 98
     Typer av tal
    • 101
     Konsten att övertyga
    • 103
     Ethos
    • 106
     Logos
    • 108
     Pathos
    • 110
     Talarens strategi
    • 111
     Övertyga genom ethos
    • 113
     Övertyga genom logos
    • 116
     Övertyga genom pathos
    • 119
     Att förbereda ett tal
    • 121
     Talets innehåll
    • 122
     Samla stoff
    • 125
     Talets uppläggning
    • 126
     Inledningen
    • 127
     Bakgrunden
    • 128
     Tesen
    • 128
     Argumentationen
    • 130
     Avslutningen
    • 131
     Håll tiden
    • 132
     Talets språkliga utformning
    • 133
     Klart och konkret
    • 136
     Att lära sig talet
    • 137
     Manus
    • 140
     Att framföra talet
    • 140
     Ethos
    • 143
     Logos
    • 144
     Pathos
    • 145
     Informerande tal
    • 146
     Att tänka på
    • 148
     Presentationsteknik
    • 150
     Effektiv bildvisning
    • 154
     Ett argumenterande tal
    • 154
     Talsituationen
    • 157
     Innehållet
    • 159
     Dispositionen
    • 162
     Den språkliga utformningen
    • 165
     Manus
    • 167
     Framförandet
  • 169
   Handböcker och litteratur
    • 169
     Handböcker i skrivande
    • 170
     Handböcker i praktisk retorik
    • 171
     Litteratur om språk och skrivande
    • 172
     Litteratur om retorik
  • 175
   Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text