Om vår utgivning för universitet & högskola

Klinisk psykiatri

SEK437 kr
463 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

   • 11
    Introduktion och lästips
    • 13
     Övriga nätbaserade utbildningsmaterial
   • 15
    Tillägnan
   • 17
    Förord till tredje upplagan
    • 19
     Referenser
   • 21
    KAPITEL 1 Definition och domän
    • 21
     Vad är psykiatri
    • 21
     Exempel på förekomst av psykisk ohälsa i olika sammanhang
    • 25
     Sammanfattning
    • 26
     Referenser
   • 29
    KAPITEL 2 Hjärna, gener och miljö
    • 30
     Det här är hjärnan
    • 34
     Vad som styr och påverkar hjärnan
    • 40
     Behandlingars effekter i hjärnan
    • 43
     Sammanfattning
    • 43
     Referenser
   • 49
    KAPITEL 3 Diagnosklassifikation
    • 51
     Intervjuinstrument, skalor och termer
    • 52
     Samsjuklighet och andra problem
    • 52
     Diagnoser och lagen
    • 53
     Journalföring, intyg och register
    • 55
     Referenser
   • 57
    KAPITEL 4 Psykiatriskt status
    • 58
     Exempel på läkarens dokumentation
    • 60
     Referenser
    • 61
     KAPITEL 5 Det professionella samtalet
    • 64
     Övning
    • 64
     Referenser
   • 65
    KAPITEL 6 Kulturell kompetens
    • 66
     Definitioner
    • 66
     Vetenskaplig medicin, alternativ medicin och folktro
    • 68
     Betydelse för psykisk ohälsa
    • 69
     Psykofarmakabehandling och etnicitet
    • 69
     Flyktingar och mänskliga rättigheter
    • 70
     Bemötande
    • 71
     De papperslösa
    • 71
     Referenser
   • 75
    KAPITEL 7 Tvångsvård
    • 75
     Psykiatrisk tvångsvård
    • 80
     Rättspsykiatri och rättspsykiatrisk vård
    • 87
     Rättspsykologi (forensisk psykologi)
    • 88
     Brottsoffer
    • 88
     Våld mot personal
    • 90
     Statistiska uppgifter
    • 90
     Referenser
   • 93
    KAPITEL 8 Behandlingsutvärdering
    • 94
     Vad är utvärdering?
    • 94
     Riktlinjer
    • 95
     Kvalitetsindikatorer
    • 96
     Konsumentundersökningar
    • 96
     Evidens för psykoterapi
    • 97
     Hur kognitiv terapi uppstod
    • 98
     Evidens för psykoedukativa åtgärder
    • 98
     Evidens för arbetsterapi
    • 98
     Evidens för behandlingshem
    • 99
     Evidens för tvångsvård
    • 99
     Evidens för självhjälp och brukarmedverkan
    • 100
     Evidens för samordnade vårdplaner
    • 100
     Psykofarmakabehandling – forskning och kontroll
    • 100
     Referenser
   • 105
    KAPITEL 9 Neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser
    • 106
     Generell kognitiv funktionsbegränsning
    • 108
     Kommunikationsavvikelser
    • 109
     Autism
    • 112
     ADHD
    • 114
     Specifika kognitiva funktionsbegränsningar
    • 115
     Motoriska avvikelser inklusive tics
    • 117
     Referenser
   • 125
    KAPITEL 10 Schizofrena syndrom och andra psykoser
    • 125
     Allmänt om psykos
    • 127
     Schizofrena syndrom
    • 140
     Schizoaffektivt syndrom
    • 141
     Vanföreställningssyndrom
    • 144
     Kortvarig psykos
    • 144
     Utvidgad psykos (Folie à Deux
    • 144
     Psykotiskt syndrom orsakat av kroppssjukdom/skada eller substanser
    • 145
     Katatoni
    • 148
     Referenser
   • 157
    KAPITEL 11 Bipolär sjukdom
    • 157
     Bipolär sjukdom typ 1
    • 160
     Bipolär sjukdom typ 2
    • 160
     Cyklotymi
    • 161
     The Mood Disorder Questionnaire
    • 162
     Behandling av bipolär sjukdom
    • 164
     Referenser
   • 171
    KAPITEL 12 Depressioner
    • 172
     Förekomst
    • 172
     Arv och miljö
    • 173
     Olika slags depressioner
    • 173
     Egentlig depression
    • 176
     Varaktig depression (dystymi)
    • 176
     Premenstruell dysfori
    • 177
     Post partum depression
    • 177
     Dysfori hos barn
    • 178
     Övriga depressionstyper
    • 178
     Behandling av depressiva syndrom
    • 180
     Läkemedelsbehandling
    • 182
     Elektrokonvulsiv behandling
    • 183
     Nya rön om den deprimerade hjärnan
    • 184
     Referenser
   • 191
    KAPITEL 13 Ångestsyndrom
    • 191
     Förekomst av ångest i olika svenska populationer
    • 193
     Ångest, gener, hjärna och miljö
    • 194
     Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
    • 196
     Självskattningsfrågor
    • 198
     Social ångest
    • 202
     Paniksyndrom
    • 206
     Agorafobi
    • 207
     Specifika fobier
    • 208
     Separationsångest
    • 208
     Selektiv mutism
    • 209
     Substansbetingad ångest
    • 209
     Ångest vid kroppssjukdom
    • 209
     Referenser
   • 217
    KAPITEL 14 Tvångssyndrom och relaterade syndrom
    • 217
     Tvångssyndrom
    • 221
     Relaterade syndrom
    • 222
     Samlarsyndrom
    • 222
     Trikotillomani
    • 223
     Dermatillomani
    • 223
     Autoimmuna sjukdomar med tvångssymtom
    • 223
     Referenser
   • 227
    KAPITEL 15 Trauma- och stressrelaterade syndrom
    • 227
     Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
    • 231
     Akut stressyndrom
    • 232
     Maladaptiva stressreaktioner
    • 233
     Anknytningssyndrom
    • 233
     Referenser
   • 237
    KAPITEL 16 Dissociativa syndrom
    • 237
     Dissociativt identitetssyndrom
    • 238
     Dissociativ amnesi
    • 238
     Depersonalisations/derealisationssyndrom
    • 239
     Referenser
   • 241
    KAPITEL 17 Kroppssyndrom och relaterade syndrom
    • 241
     Kroppssyndrom
    • 242
     Hälsoångest
    • 242
     Konversionssyndrom
    • 243
     Psykologiska faktorer vid kroppssjukdom
    • 243
     Patomimi
    • 243
     Referenser
   • 245
    KAPITEL 18 Ätstörningar
    • 245
     Anorexia nervosa
    • 247
     Bulimia nervosa
    • 248
     Hetsätningssyndrom
    • 248
     Övriga ätstörningar
    • 248
     Referenser
   • 253
    KAPITEL 19 Eliminationsstörningar
    • 253
     Enures
    • 253
     Enkopres
    • 254
     Referenser
   • 255
    KAPITEL 20 Sömn- och vakenhetsstörningar
    • 255
     Vad sömn är
    • 256
     Sömnbrist
    • 257
     Skiftarbete
    • 257
     Sömnhygien
    • 257
     Sömnstörningar
    • Insomni, hypersomni, narkolepsi, sömnapn
    • centralt utlöst sömnapné, parasomnier, restless legs
    • substansbetingad sömnstörning
    • 261
     Behandling
    • 262
     Sömnanamnes
    • 263
     Referenser
   • 265
    KAPITEL 21 Sexuella funktionsstörningar
    • 265
     Olika sexuella funktionsstörningar
    • Fördröjd utlösning, tidig utlösning, erektil dysfunktion
    • orgasmstörning hos kvinnor, nedsatt sexuellt intresse och
    • upphetsning, dyspareuni, vaginism
    • 266
     Läkemedelsbiverkningar
    • 267
     Sexualitet vid psykisk ohälsa
  • 268
   Referenser
    • 271
     KAPITEL 22 Könsdysfori
    • 271
     Mänskligt sexuellt beteende
    • 271
     Könsdysfori
    • 273
     Referenser
   • 275
    KAPITEL 23 Impulskontroll- och uppförandestörningar
    • 275
     Trotssyndrom
    • 275
     Intermittent explosivitet
    • 276
     Uppförandestörning
    • 277
     Pyromani
    • 277
     Kleptomani
    • 278
     Referenser
   • 281
    KAPITEL 24 Substanssyndrom och spelsyndrom
    • 281
     Definitioner
    • 282
     Hjärnans reaktioner på vissa substanser
    • 287
     Alkohol
    • 294
     Opioidsyndrom
    • 297
     Stimulantiasyndrom
    • 298
     Cannabis
    • 299
     Hallucinogener
    • 300
     Narkotikaprevention
    • 301
     Lösningsmedel
    • 301
     Lugnande medel
    • 302
     GHB
    • 302
     Nikotin
    • 303
     Koffein
    • 304
     Spelsyndrom
    • 304
     Dubbeldiagnos (samsjuklighet)
    • 305
     Anmälningsskyldighet
    • 305
     Utmattningssyndrom bland personal som vårdar patienter med substanssyndrom
    • 306
     Sammanfattning
    • 306
     Referenser
   • 313
    KAPITEL 25 Neurokognitiva syndrom
    • 313
     Konfusion
    • 315
     Neurokognitivt syndrom (demens)
    • 315
     Primära demenssjukdomar
    • 317
     Sekundära demenssjukdomar
    • 318
     Demensutredning
    • 319
     Farmakologisk behandling av demens
    • 319
     Anhörigstöd vid demens
    • 322
     Referenser
   • 325
    KAPITEL 26 Personlighet och personlighetsstörningar
    • 325
     Personlighet
    • 326
     Personlighetsstörning
    • 333
     Diagnostik
    • 334
     Allmänna behandlingsprinciper
    • 336
     Referenser
   • 341
    KAPITEL 27 Parafili
    • 341
     Parafilier
    • 342
     Är parafili brottsligt
    • 343
     Behandlingar, rådgivning vid parafili
    • 343
     Referenser
   • 347
    KAPITEL 28 Kroppssjukdom och psykiatri
    • 347
     Neurologiska sjukdomar
    • 351
     Andra kroppssjukdomar
    • 352
     Referenser
   • 357
    KAPITEL 29 Suicid
    • 357
     Suicid
    • 365
     Suicidförsök
    • 367
     Ungdomar och suicidalitet
    • 367
     Avbrytande av livsuppehållande behandling och dödshjälp
    • 368
     Referenser
   • 373
    KAPITEL 30 Läkemedel
    • 375
     Praktiska råd vid läkemedelsförskrivning
    • 377
     Kommer nya psykofarmaka?
    • 379
     Referenser
   • 381
    Bilaga
   • 383
    Sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text