Om vår utgivning för universitet & högskola

Vårdvetenskap och postmodernitet

SEK281 kr
298 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

   • 7
    Förord av Per Ekstrand
   • 11
    Förord
   • 13
    Författarpresentation
   • 15
    En kort anvisning om bokens användningsområden
   • 19
    En översiktlig återgivning av innehållet – en slags användbar ordbok
   • 25
    Bokens disposition
   • 29
    Vårdvetenskap för en postmodern tid
    • Henrik Eriksson
    • 29
     Inledning
    • 31
     Postmoderna tankar – en översikt
    • 34
     Begrepp inom vårdvetenskap och omvårdnad
    • 37
     Vård, välfärdsstat och styrning
    • 46
     Avslutade kommentarer
    • 47
     Referenser
   • 49
    Språkets betydelse för skapandet av kunskap och verklighet
    • Annica Engström
    • 49
     Inledning
    • 50
     Moderniteten och ”upplysningen
    • 53
     Den postmoderna vändningen
    • 56
     Postmoderna rötter
    • 57
     Michel Foucaults bidrag om hur kunskap skapas och villkoras
    • 68
     Kunskapande om vård och vårdande i vårdvetenskap
    • 74
     Mot en postmodern vårdvetenskap
    • 77
     Avslutade kommentarer
    • 78
     Referenser
   • 81
    Konkreta möten med ”hbtq-frågor” – queerande ögonblick i vård-praktiken
    • Mats Christiansen
    • 81
     Inledning
    • 83
     Vad är queera teorier
    • 83
     Aktivism och akademi: queerteorins framväxt
    • 92
     Transpersoners möte med vården
    • 98
     Miffoteori
    • 99
     Sexualiteten som skaver mot kragen
    • 104
     Hiv som omdanare av sjukvården
    • 107
     Avslutande kommentarer
    • 107
     Referenser
   • 113
    Postkoloniala blickar på konstruktionen av ”den Andre”
    • Jessica Holmgren
    • 113
     Inledning
    • 114
     Kolonialism
    • 118
     Postkolonialism – efterverkningar i samtiden
    • 121
     Poskolonialt perspektiv på begreppen kultur, etnicitet och ras
    • 123
     Kulturell kompetens – att vårda utifrån västerländsk blick
    • 125
     Etnocentrism och stereotypisering i vårdpraktiken
    • 127
     Det var i mötet med andra som jag blev ”den Andre”
    • 133
     Intersektionalitet – samverkande maktordningar
    • 138
     (O)traditonella teoretiska positioner som gränsöverskridande tredje rum
    • 140
     Avslutande kommentarer
    • 141
     Referenser
   • 145
    Cyberomvårdnad i virtuella miljöer
    • Martin Salzmann-Erikson
    • 145
     Inledning
    • 147
     Maskin och människa i en semiotisk miljö
    • 150
     Reducera och konstruera vård och verklighet
    • 159
     Tillgång till det virtuella rummet
    • 163
     Digital omvårdnad
    • 165
     Vård10 → Vård20
    • 180
     Upplösningen: människa, miljö och omvårdnad
    • 183
     Avslutande kommentarer
    • 184
     Litteraturlista
   • 189
    Vårdvetenskapliga berättelser – möjligheter och utmaningar …|i det postmoderna vårdandet
    • Henrik Eriksson
    • 189
     Inledning
    • 190
     Vårdvetenskap och postmoderna influenser
    • 191
     Cyborgmyten tar form
    • 196
     Situerad kunskap – mellanläge mellan objektivism och subjektivism
    • 198
     Att vara ett ödmjukt vittne – vårdvetenskapligt ansvarstagande
    • 199
     Cyberrymd och e-hälsa som vårdvetenskaplig fråga
    • 200
     Hälsa och Cyborgidentitet i en postmodern tid
    • 206
     En vårdvetenskaplig myt för 2000-talet
    • 208
     Postmoderna förhållningsätt inom vårdvetenskap
    • 210
     Avslutande kommentarer
    • 211
     Litteraturlista
   • 213
    Slutord
   • 217
    Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.