Om vår utgivning för universitet & högskola

Användarcentrerad systemdesign

SEK368 kr
390 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

   • 9
    Förord av Bengt Sandblad
   • 11
    Författarnas förord
   • Del 1Användbar IT
   • 1
    19
    Problem eller möjligheter
    • 1.1
     20
     Kostnader för dåliga datorstöd
    • 1.2
     21
     Problem i IT-utvecklingsprojekt
    • 1.3
     23
     Organiserad eller oorganiserad användbarhet i systemutvecklingsarbete
    • 1.4
     28
     Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen
    • 1.5
     29
     En värdegrund för användarcentrerad systemdesign
     • 1.5.1
      30
      Process framför produkt
     • 1.5.2
      30
      Teknikfokus kontra användarfokus
     • 1.5.3
      31
      Gammal eller ny teknik
    • 1.6
     32
     Principer för användarcentrerad systemdesign
    • 1.7
     37
     Övningsuppgifter
   • 2
    39
    Människa-datorinteraktion
    • 2.1
     42
     Diskussion om MDI
    • 2.2
     44
     Olika syn på MDI
     • 2.2.1
      45
      MDI som ett hantverk
     • 2.2.2
      45
      MDI som kognitionsvetenskap
     • 2.2.3
      46
      MDI som ett tekniskt tillämpningsområde
     • 2.2.4
      47
      MDI som ett stöd till systemutvecklingen
     • 2.2.5
      48
      Talang, teori och process
    • 2.3
     49
     Källor till mer information om MDI
     • 2.3.1
      49
      Litteratur
     • 2.3.2
      52
      Organisationer, länkar och konferenser
   • 3
    55
    Användbarhet
    • 3.1
     57
     En enhetlig terminologi
     • 3.1.1
      57
      Användarvänlighet
     • 3.1.2
      58
      Upplevelsebaserad utveckling
     • 3.1.3
      58
      Beställarkompetens
    • 3.2
     61
     Användbarhet enligt ISO 9241-11
     • 3.2.1
      65
      Användbarheten i konkreta termer
    • 3.3
     72
     Användbarhetsmål/-krav
     • 3.3.1
      74
      Hjälpmedel för att uppnå användbarhet: Riktlinjer och Style Guides
    • 3.4
     79
     Arbetsmiljöaspekter
     • 3.4.1
      79
      Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm.
     • 3.4.2
      81
      Kognitiva arbetsmiljöproblem
     • 3.4.3
      84
      Åtgärder för att minska kognitiva arbetsmiljöproblem
     • 3.4.4
      85
      Relationen arbetsmiljö och systemutveckling
    • 3.5
     86
     Tillgänglighet och design för användare med särskilda behov
    • 3.6
     89
     Kognition, beslutsfattande och modeller
     • 3.6.1
      90
      MMSO-modellen
    • 3.7
     98
     Övningsuppgifter
   • Del 2Användarcentrering och systemutveckling
   • 4
    101
    Användarcentrerad systemdesign
    • 4.1
     105
     Användarcentrerad design enligt ISO
    • 4.2
     107
     Design för användbarhet
    • 4.3
     109
     Användarcentrerad systemdesign – definition och nyckelprinciper
    • 4.4
     114
     Användarcentrerad design – ett historiskt perspektiv
     • 4.4.1
      115
      User Centered Systems Design
     • 4.4.2
      117
      Modellbaserad utveckling – GOMS och KLM
     • 4.4.3
      119
      Direktmanipulering
     • 4.4.4
      121
      Usability Engineering
     • 4.4.5
      123
      UTOPIA – ett praktiskt exempel på deltagande design
     • 4.4.6
      126
      Kontextbaserad design
     • 4.4.7
      128
      Användarstudier
     • 4.4.8
      129
      Teoretisera om användare
     • 4.4.9
      129
      Reflektera med användare
     • 4.4.10
      130
      Socioteknisk design
     • 4.4.11
      130
      Sammanfattning
    • 4.5
     131
     Övningsuppgifter
   • 5
    133
    Systemutvecklingsprocessen – från vattenfallsmodellen till iterativ utveckling
    • 5.1
     133
     Forskning om systemutvecklingsmodeller och processer
    • 5.2
     135
     System- eller mjukvaruutveckling
     • 5.2.1
      135
      Process, modell eller metod
    • 5.3
     137
     Systemutvecklingsmodellen i ett historiskt perspektiv
     • 5.3.1
      137
      Koda-och-fixa-modellen
     • 5.3.2
      138
      Den stegvisa modellen
     • 5.3.3
      139
      Vattenfallsmodellen
     • 5.3.4
      141
      Inkrementell utveckling.
     • 5.3.5
      143
      Spiralmodellen
     • 5.3.6
      145
      Iterativ utveckling
     • 5.3.7
      147
      Den evolutionära utvecklingsmodellen
    • 5.4
     148
     Systemutvecklingsmodellen och användarcentrering
   • Del 3Utveckla för användbarhet
   • 6
    153
    Användbarhetsdesign – en process för att utveckla användbara system
    • 6.1
     154
     Vad är användbarhetsdesign
    • 6.2
     156
     En process för användbarhetsdesign
     • 6.2.1
      159
      Kravanalys
     • 6.2.2
      161
      Användbarhetsguide
     • 6.2.3
      163
      Evolutionär utveckling – iterativ design
     • 6.2.4
      169
      Införande
     • 6.2.5
      170
      Generellt
    • 6.3
     171
     Övningsuppgifter
   • 7
    173
    Användbarhetsdesignern – en viktig roll i utvecklingsprocessen
    • 7.1
     173
     Bakgrund
    • 7.2
     175
     Definition av rollen
    • 7.3
     178
     Användbarhetsdesignern i praktiken
    • 7.4
     181
     Övningsuppgifter
   • 8
    183
    Användarcentrerad systemdesign och kommersiella systemutvecklingsprocesser
    • 8.1
     184
     Användarcentrering kan inte tas för givet
    • 8.2
     187
     Rational Unified Process
     • 8.2.1
      189
      RUP och prototyping
    • 8.3
     190
     Dynamic Systems Development Method
     • 8.3.1
      192
      DSDM och prototyping
    • 8.4
     193
     The Usability Engineering Lifecycle
    • 8.5
     195
     Kommersiella processers förhållande till användbarhet och användarcentrering
    • 8.6
     197
     Användbarhetsdesign inom ramen för RUP
    • 8.7
     202
     Användningsfall – hur bra är de egentligen
    • 8.8
     209
     Några andra utvecklingsprocesser
    • 8.9
     212
     Tänkbara problem vid införande av användarcentrering
     • 8.9.1
      213
      Problem vid systemutvecklingsarbete
    • 8.10
     218
     Övningsuppgifter
   • 9
    219
    Några metodsteg i den användarcentrerade systemdesignen
    • 9.1
     219
     Användar- och uppgiftsanalys
    • 9.2
     224
     InformationsAnvändningsAnalys (IAA)
     • 9.2.1
      226
      Vad görs i en IAA?
     • 9.2.2
      227
      Hur görs en IAA?
     • 9.2.3
      232
      Hur resultaten dokumenteras
     • 9.2.4
      233
      Hur en IAA används
    • 9.3
     233
     Scenarier och storyboard
    • 9.4
     234
     Utformning och design
    • 9.5
     241
     Estetisk design
    • 9.6
     242
     Prototyping
     • 9.6.1
      243
      Metoder för prototyping
     • 9.6.2
      246
      Exempel på tillvägagångssätt vid prototyping
    • 9.7
     250
     Kontextuell prototyping – placera utvecklarna närmare användarna
    • 9.8
     253
     Användning av video som designstöd
    • 9.9
     254
     Klassificering av användbarhetsmetoder enligt ISO
     • 9.9.1
      256
      Metoder med direkt medverkan av användare
     • 9.9.2
      256
      Metoder med indirekt medverkan av användare
    • 9.10
     257
     Några vanliga utvärderingsmetoder
     • 9.10.1
      257
      Expertutvärdering
     • 9.10.2
      258
      Fältstudier
     • 9.10.3
      259
      Scenariobaserad utvärdering
     • 9.10.4
      260
      Gruppgranskning
     • 9.10.5
      260
      Laboratorieutvärdering
     • 9.10.6
      261
      Sammanfattande om utvärderingsmetoder
    • 9.11
     264
     Övningsuppgifter
   • Del 4Projektarbete och användardeltagande
   • 10
    271
    Det användarcentrerade projektet
    • 10.1
     274
     Projekt och projektstyrning
     • 10.1.1
      275
      Projektets mål och syfte
     • 10.1.2
      276
      Projektorganisationen
     • 10.1.3
      278
      Bemanning av projekt
     • 10.1.4
      279
      Projektplanering
     • 10.1.5
      283
      Affärsnyttan av projektet
     • 10.1.6
      284
      Projektets kontext
     • 10.1.7
      284
      Projektuppföljning
     • 10.1.8
      285
      Riskanalys
     • 10.1.9
      286
      Projektgranskning
     • 10.1.10
      286
      Ledarskapet i projekt
    • 10.2
     287
     Användarmedverkan i utvecklingen
     • 10.2.1
      288
      Riktlinjer för användarmedverkan
     • 10.2.2
      289
      Riktlinjer för hantering av återkoppling från användarna
     • 10.2.3
      290
      Riktlinjer för urval av användare
     • 10.2.4
      291
      Urvalsfaktorer
     • 10.2.5
      293
      Urvalsmetoder
    • 10.3
     296
     Verksamhetsutveckling kontra systemutveckling
     • 10.3.1
      296
      Olika utvecklingssammanhang
     • 10.3.2
      298
      Integrerad design
     • 10.3.3
      299
      Prototyping i verksamhetsutvecklingen
     • 10.3.4
      302
      Visioner och framtidsscenarier
    • 10.4
     304
     Att införa en ny systemutvecklingsprocess
     • 10.4.1
      306
      Fallstudie: Införande av användarcentrerad systemdesign vid RSV
     • 10.4.2
      306
      Definiera användarcentrerad systemdesign för organisationen
     • 10.4.3
      307
      Modellera användarcentrerade processaktiviteter
     • 10.4.4
      310
      Sammanfattande resultat och slutsatser
    • 10.5
     312
     Övningsuppgifter
   • 11
    313
    Sammanfattning och diskussion
    • 317
     Referenser
   • 329
    Index
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text