Totalt 0 artiklar för 0,00 kr

Om vår utgivning för universitet & högskola

Estetik i förskolan
SEK193:-
exkl. moms
Skickas inom 3-5 arbetsdagar

Estetik i förskolan

Estetik i förskolan är en bok för alla som vill utveckla arbetet med estetisk verksamhet inom förskola, skola och fritidshem. Estetiska aktiviteter ger barnen möjlighet att utforska och bearbeta intryck och upplevelser på ett meningsfullt sätt. Författaren pläderar för ett större hänsynstagande till estetiska värden i allt pedagogiskt arbete. I boken ges redovisningar av psykologiska och kulturhistoriska teorier om konst och estetik såväl som råd om hur man kan arbeta praktiskt med estetisk verksamhet.

Läs mer

Källtext