Totalt 0 artiklar för 0,00 kr

Om vår utgivning för universitet & högskola

Moderna samhällsteorier
SEK273:-
exkl. moms
Skickas följande arbetsdag

Moderna samhällsteorier

Traditioner, riktningar, teoretiker

Moderna samhällsteorier ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna nionde upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den åttonde upplagan.

Moderna samhällsteorier består av tre delar. I den första ­delen, Teoretiska traditioner, ges en översikt över tre av de vik­tigaste tankeströmningarna inom modern samhällsteori: strukturalism, fenomenologi och marxism.

Den andra delen, Riktningar inom sociologin, tar upp fyra teoretiska riktningar som under de senaste decennierna kommit att bli inflytelserika i det allmänna samhällstänkandet: symbolisk interaktionism, kunskaps- och vetenskapssociologi, feministisk teori och slutligen historisk sociologi.

I den tredje delen, Moderna teoretiker,

Läs mer

Original text